สุขภาพร่างกาย

Health

ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อการแพทย์ไทย

หลายท่านคงจำได้ถึงวาระการเสด็จพระราชดำเนินเยือนทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 ระหว่างที่พระองค์ทรงพระประชวรและประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช แต่ก่อนหน้านั้น พระองค์ประชวรด้วยเรื่องพระเพลา (ขา) พระชงฆ์ (แข้ง) และพระบาท (เท้า) ไม่มีพระกำลัง ทรงดำเนินได้เพียงระยะสั้น ๆ ในห้องพระบรรทม

หลายปีก่อน คณะแพทย์ศิริราชได้ถวายการวินิจฉัยว่า หมอนรองกระดูกทับเส้นและมีหินปูนพอกบริเวณกระดูกสันหลัง จึงได้ถวายการผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังด้วยการส่องกล้อง แต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร

หลายปีต่อมา คณะแพทย์ฯ วินิจฉัยว่า เป็นเพราะความดันของน้ำไขสันหลังในโพรงสมองสูง ทำให้พระชงฆ์ และพระบาทอ่อนแรง คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำว่าต้องผ่าตัดเจาะกระโหลกศีรษะ เพื่อวางสายช่วยลดความดันในโพรงสมอง ซึ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป แต่พระองค์มีพระราชดำริว่า น่าจะมีวิธีผ่าตัดทางเลือกที่หลากหลาย

จึงโปรดให้คณะแพทย์ไปศึกษาการผ่าตัดแก้ไขด้วยวิธีอื่น ในที่สุดคณะแพทย์ได้ไปศึกษาทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์ทั่วโลก พบว่า มีศาสตราจารย์ทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตท่านหนึ่ง ผ่าตัดด้วยการใส่สายเข้าที่ไขสันหลัง และต่อสายระบายเข้าช่องท้อง เพื่อลดความดันของน้ำไขสันหลังได้

จึงถวายคำแนะนำว่ามีวิธีนี้ที่เกียวโต แพทย์ไทยยังไม่เคยทำ จึงเสนอทางเลือก 2 ทางให้พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัย

ทางเลือกที่หนึ่ง

ทูลเชิญเสด็จไปรับการผ่าตัดที่มหาวิทยาลัยเกียวโต หรือ

ทางเลือกที่สอง

เชิญศาสตราจารย์ท่านนี้ มาผ่าตัดถวายพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราช

พระองค์ทรงนิ่งไปครู่ใหญ่ และพระราชทานดำรัสตอบว่า "ฉันเลือกทางเลือกที่สาม คือให้หมอไทยผ่าตัดที่นี่ ฉันจะรอ"

เมื่อมีพระราชวินิจฉัยดังกล่าว คณะแพทย์ศิริราชจึงส่งอาจารย์จากภาควิชาศัลยกรรมประสาท ไปศึกษาวิธีการผ่าตัดนี้ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต และกลับมาผ่าตัดถวายพระองค์ ณ รพ.ศิริราช ในเวลาต่อมา

ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ พระองค์เสด็จพระดำเนินได้ดีขึ้น พระชงฆ์และพระบาทมีพระกำลังมากขึ้น จนสามารถเสด็จไปเปลี่ยนพระอิริยาบท ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตามการถวายคำแนะนำของคณะแพทย์ในปีนั้น

การมีพระราชวินิจฉัยเช่นนั้น ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ชาวแพทย์ไทย และปวงชนชาวไทยเป็นยิ่งนัก ถือเป็นการดำรงเกียรติภูมิของแพทย์ไทย และอานิสงส์จากการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนมาก

มนุษย์เป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในโลก เขายอมสละสุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงิน เพื่อให้สุขภาพฟื้นคืนมา เขาห่วงอนาคตมาก จนไม่มีความสุขกับปัจจุบัน ผลคือ เขาไม่อยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต เขาอยู่เหมือนกับไม่มีวันตาย และท้ายสุด เขาก็ตายไป โดยไม่ได้มีชีวิตอยู่จริง - ทะไลลามะ

