ปัญหาการแชร์เนื้อหา birdkm บนเฟซบุ๊ก/เมสเซนเจอร์ไม่ได้

เนื่องจากเฟซบุ๊กมองว่า birdkm.com ขัดต่อมาตรฐานชุมชน (Spam) จึงไม่อนุญาตนำเนื้อหาใดใดของ birdkm.com แชร์บน Facebook และ Messenger
รวมถึงแฟลตฟอร์มอื่น ๆ ที่อ้างอิงกับเฟซบุ๊ก (แต่สามารถแชร์บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ตามปกติ)

ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถใช้ลิงก์ https://birdkm.com/... เฟซบุ๊ก/เมสเซนเจอร์ได้

จึงจำเป็นต้องใช้ลิงก์ต่อไปนี้แทน

https://sites.google.com/birdkm.com/birdkm/...

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก

birdkm จึงสร้างไอคอน URL for F/M (ภาพตัวอย่างด้านล่าง) เพื่อเปลี่ยน URL ดังกล่าว
โดยให้ท่านคลิก หรือ Copy
ลิงก์ จากไอคอนดังกล่าว (ลิงก์ที่ copy จะเป็น sites.google.com ...)
นำไปใช้โพสบน
เฟซบุ๊กหรือเมสเซนเจอร์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม birdKM กำลังพยายามติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเฟซบุ๊ก เพื่อคัดค้านการพิจารณาดังกล่าว
และจะได้ยกเลิกไอคอน URL for F/M เมื่อการประสานงานกับเฟซบุ๊กเสร็จสิ้นเรียบร้อย


ขออภัยในความไม่สะดวก

ธงชัย สิทธิกรณ์
24 ธันวาคม 2564

ตัวอย่างไอคอนสำหรับเปลี่ยน birdkm URL จาก https://birdkm.com/... ไปเป็น https://sites.google.com/birdkm.com/birdkm/... เพื่อโพสบนเฟซบุ๊ก/เมสเซนเจอร์

ข้อความ เมื่อโพส birdkm.com บนเฟซบุ๊ก

ข้อความ เมื่อโพส birdkm.com บนเฟซบุ๊ก

ข้อความ เมื่อโพส birdkm.com บนเฟซบุ๊ก

Copy link เพื่อใช้เผยแพร่หน้านี้ในเฟซบุ๊ก | ทำไมต้องมีไอคอนนี้