ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือหายาก

ขอแนะนำฐานขัอมูลงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และหนังสือหายาก จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งอยู่ในรูปแบบของคลังปัญญา ฐานข้อมูลเฉพาะวิทยานิพนธ์ และรวมอยู่กับฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดนั้น ๆ  ดังนี้

การค้นหาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะเกิดความสับสนและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน "พี่พร้อม" ขอแนะนำว่าให้ส่งอีเมล ข้อความ หรือโทรศัพท์ไปคุยกับ "พี่พร้อม" ได้ที่

e-mail : sus.ref2011@gmail.com

Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Tel : 081-3272881

Instagram : suslibrary

Twitter : suslibrary

Website : http://www.snc.lib.su.ac.th

Tiktok : snc_lib

หนังสือหายาก | e-Books

รวมเว็บ e-Books หายากกว่าสองหมื่นรายการ | อ่านฟรี | โหลดฟรี
ขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์