 • จุดเกิดเหตุโรคร้ายในตัวคุณ

 • โรคกินไม่หยุด

 • กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่

 • สีของปัสสาวะบอกโรค

 • วิธีแก้อาการท้องผูก

 • ป่วยแดด

 • ลวกช้อนส้อม อาจไม่ดีอย่างที่คิด

 • วิธีลดน้ำหนัก

 • แก้เท้าเหม็น

 • โรคจากโซเชี่ยลมีเดีย

 • ใช้แก้วน้ำผิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • เท่าใดคือเย็น หนาว และหนาวจัด

 • Slow life คืออะไร

 • คุณค่าอาหารของธงชัย

บทความ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

สุขภาพจิตของคน 4 วัย

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่น่าฉงนว่ามนุษย์เรากลับมีความสุขน้อยลง มีปัญหาในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น เหตุการณ์ร้าย เกิดขึ้นในสังคมไม่เว้นแต่ละวัน อีกทั้งเต็มไปด้วยการแข่งขัน ชิงดี เพื่อให้เทียมหน้าเทียมตากัน นำไปสู่ความแตกแยก แบ่งฝ่ายกัน เหล่านี้ล้วนมีต้นตอจาก กิเลส ความโลภ และอำนาจแห่งคน

ครอบครัว จึงเป็นสถาบันแรกที่ต้องหล่อหลอมและพัฒนาคน ให้เป็นบุคคลอันพึงประสงค์ของสังคม ควบคู่กับการมีสุขภาพจิตที่ดี สัญญาณเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพจิตของคนในแต่ละช่วงวัย เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ไว้ ว่าควรจะได้ป้องกันการมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

สภาพจิตของเด็ก

เด็กแต่ละคน มีพื้นอารมณ์ที่ติดตัวมาแตกต่างกัน เด็กวัยนี้จะโกรธง่ายเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และจะแสดงออกด้วยการร้องไห้ ก้าวร้าว อาละวาด ดิ้นกับพื้น ส่งเสียงดัง ทุบตีสิ่งของต่างๆ เด็กจะรักบุคคลที่สามารถตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการ โดยแสดงอารมณ์รักอย่างเปิดเผย เช่น การกอดบุคคล หรือสิ่งของที่รัก เด็กจะอยากรู้อยากเห็น ชอบซักถาม หากซักถามผู้ใหญ่แล้วได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ความอยากรู้อยากเห็นลดลงน้อยกว่าเด็กวัยเดียวกันเด็กจะร่าเริงแสดงอาการปรบมือ กระโดด ยิ้ม ดีใจ เมื่อเขาได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการทันเวลา เด็กจะขี้อิจฉาริษยา เมื่อรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่น หรือกำลังสูญเสียความสนใจที่ตนเองเคยได้รับถูกแบ่งปันให้บุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม อารมณ์ของเด็กวัยนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการเลี้ยงดู และสภาพอารมณ์ของพ่อแม่ ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม การเลี้ยงดูลูกโดยทางสายกลาง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ไม่เข้มงวดจนเกินไป และควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กได้เลียนแบบ

สภาพจิตของวัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาก ทั้งในทางชีวะ สรีระ และจิตวิทยา เป็นช่วงเวลาเวลาที่มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน และมุ่งมั่นในการสร้างจุดมุ่งหมายให้กับชีวิตของตนเอง ถือเป็นระยะเริ่มแรก ที่คนเริ่มมองหาอาชีพการงานในอนาคต แสวงหารูปแบบของตนเองในแง่มุมต่างๆ เช่น เรื่องของค่านิยม ภาพพจน์ของตน กล้าลองกล้าเสี่ยง เพราะหากล้มเหลวก็ถือเป็นบทเรียน วัยนี้จะเริ่มเลือกรูปแบบของชีวิตที่ตนพึงพอใจ ติดเพื่อนหรือภาวะแวดล้อมทางสังคม มีหน้าที่การงานเข้ามามีบทบาทแทนที่ครอบครัว และจะยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนเอง จนกระทั่งกลายเป็นเหตุความขัดแย้ง ความคับข้องใจได้ ซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์ของเด็กวัยรุ่น เป็นผลสืบเนื่องมาจากระยะก่อนวัยรุ่นที่เคยมีความรู้สึกนึกคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่ จนทำให้เด็กวัยรุ่นเกิดความกังวลใจเรื่องการเจริญเติบโต และจะชอบใช้ความรุนแรง ไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆ หรือมีความเชื่อมั่นต่างๆ เป็นไปอย่างรุนแรง ฉะนั้นวัยรุ่น ควรพูดคุยและระบายความรู้สึกให้บุคคลรอบข้างที่ไว้วางใจได้ฟังบ้าง เพราะสามารถช่วยลดความเครียดและอารมณ์ที่ไม่ดีลงได้

