บ้านอาจารย์

มงคลประจำบ้าน

ประดิษฐานให้รฤกถึงพุทธวัจนะ ทุกที่ทุกเวลา

แมวชาวบ้าน ที่บ้านเรา

สวนต้นไม้ มุมผ่อนคลาย

เก่าไปใหม่มา (ตามสถานการณ์)

‘บัวหลวง’ ละกลีบร่วง    ตามวัย

ฟากหนึ่งผลิดอกใหม่     ‘นางคุ้ม’

สรรพสิ่งล่วงกาลไป       สิ่งใหม่ ปรากฏ

เฉกเช่นฉันเคยหนุ่ม       ผ่านวาย ทูเค

13 เมษายน 2566

สายหยุด

23 มีนาคม 2567