ประกันคุณภาพ

QA (Quality Assurance)

สถาบันอ่อนแอ = สังคมอ่อนแอ | สังคมอ่อนแอ = ประเทศชาติอ่อนแอ | ประเทศชาติอ่อนแอ = พลเมือง อ่อนแอ | พลเมือง อ่อนแอ = ครู-อาจารย์อ่อนแอ | ครู-อาจารย์อ่อนแอ = หลักสูตร อ่อนแอ | หลักสูตร อ่อนแอ = คณะอ่อนแอ | คณะอ่อนแอ = สถาบันอ่อนแอ 

ลำนำคุณภาพ

ประกันคุณภาพล้วน                    เจตนาดี

วางแผนดำเนินมี                        ได้มุ่ง

ตรวจสอบปรับปรุงมี                   สม่ำเสมอ ตามเกณฑ์

ตัวชี้ผลลัพธ์สูง                           พัฒนา ตามกาล


เสียดายมีปั้นแต่ง                       เสียหาย

Quality Assurances กลาย   เป็นผี

ตามหลอกหลอนทำลาย             ไมตรี

ปั้นแต่งเกินจริงนี้                        สถาบัน อ่อนแอ