สภาพจิตของผู้ใหญ่

เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน จะปักหลักเรื่องหน้าที่การงาน แต่งงานมีครอบครัว สร้างฐานะ มีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นที่จะสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตนเอง แต่บางครั้งเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ มากเกินไป เมื่อเกิดความล้มเหลวก็จะทำให้เกิดท้อแท้ สิ้นหวัง มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรือพยายามหลีกหนีต่อความรู้สึกกังวลใจ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความหงุดหงิด ด้วยการดื่มสุรา ใช้ยา กระทั่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และเกิดการแยกตัวออกจากสังคมได้ในที่สุด ดังนั้น ควรจะเปลี่ยนจุดสนใจ หาทางแก้ไขด้วยวิธีที่เหมาะสม และสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์

สภาพจิตของผู้สูงอายุ

ผู้สูงวัย มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 5 อันดับแรก คือ 1) ความวิตกกังวล 2) ซึมเศร้า 3) นอนไม่หลับ 4) ภาวะสมองเสื่อม และ 5) ปัญหาเรื่องเพศ ซึ่งส่วนใหญ่อาจเกิดจากความเครียดและความรู้สึกของการสูญเสีย โดยเฉพาะด้านความสามารถของตนเองที่เคยเป็นที่พึ่ง เคยเป็นผู้นำให้กับคนอื่น หรือจากการที่เคยมีครอบครัวที่ใหญ่โต กลับกลายเป็นครอบครัวเล็ก หรือต้องเลี้ยงดูตนเองตามลำพัง ถูกลูกหลานทอดทิ้ง ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตจะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจ เสียใจ เบื่อหน่าย เบื่ออาหาร หวาดกลัว จนต้องแยกตัวออกจากสังคม เพราะไม่กล้าสู้กับปัญหา ในอนาคตอาจเสี่ยงต่อการมีภาวะทางจิต ปัญญาที่ไม่ดี และมีปัญหาอื่นๆ ทางด้านสุขภาพตามมา ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุเข้าใจชีวิต กล้าเผชิญปัญหา ด้วยการยอมรับความจริง สร้างกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอ ก็ย่อมเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีได้

ขอขอบคุณรู้ทันโลก เว็บไซต์มติชนออนไลน์

ฉี่เพื่อสุขภาพ

14 วิธีขับถ่ายปัสสาวะ เพื่อสุขภาพที่ดี

ไม่น่าเชื่อว่า แม้คนเราจะขับถ่ายปัสสาวะกันมาก ตั้งแต่แรกเกิด แต่หลายคนไม่ทราบวิธีที่ดีที่ทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นปกติวันนี้จะขอเสนอ 14 อุปนิสัยที่ดีในการขับถ่ายปัสสาวะ

 1. อย่ากลั้นปัสสาวะ เมื่อรู้สึกปวดต้องไปปัสสาวะทันที

 2. เวลาปัสสาวะไม่ควรรีบร้อนเบ่งมาก เพราะอาจทำให้หูรูดปัสสาวะชำรุดได้

 3. ควรถ่ายปัสสาวะให้เหลือน้อยที่สุดในหนึ่งครั้ง นั่นคือเมื่อรู้สึก ถ่ายหมดแล้วให้เบ่งต่ออีกนิดหน่อย ปัสสาวะที่เหลือจะไหลออกมา

 4. ไม่ควรบังคับให้ตนเองถ่ายปัสสาวะบ่อย เพราะจะติดเป็นนิสัย เวลาที่เหมาะสมคือ 2-4 ชั่วโมงต่อครั้ง

 5. ให้สังเกตการถ่ายปัสสาวะ และน้ำปัสสาวะของตนเองทุกครั้ง เช่น ต้องเบ่งมากผิดปกติหรือไม่ น้ำปัสสาวะเป็นลำพุ่งดีหรือไม่ ลำน้ำปัสสาวะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมหรือไม่ น้ำปัสสาวะมีสีเหลือง-ใสหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอาการผิดปกติที่สามารถบอกโรคได้

