เข้าใจผิดชีวิตไม่เจริญ

เข้าใจผิด การปฏิบัติธรรม

รู้ไปก็เท่านั้น

ตอนที่ 593 คลาสสิกในดงบุญ

คุ้นชินคำสื่อสาร        งานบุญ

ทุกที่คนหวังบุญ         มีพลาด

อยากมีบุญแต่กรุ่น     อุดมโลภ โกรธหลง

เห็นแต่ตนพาพลาด    ชาวพุทธ พึงตรอง

มองอีกมุม

ประกาศนี้อาจพาให้   สิ้นบุญ

เจ้าภาพไม่เกื้อหนุน    ชาวโลก

ไม่สร้างกุศลจิตกูล     ก่อเกื้อ ตามควร

หลวงปู่ชาแนะเรา       อย่าได้ หมดบุญ

13 พฤศจิกายน 2566