เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม

โลกเราแปรเปลี่ยนไป สุขทุกข์ได้ผกผันตาม นรชาติทุกผู้นาม เทคโนล้ำเรานำพา

พรมแดนที่แคบลง กายจรรโลงกว้างนภา เสียดายเป็นนักหนา ใจมิกว้างดั่งกายครอง

ทิฐิเป็นต้นเหตุ ให้อาเพศผิดครรลอง ปล่อยกายเทคโนครอง ใจอาจหมองในตัวตน

เงยหน้าดูใจเถิด ข้างกายเตลิดไปแห่งหน พากลับมาเยือนยล เพียงละตนไม่ยึดครอง

[ธงชัย สิทธิกรณ์  5 เมษายน 2567]

เลือกหัวข้อเทคโนโลยี-แวดล้อมจาก icon หรือแถบเมนูด้านบน