 6. ทำความสะอาดหลังปัสสาวะ แต่อย่าให้บริเวณนั้นเปียกชื้น เพราะอาจเกิดเชื้อราได้ หลังปัสสาวะทุกครั้ง ควรซับให้แห้ง

 7. เมื่อปัสสาวะไม่ออก ต้องหาสาเหตุ โดยการพบแพทย์ อย่าซื้อยาขับปัสสาวะรับประทาน เพราะจะเกิดอันตรายได้

 8. เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน การบริหารอุ้งเชิงกรานโดยการขมิบ (ฝ่ายหญิงขมิบช่องคลอด ฝ่ายชายขมิบทวารหนัก) วันละ 100 ครั้ง จะช่วยป้องกันอาการปัสสาวะเล็ดได้

 9. ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 10 แก้ว หรือหนึ่งลิตร จะช่วยให้น้ำปัสสาวะใส มีจำนวนพอดีและป้องกันภาวะปัสสาวะอักเสบ

 10. ก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์ คุณผู้หญิงควรถ่ายปัสสาวะทิ้ง จะช่วยป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

 11. ปัสสาวะต้องเป็นน้ำเท่านั้น ถ้ามีมูก หนอง น้ำเหลือง หรือเลือด ปะปนออกมา ถือว่าผิดปกติ ต้องไปพบแพทย์

 12. การขับถ่ายปัสสาวะ ต้องถ่ายคล่องไม่มีอาการเจ็บปวด หากแสบขัดลำบาก ต้องไปพบแพทย์อีกเช่นกัน

 13. ทุกคนต้องปัสสาวะทุกวัน วันละ 4-6 ครั้ง ถ้าไม่ปัสสาวะเลย 1 วัน ถือว่าตกอยู่ในภาวะอันตราย ต้องไปพบแพทย์โดยด่วน

 14. ก่อนเดินทางไกล ก่อนยกของหนัก ควรปัสสาวะก่อนทุกครั้ง

¸¸¸.•*´¯`❀¸¸¸.•*❀ —¸¸¸.•*´¯`❀¸¸¸.•*❀ —Good Look Good Health

ตะคริวหายทันใจ

วิธีการแก้อาการตะคริว

ตะคริว คือ อาการที่เกิดขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวก เพราะกล้ามเนื้อเกร็งตัวกะทันหัน อาการเกร็งนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จากการออกกำลังกายมากเกินไป โดยที่ไม่ได้วอร์มกล้ามเนื้อก่อน หรือยืนนั่งในท่าเดียวกันนานๆ รวมทั้งคนที่ท้องเสีย อาเจียน หรือเหงื่อออกมากๆ ก็อาจเป็นตะคริวได้ หากเป็นตะคริว วิธีฉุกเฉินต่อไปนี้ จะช่วยบรรเทาความปวดเกร็งได้ดี

ตะคริวที่น่อง

เหยียดขาข้างที่เป็นตะคริวออกให้สุด ใช้มือข้างหนึ่งประคองส้นเท้าไว้ ส่วนมืออีกข้างค่อยๆ ดันปลายเท้าขึ้นลงอย่างช้าๆ ประมาณ 5 นาที แล้วนวดที่น่องเบาๆ ไม่ควรนวดแรงเพราะกล้ามเนื้ออาจจะบาดเจ็บ ทำให้ตะคริวกลับมาอีกได้

ตะคริวที่ต้นขา

เหยียดขาข้างที่เป็นตะคริวออกให้สุด ใช้มือข้างหนึ่งประคองส้นเท้าไว้ ส่วนมืออีกข้างค่อยๆ กดลงบนหัวเข่า แล้วนวดต้นขาบริเวณที่เป็นตะคริวเบาๆ

ตะคริวที่นิ้วเท้า

เหยียดนิ้วเท้าตรงและลุกขึ้นยืนเขย่งเท้า เดินไปมาเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวจากนั้นค่อยๆ นวดบริเวณนิ้วเท้าเบาๆ

