คำอาราธนาศีล และถวายสังฆทาน

🕘 คำถวายสังฆทาน ถวายก่อนเที่ยงพร้อมอาหาร

ขอบคุณ วัดญาณเวศกวัน

🕐 คำถวายสังฆทาน หลังเที่ยง หรือไม่มีอาหาร และ เพื่ออุทิศผู้วายชนม์

ขอบคุณ วัดญาณเวศกวัน