นางสาวสยาม และนางสาวไทย

นางสาวสยาม

นางสาวไทย

6. พ.ศ. 2482 (1939) เรียม เพศยนาวิน

7. พ.ศ. 2483 (1940) สว่างจิตต์ คฤหานนท์ 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ The Center of Milky Way Galaxy