ตะคริวที่นิ้วมือ

เหยียดนิ้วมือออกเพื่อให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นคลายออก จากนั้นก็ค่อยๆนวดนิ้วมือทีละนิ้วเบาๆ

ข้อแนะนำ

ผู้เป็นตะคริวบ่อยๆ ควรรับประทานอาหาร ที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต ชีส และควรใช้หมอนรองขาไว้ในเวลานอน เพื่อให้เลือดไหลมาเลี้ยงที่ลำตัวช่วงบน

จากหนังสือ SPICE UP YOUR LIFE // namdy - nongget

แพทย์ที่ดีที่สุด

แพทย์ที่ดีที่สุด 7 คน อยู่กับเราทุกคน

 1. Sunlight รับแสงอาทิตย์

 2. Rest พักผ่อน

 3. Exercise ออกกำลังกาย

 4. Diet โภชนาการที่ดี

 5. Positive Thinking คิดในทางบวก

 6. Self Confidence มั่นใจในตนเอง

 7. Friend มีเพื่อนดี

ส้นเท้าแตก

ส้นเท้า คือ บริเวณด้านล่างของเท้า ประกอบด้วยเส้นเลือด เส้นประสาท และผิวหนังหลายชั้น ซึ่งบริเวณนี้จะมีความหนาค่อนข้างมาก มีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของร่างกาย เมื่อใช้งานเท้าบ่อยๆ จากการเสียดสีกับพื้นรองเท้า พื้นไม้ พื้นปูนซีเมนต์ หรือสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นมากเกินไป จะทำให้เท้าขาดความชุ่มชื้น แห้งกร้าน และแตกเป็นร่องลึก เหมือนรอยร้าว เวลาเดินอาจรู้สึกเจ็บปวด และกลายเป็นที่สะสมของคราบสกปรกมากมาย ซึ่งการแตกของเท้าขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วย ส่วนผู้ที่ใช้เท้าสัมผัสกับพื้นโดยตรง บริเวณส้นเท้าจะสัมผัสกับพื้นมาก ทำให้ผิวเริ่มด้านและขาดความยืดหยุ่น หนา แข็ง จนแห้งและแตกในที่สุด

ผู้ที่มีความเสี่ยง

คนที่มีรูปเท้าผิดปกติ (เท้าแบน หรือมีส่วนโค้งของฝ่าเท้าที่มากกว่าปกติจะมีความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบของพังผืดฝ่าเท้า เพราะรับน้ำหนักไม่เหมาะสม), การสวมรองเท้าส้นสูง ยืนหรือเดินเป็นเวลานาน หรือ ขนาดของรองเท้าไม่พอดีกับเท้า เช่น คับเกินไป หรือหลวมเกินไป, ผู้ที่อ้วนหรือเริ่มอ้วน หรือน้ำหนักตัวเพิ่มจากการตั้งครรภ์ มีโอกาสเกิดอาการส้นเท้าแตกได้, คนที่จำเป็นต้องยืน เดินเป็นเวลานาน หรือคนที่เล่นกีฬา จะมีการกระแทกส้นเท้าหลายครั้ง เช่น นักวิ่ง นักเต้นรำ เป็นต้น, โรคข้ออักเสบเรื้อรัง ซึ่งมักมีอาการข้ออักเสบที่อื่นร่วมด้วย เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด, โรคเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุมระดับน้ำตาลไม่ดี จะส่งผลให้ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและพังผืดฝ่าเท้าลดลง เกิดการบาดเจ็บง่าย

การป้องกัน

เลือกรองเท้าให้ขนาดพอดีกับเท้า, ใส่ถุงเท้าตอนนอนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของเท้า หากบางคนชอบแช่เท้าไม่ควรแช่นานจนเกินไป เพราะจะทำให้เท้าสูญเสียความชุ่มชื้น หรืออาจจะใช้ครีมที่มี “ยูเรีย” ที่จะทำหน้าที่ดูดความชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิว ทำให้เท้าไม่แห้ง ทาบริเวณเท้า ซึ่งวิธีทาครีมที่มียูเรียไม่เพียงแต่ใช้ป้องกันเท่านั้น แต่ยังใช้ในการรักษาอาการส้นเท้าแตกได้อีกด้วย

