ความรู้นอกห้องเรียน

OutsideClassroom

หนังสือ นัยของความลับแห่งยุคสมัยของมวลมนุษย์

หนังสือ คือสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่ส่งเสียง แต่พูดตรงตรงกับเราผ่านจินตนาการเราอาจเอาไปเผาไฟได้ แต่มันทรงพลังยิ่งกว่าไฟ ความรู้ในอดีตทุกอย่างรวบรวมไว้ในนั้นหนังสือจึงเป็นความลับของยุคสมัยแห่งการมองเห็นของมวลมนุษย์ชาติ

คุณลักษณะของหนังสือ และตำรา

  • ตำรา ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตร
  • หนังสือ เผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการ/ผู้อ่านทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน
  • ศัพท์ภาษาอังกฤษ ร่างกายมนุษย์
  • ศัพท์ภาษาอังกฤษ ร่างกายจักรยาน

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับความรู้นอกห้องเรียน

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์