รฤกการจากไป

ตายทุกวัน (Daily Death)


มีคำถามมากมาย เกี่ยวกับภาวะหลังความตาย เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ตายแล้วไปไหน ชาติหน้าจะเป็นอย่างไร ... ทุกคำถามล้วนนำไปสู่คำตอบ "ตามจินตนาการ" ทั้งสิ้น


การเสียชีวิตของแม่เล็ก สอนให้ตระหนักว่คนเราตายและเกิดใหม่ทุกวัน คนเราตายทุกคืนเกิดใหม่ทุกเช้า "ตายแบบมีชีวิต"


หากเราตระหนักกันได้เช่นนี้ ทุกคนคงมุ่งมั่นทำความดีต่อกันได้ทุกวัน ภพนี้ก็จะน่าอยู่ ภพหน้า (พรุ่งนี้) ก็ย่อมสุขสบาย สังคมไม่เดือดร้อน

อัฐิแม่เล็ก สิทธิกรณ์

ชวนอัฐิแม่ มาให้ระลึกถึงคุณงามความดีและ คำสั่งสอน แก่ลูกหลาน ณ บ้านพัก ณ อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ส่วนหนึ่งของอัฐิ ติดรถไว้ให้แม่เดินทางไปพร้อมกับเรา ทุกที่ทุกเวลา


  • บรรจุอัฐิ ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร

  • ลอยอังคาร ณ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา


อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
2 พ.ย. 2557