การรักษา

แช่เท้าในน้ำสบู่ประมาณ 15 นาที ล้างสบู่ออกเช็ดให้แห้ง แล้วใช้วาสลีนประมาณ 1 ช้อนชา ผสมกับน้ำมะนาว 1 ลูก ถูบริเวณที่แตก หรือที่กระด้าง ควรทำเป็นประจำทุกวันจนกว่าจะหาย, ใช้ด้านในของเปลือกกล้วยสุก ทาบริเวณส้นเท้าวันละ 4-5 ครั้ง ทำติดต่อกันประมาณ 4-5 วัน เท้าที่แห้งแตกก็จะชุ่มชื้นขึ้น, นำน้ำมะนาวกับดินสอพองมาผสมกันทาบริเวณที่แตกก่อนนอนทุกคืน

ภัยร้ายในรถยนต์

สาวๆ คนไหนที่มักจะใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นประจำก็ด้วยว่าการจราจรที่ติดขัดอยู่เสมอ ต้องระวังให้ดีนะคะ เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ได้ ที่เกิดจากการต้องทนอยู่ในรถเป็นเวลานานๆ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมกันเลย

หลับในและตาเมื่อยล้า

อาการที่เกิดขึ้นได้แก่ หาวถี่ สมอง เริ่มมึน ไร้สติ ไม่มีสมาธิในการขับรถ และเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในกิจวัตรจะเข้ามาในหัวโดยไม่รู้ตัว ช่วงที่ต้องเจอแดดจ้าๆ มักมีอาการตาอ่อนล้า และแสบตา ทำให้มองไม่ถนัดเวลาที่ขับรถ และมีอาการหลับในตอนกลางคืน ซึ่งอาจเกิดจากการนอนน้อยสะสมในแต่ละวันเป็นเวลานาน ๆ

ดังนั้นในการแก้ไข หากรู้สึกง่วงนอนจริงๆ ควรแวะปั๊มนอนทันที ด้วยสังเกตจากอาการหาวถี่ๆ ต้องหยุดอย่าฝืน และในกรณีที่ต้องขับรถทางไกลมากๆ ควรจะหาเพื่อนร่วมทางไว้สักคน เพื่อจะได้สลับกันขับปลอดภัยไว้ก่อน ส่วนใครที่มีอาการแสบตา ลองไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อบรรเทาอาการที่แสบตาให้ลดน้อยลง

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

สาเหตุเกิดจากการอั้นปัสสาวะเป็นเวลานานในขณะขับรถ เพราะต้องเผชิญกับปัญหารถติดระหว่างเดินทาง หรือไม่มีปั๊มน้ำมันข้างทางเลย โดยผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะขัด เหมือนปัสสาวะไม่สุด และปวดมาก ซึ่งแนวทางในการรักษาคือ ทานยา และดื่มน้ำมากๆ เมื่อปวดปัสสาวะ ห้ามอั้นไว้เด็ดขาด และถ้าหากรู้สึกเริ่มปวดหน่วงๆ ต้องดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อล้างปัสสาวะที่อักเสบออกมา อีกอย่างถ้าหากสามารถย้ายที่อยู่มาให้ใกล้ที่ทำงานเพื่อเลี่ยงปัญหารถติดได้ก็จะดี

กล้ามเนื้อคออักเสบ

สาเหตุของโรคนี้เกิดจากการที่ต้องนั่งท่าเดิมๆ เป็นเวลานานเป็นประจำทุกวัน โดยผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มจากปวดบ่าทั้งสองข้าง หลังจากนั้นจะปวดคอมาก ปวดร้าวไปถึงบ่า แขน และมีอาการมือชาด้วย ปวดจนไม่สามารถหันคอได้เลย สำหรับใครที่มีอาการดังกล่าวในการรักษาคุณหมอจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาทาน พร้อมกับใส่เฝือกอ่อนชั่วคราว เพื่อช่วยไม่ให้เคลื่อนไหวมาก ประมาณ 3-4 วัน อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้น ส่วนใครที่ยังไม่มีอาการ แต่ยังต้องขับรถอยู่แนะนำให้บริหารคอระหว่างที่รถติด เช่น หันซ้ายหันขวา ก้มหัวขึ้นลง และไม่ควรเอี้ยวคอแบบกะทันหัน เพราะจะทำให้เกิดการหันผิดท่าได้

