ลงทะเบียนจดแจ้งการปลูก

ลงทะเบียนจดแจ้งการปลูกกัญชา (ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

  1. ลงทะเบียน ตาม link http://plookganja.fda.moph.go.th/HOME/FRM_REGISTER

  2. กรอกเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบัน

  3. รอรับหมายเลข OTP บนโทรศัพท์มือถือ

  4. กรอกเลข OTP ในช่องที่กำหนด

  5. เสร็จสิ้นลงทะเบียน

จดแจ้งการปลูก (ลงทะเบียนเพิ่มเติม)

  1. กรอก ชื่อ ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด วัตถุประสงค์ที่ปลูก เช่น ดูแลสุขภาพ หรืออื่น ๆ

  2. กด "ตกลง"

  3. ระบบจะแสดง "หมายเลขจดแจ้ง" ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน