นิสัยลูกมาจากใคร

ไม่รู้สึกยินดีกับใคร ไม่ต้องการให้ใครมีอิทธิพลทางความคิดเหนือตน ฉันเท่านั้นที่เก่งเหนือใคร

เรากีดกันการรับรู้ของลูก ด้วยเหตุผลแบบดุดุ ว่า ... "อย่ายุ่ง" "เป็นเรื่องของผู้ใหญ่" "ไม่ใช่เรื่องของเด็ก"

[ ธงชัย สิทธิกรณ์ ]

อนาคตเด็กในมือใคร

28 มีนาคม 2567