ระบบการย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายผิดปกติ

ใครที่ต้องขับรถอยู่เกือบตลอดเวลา เช่น คนขับแท็กซี่ มักเจอกับปัญหานี้ เพราะเนื่องจากต้องรับส่งผู้โดยสารอยู่ตลอดทำให้การทานอาหารไม่เป็นเวลา และเวลาอยากเข้าห้องไม่สามารถทำได้เลย ดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้เป็นประจำทุกวันก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอักเสบ รวมทั้งมีอาการท้องผูกอีกด้วย ซึ่งแนวทางในการแก้ไขควรจะเลือกทานอาหารประเภทผักเยอะ ๆ หรือเลือกทานอาหารเบา ๆ จะช่วยให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายดีขึ้น อีกทั้งก่อน ออกไปขับรถแนะนำให้ออกกำลังบริหารแขนขา และเข่า เพื่อลดการปวดเมื่อย หากต้องขับรถเป็นเวลานาน ๆ ได้

หมอนรองกระดูกเสื่อม

สำหรับคนที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลมักจะพบปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม รวมทั้งในคนที่ชอบยกของหนักบ่อยๆ เอี้ยวตัวผิดท่า หรือได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง ซึ่งเริ่มแรกจะมีอาการปวดหลังเพียงเล็กน้อย จากนั้นจะเริ่มปวดมากขึ้นและลามไปยังข้างทั้งสอง เวลายืนนานจะมีอาการชาที่ขา นอกจากนี้ในบางรายอาจมีอาการของเอวคดด้วย

โดยแนวทางในการรักษาอาการต่างๆ คือ ไปทำไคโรแพกติก หลังเสร็จจากการจัดกระดูกก็ค่อยๆ ดีขึ้น และควรดูแลตัวเองโดยการเล่นเทนนิสแบบเบาๆ หากต้องเดินนานให้หยุดพักยืดเส้นยืดสายบ้าง ทำกายภาพบำบัดวันละ 3 ครั้ง ด้วยการนอนคว่ำ ศอกทั้งสองข้างตั้งฉากกับพื้น ปลายเท้าจิกทำเป็นมุมฉาก ยกตัวขึ้นแล้วแขม่วท้องเกร็งไว้นับ 1-10 ทำประมาณ 10 ครั้ง

พังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ

สาเหตุอาจเกิดการที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณมือได้ไม่ทั่วถึง เพราะต้องถือพวงมาลัยไว้ตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานๆ อีกทั้งยังเกิดขึ้นทุกวัน ถ้าใครที่ยิ่งต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ก็จะยิ่งส่งผลเร็วขึ้น จะเริ่มมีอาการปวดบริเวณข้อมือ ซึ่งสามารถรักษาได้โดยการทำกายภาพบำบัดวันละ 4 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน เพื่อให้เลือดสูบฉีด ทั้งนี้หากมีการดูแลตัวเองที่ดีก็จะลดอาการที่เป็นลงได้ เช่น ฝึกโยคะ ยกของด้วยการนั่งลงแล้วยก และช่วงไหนที่มีอากาศเย็นจะรู้สึกปวดมากกว่าปกติ จึงต้องพยายามให้อบอุ่นอยู่เสมอ หรือทายาหม่อง หรือปาล์มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นได้

ลอยตัวในน้ำ ช่วยชีวิตรอด

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ นำมาซึ่งความสูญเสียที่มากเกินกว่าจะย้อนเวลากลับไปได้ ในทางกลับกัน หากทราบวิธีที่จะช่วยให้ลอยตัวได้เหนือน้ำ ก็จะเป็นการป้องกันภัยที่ดีมากที่สุด และคอยเป็นห่วงยางที่ทำให้ไม่จมน้ำง่ายๆ มาดูกันดีกว่าว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ควบคุมสติให้มั่น

สติ เป็นสิ่งสำคัญที่คนจมน้ำมักจะมองข้ามไป เพราะเมื่อเราตกใจจนคุมสติไม่อยู่ เรามักจะใช้แรงของเราไปมาก 25-50% ตั้งแต่ในช่วง 1 นาทีแรกที่ตกน้ำ และทำให้เรามีแรงเหลือไม่มากพอที่จะประคองตัวเข้าหาฝั่งได้ ดังนั้น การควบคุมสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ได้

