ท่าทางออนไลน์

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับท่าทางการใช้คอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์

ท่านั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ 1/2
ท่านั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ 2/2
อิริยาบทเพื่อสุขภาพ