วันเด็ก

เด็ก ๆ สามารถพาเมืองไทย ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ

เมืองไทยมีอะไรดี ๆ หลายอย่าง ที่คนต่างบ้านต่างเมืองมาพบเห็นแล้ว ชื่นชมประทับใจ นำไปกล่าวขวัญ เช่นความมีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างที่ได้ยินได้รู้กัน อันนั้นก็ช่วยกันรักษาไว้ ให้จีรังยั่งยืนไม่ต้องพูดซ้ำซากบ่อยมากเกินไป

แต่คนไทยก็มีอะไรหลายอย่าง ทั้งที่คนไทยติเตียนนินทาต่อว่ากันเอง และคนนอกก็มองเสียหาย ข้อนี้ร้ายหนักหนา เกลื่อนกลาดเห็นกันทั่วไป คือไม่มีวินัย ทำอะไร ๆ ตามใจชอบ คำแรง ๆ เขาว่า ’มักง่าย‘

อะไรไม่ดี ควรรีบแก้ไข แต่จะแก้ได้ คนไทยต้องมีใจเข้มแข็ง คนจะมีแรงใจพอที่จะรักษาวินัยได้จริงจัง ต้องมีพลังของฉันทะ [ความรัก ความพึงพอใจ และความปรารถนาดีต่องานที่ทำ]

ถ้าคนไทยมีฉันทะ แม้แต่เด็กเล็กตัวน้อย ๆ ก็ไม่ถอย แต่จะมีใจแกล้วกล้ารักษาวินัยด้วยตัวเอง และไม่ใช่แค่วินัย ไม่ว่าอะไรดี ๆ ที่ว่ายาก ๆ ก็จะอยากทำ และสำเร็จทั้งนั้น

แต่ฉันทะนี้ได้หายไป คนไทยไม่รู้จักเสียแล้ว ปีนี้ พ.ศ. 2562 แล้ว ช้าไม่ได้ ต้องให้คนไทยมีใจเด็ดเดี่ยว ปลูกฝังสร้างฉันทะขึ้นมาให้ได้ ตั้งแต่นักเรียนตัวเล็ก ๆ จะต้องรู้จักมัน แล้วมีฉันทะนำหน้าขึ้นมาเป็นตัวอย่าง แล้วคนไทย เมืองไทย จะก้าวไกลเป็นผู้นำได้ในภูมิปัญญา และความเจริญก้าวหน้า ทุกเรื่อง ทุกอย่าง

[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อ 12 มกราคม 2562เสาร์ 13 มกราคม 2567]
คำขวัญ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2562
ความหมาย ฉันทะ
คำขวัญ น้าต๋อยเซมเบ้ 2567
ตรวจสอบวัยในตัวคุณ จากวันเด็ก

ประมวลคำขวัญวันเด็ก ของนายกรัฐมนตรีไทย