ข้อคิดคำคน

PeopleWord

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับข้อคิดคำคน และแรงบันดาลใจ

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์

  • ความรักของสุนัข
  • ทรงพิสูจน์คำพังเพย "สีซอให้ควายฟัง"
  • ดีดกีตาร์ให้วัวฟัง
  • แสงเทียนสอนชีวิต
  • ความนัยแห่งเวลา
  • ทำดีให้ถึงดี เพราะโลกนี้ไม่มีบังเอิญ
  • อย่าหยุดพยายามเพียงเพราะคำพูดคนอื่น
  • หากเห็นค่าในสิ่งที่มี ชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นมาก
  • นี่คือชีวิต
  • เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอำไพ ชีวิตมลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทน