นิสัยลูกมาจากใคร

หากผู้ใหญ่กีดกันการรับรู้ของลูก ด้วยคำพูด ... "อย่ายุ่ง - เรื่องของผู้ใหญ่ - ไม่ใช่เรื่องของเด็ก"

เมื่อโตขึ้น เขาจะ ...

ไม่ยินดีให้ใคร ที่มีอิทธิพลทางความคิดเหนือตน
"ฉันเท่านั้นที่เก่งเหนือใคร"

[ ธงชัย สิทธิกรณ์ ]

พ่อแม่ควรสอนลูก

อนาคตเด็กในมือใคร

28 มีนาคม 2567