ดวงตา และหู

ตรวจสอบตาบอดสี

ตรวจสอบอาการผิดปกติทางสายตา

ตรวจสอบอาการผิดปกติทางหู

ตรวจสอบความสามาถทางการได้ยิน

ความสามารถการได้ยินของมนุษย์ อยู่ในช่วง 20 Hz ถึง 20,000 Hz

เริ่มจากแตะที่ความถึ่ต่ำสุด ปุ่ม 1000 ขึ้นไปเรื่อย ๆ                

โดยคนแต่ละวัย อาจมีความสามารถในการได้ยินต่างกัน เช่น

อายุ 17 อาจได้ยินถึงระดับ 19,000 Hz

อายุ 20 ลงไป ควรจะได้ยินทุกคลื่นความถี่เสียง

อายุ 74 ไม่ได้ยิน ตั้งแต่ 8,000 Hz

อายุ 84 ไม่ได้ยิน 6,000 ขึ้นไป

https://panasonic.jp/hochouki/download/dagehg/hearing2.html?fbclid=IwAR3V8wttfQJ1PHwkOUSOvCuPNpFETHVGfzudwDHUplPDUXbV5ogxJttwpuU