วัดบนเหรียญกษาปณ์

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)