ทารก และเด็ก

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับทารก และเด็ก

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์

ไร้เดียงสาพาเพลิน 1/2

ไร้เดียงสาพาเพลิน 2/2

กำเนิดกุมาร

กลไกการคลอด