จังหวัดที่ถูกยุบไปจากประเทศไทย

10 จังหวัดที่ถูกยุบไปจากประเทศไทย

10 จังหวัดที่ถูกยุบไปจากประเทศไทย

6. พระประแดง

7. สายบุรี

8. ธัญญบุรี (เมืองแห่งข้าว)

9. กาฬสินธุ์

10. กบินทร์บุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง