ฮวงจุ้ย

องศาบ้านดี อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข

ตามหลักของฮวงจุ้ยหากองศาบ้านดีทำอะไรก็จะรุ่งเรือง แต่ถ้าองศาบ้านไม่ดีไม่ว่าทำอะไรก็จะติดขัด หากเลือกทิศทางของบ้านได้เหมาะสมจะยิ่งเสริมพลัง เสริมความสุข ความสำเร็จให้กับคนในบ้าน


ความหมายของบ้านตามทิศต่างๆ

ทิศเหนือ : ส่งผลด้านการงาน อาชีพ ธุรกิจ การค้าขาย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : ส่งผลด้านความรู้ วิสัยทัศน์

ทิศตะวันออก : ส่งผลด้านครอบครัว ความสามัคคีของคนในบ้าน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ : ส่งผลด้านเงินทอง ความมั่งคั่ง

ทิศใต้ : ส่งผลด้านชื่อเสียง การยอมรับจากสังคม

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ :ส่งผลด้านผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ และปกป้องคุ้มครอง

ทิศตะวันตก : ส่งผลด้านบุตร และบริวาร

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ : ส่งผลด้านความรัก และความสัมพันธ์


การกำหนดองศาและทิศทางของบ้านที่ดี ต้องคำนึงถึงดวงชะตาของเจ้าของบ้าน ผู้อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกัน จึงจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อผู้อยู่อาศัย


เม-อิ_อเวนิว_ศรีนครินทร์

ประตูมงคล รับความมั่งคั่ง

ถ้าอยากรู้ว่าบ้านไหนรวย โชคดี มีเงิน ให้ดูที่ประตูบ้าน โดยเฉพาะประตูหลัก ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของพลังชี่ พลังงานแห่งชีวิต พลังชี่ในทางฮวงจุ้ยเรียกว่า กระแสพลังงานมงคลนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ และความสะดวกสบายต่างๆ


บ้านที่มีเงินมากๆ จะมีประตูที่มองแล้วให้ความรู้สึกโอ่อ่า กว้างใหญ่ สูง โปร่ง เหมาะกับตัวบ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อให้พลังชี่ไหลเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างสะดวก


ประตูมงคล ตามหลักฮวงจุ้ย ต้องเป็นประตูที่มีความแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ดี และมีลักษณะดังนี้


1. มีประตูหลักเพียงประตูเดียว

การมีประตูหลักในการเข้า-ออกหลายประตู เปรียบได้กับการมีปากหลายปาก มักจะเก็บทรัพย์ เก็บเงินไม่อยู่ และทำให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะวิวาท โต้เถียงกันอยู่เสมอ


2. ขนาดของประตูได้สัดส่วน

ขนาดของประตูต้องเหมาะกับขนาดของบ้าน ถ้าประตูใหญ่เกินไป จะทำให้พลังชี่กระจายออก เก็บพลังชี่ไม่ได้ ทำให้โอกาสต่างๆที่เข้ามาหลุดมือได้ง่าย ถ้าประตูเล็กเกินไป พลังชี่ไหลเข้าไม่สะดวก ทำให้การเงินฝืดเคือง


3. ประตูหน้าบ้านควรใหญ่กว่าประตูหลังบ้าน

เมื่อได้รับสิ่งใดเข้ามา แล้วส่งออกไปน้อย จะทำให้มีสิ่งนั้นเหลือเก็บ การที่มีประตูหน้าบ้านใหญ่กว่าประตูหลังบ้าน จะทำให้เปิดรับพลังชี่ไหลเข้ามามากและไหลออกไปน้อย ส่งผลให้เก็บทรัพย์สินเงินทองได้มาก


4. ประตูหน้ากับประตูหลังห้ามตรงกัน

บ้านที่ประตูหน้ากับประตูหลังตรงกัน จะทำให้พลังงานที่ไหลผ่านเข้ามาในบ้าน ไหลออกทางหลังบ้านเร็วเกินไป ส่งผลกระทบด้านการเงิน ทำให้เก็บเงินไม่อยู่