กัญชง กัญชา

กัญชาส่งออกสายพันธ์ุไทย

ประเทศไทยเคยส่งออกกัญชาไปขายที่สหรัฐอเมริกา Thaistick คือ กัญชาสายพันธุ์ไทย ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ จนมีลักษณะเรียวยาวเป็นแท่งตรงคล้ายแท่งไม้ ซึ่งหากบอกว่ากัญชาไทยดีที่สุดในโลก อาจไม่ใช่เรื่องเกินจริงในยุค 70’s เพราะในยุคนั้น ผู้ชื่นชอบกัญชาจากทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักกัญชาที่ชื่อ “Thai Stick” จากประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.cannhealth.org

ความแตกต่างระหว่าง กัญชง กับ กัญชา

กัญชงกับกัญชา แท้จริงแล้วเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทำไมหน้าตาถึงได้คล้ายกันมาก

1. พืชตระกูลเดียวกัน แต่คนละสายพันธุ์

กัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) เป็นพืชล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในวงศ์ Cannabaceae ที่อยู่ในตระกูล Cannabis เหมือนกัน ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อย ทำให้กัญชง และกัญชามีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยแตกต่างกันที่ลักษณะทางกายภาพ และปริมาณสารสำคัญ

2. กัญชงและกัญชา เป็นสารเสพติดหรือไม่

กัญชง ถูกจัดให้เป็นพืชทในบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เนื่องจากกัญชงเป็นพืชสายพันธุ์ย่อยของกัญชา ที่มีสารเสพติดออกฤทธิ์สำคัญ ชื่อว่า THC (Tetrahydrocannabinol)

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกประกาศกฎกระทรวงเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ให้บางส่วนของต้นกัญชง บางส่วนของต้นกัญชา สารสกัดที่มี CBD (Cannabidiol) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติด ยกเว้นช่อดอกกัญชง ช่อดอกกัญชา และเมล็ดกัญชา ที่ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่

อ้างอิง

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับกัญชง กัญชา