ความรู้ หรือการณ์ใด หากมิได้นำไปสรรค์สร้างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมแล้ว สิ่งที่ปรากฏก็เป็นเพียง " รู้ไปก็เท่านั้น "

ผู้เยี่ยมชม birdKM