วันสงกรานต์

พรสงกรานต์

สวัสดี ปีใหม่ ไทยบรรจบ

วาระครบ รอบปี ศรีสมัย

ขออำนาจ คุณพระ รัตนตรัย

อำนวยชัย บันดาล ประทานพร

ให้มั่งมี สมบัติ พัสถาน

สำเร็จงาน รุ่งเรือง ประภัสสร

พูนและเพิ่ม เติมค่า ฐานันดร

เกียรติกำจร ยืนนาน ผ่านเวลา

ปราศจาก เภทภัย สิ้นไร้โรค

ประสบโชค คืนวัน สุขหรรษา

มีแต่คน รักใคร่ ให้เมตตา

เป็นที่รัก ปรารถนา ของผู้คน

ขอพรพระ สถิตใน ใจกายสหาย

ทั้งหญิงชาย พรเลิศ บังเกิดผล

เถลิงศก สงกรานต์ ผ่านมาดล

ทุกชั้นชน ผองไทย คลายทุกข์ตรม

13 เมษายน 2565