การดำเนินชีวิตแบบญี่ปุ่น

Ikigai (อิคิไก) มาจากคำว่า Ikiru หมายถึง มีชีวิตอยู่ Gai หมายถึง คุณค่า
Ikigai จึงหมายถึง คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ หรือ อะไรที่ทำให้เรามีความสุข และอยากมีชีวิตอยู่ต่อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง