การประกันคุณภาพ
Quality Assurance : QA

ลำนำคุณภาพ

ประกันคุณภาพล้วน เจตนาดี

วางแผนดำเนินมี ได้มุ่ง

ตรวจสอบปรับปรุงมี สม่ำเสมอ ตามเกณฑ์

ตัวชี้ผลลัพธ์สูง พัฒนา ตามกาล


เสียดายมีปั้นแต่ง เสียหาย

Quality Assurances กลาย เป็นผี

ตามหลอกหลอนทำลาย ไมตรี

ปั้นแต่งเกินจริงนี้ สถาบัน อ่อนแอ

สถาบันอ่อนแอ > สังคมอ่อนแอ สังคมอ่อนแอ > ประเทศชาติอ่อนแอ ประเทศชาติอ่อนแอ > พลเมือง อ่อนแอ พลเมืองอ่อนแอ > ครู-อาจารย์อ่อนแอ ครู-อาจารย์อ่อนแอ > หลักสูตร อ่อนแอ หลักสูตรอ่อนแอ > คณะอ่อนแอ คณะอ่อนแอ > สถาบันอ่อนแอ