2. ใช้ทักษะการลอยตัวเหนือน้ำ

หลังจากที่มีสติแล้ว ก็พยายามพยุงร่างกายให้อยู่เหนือน้ำให้ได้ โดยควบคุมให้ศีรษะอยู่พ้นน้ำก่อน แล้วพยุงตัวไว้ วิธีการฝึกลอยตัว เริ่มต้นจากการหงายหลังแผ่ไปกับน้ำ และเหยียดแขนทั้งสองข้างออก จากนั้นสูดลมเข้าไปในปอดให้เต็มที่ แล้วกลั้นเอาไว้ จังหวะที่คุณเก็บลมได้เต็มปอดจะเริ่มรู้สึกได้ว่าตัวคุณเริ่มลอยขึ้นอย่างช้าๆ แต่จังหวะปล่อยลมออกจะทำห่างกายคุณจมลงอีกครั้ง ดังนั้น ต้องรีบปล่อยลมหายใจออกแบบรวดเดียวภายใน 1-2 วินาที แล้วจึงสูดเข้าไปใหม่อย่างเร็วจนรู้สึกเต็มปอด ทำเช่นนี้วนซ้ำไปมาเรื่อยๆ คุณก็จะสามารถลอยอยู่เหนือน้ำได้นานเท่านานแล้ว

หากพบว่ามีปัญหาช่วงสะโพกจมน้ำ ให้ใช้เทคนิคกางขาไว้ และจังหวะลอยตัวให้หลังส่วนไหล่ติดน้ำไว้ ท่านี้จะช่วยให้การควบคุมจุดศูนย์ถ่วงในร่างกายเกิดความสมดุล และช่วยให้ลอยตัวได้ดีขึ้น

3. ปลดเปลื้องเสื้อผ้าและรองเท้าออกดีไหม?

ในกรณีที่สวมเสื้อยืดธรรมดา ไม่จำเป็นต้องถอดมันออกแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นการเกงยีนส์ที่ค่อนข้างคับ ก็ควรถอดออก เพื่อช่วยให้ลอยตัวได้ถนัดมากยิ่งขึ้น ส่วนรองเท้านั้น ควรถอดออกหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของรองเท้าที่ใส่ หากเป็นรองเท้าประเภทรองเท้าบูธ รองเท้าส้นสูง หรือรองเท้าหนัง ก็ไม่ควรจะใส่ต่อ เพราะจะเป็นภาระแก่คุณไปเสียเปล่าๆ แต่ถ้าหากเป็นรองเท้าแตะ รองเท้า CROC หรือรองเท้า NIKE AIRMAX รองเท้าเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นทุ่นลอยให้แก่เราได้เป็นอย่างดี และเป็นเครื่องมือสำคัญให้คุณลอยตัวในน้ำได้นานขึ้น

หากสามารถควบคุมสติ และทำตามวิธีการที่ว่านี้ได้ ก็น่าจะช่วยให้สามารถรอดพ้นจากการจมน้ำได้อย่างแน่นอนที่สุด และถ้าจะให้ดีก็ควรสอนลูกหลานด้วย ว่าวิธีการในการทรงตัวในน้ำที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไร อย่างน้อยก็จะได้เป็นเกราะป้องกันให้สามารถยื้อชีวิตที่แสนรักแสนหวงของคุณและคนที่คุณรักเอาไว้ได้

ความรู้เรื่องร้อนใน

การแพทย์แผนจีน อธิบายว่า ร้อนใน หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยที่ทำให้ร่างกายไม่สมดุล โดยมีความเป็น หยางมากกว่าหยิน (หยางแกร่ง) ซึ่งมักจะเกิดบ่อยกับผู้ที่มีภาวะหยินพร่อง ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มีโรคร้อนใน

อาการใดบ้าง คือ อาการร้อนใน

ร้อนในไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น อาการตัวร้อน อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับร้อนในก็ได้ มีผู้เข้าใจว่าเป็นเพียงอาการเป็นแผลในปาก ที่ลักษณะเป็นวง ตรงกลางจะมีเยื่อสีขาวบางๆ ขอบจะบวมแดงและเจ็บที่แผลแบบปวดแสบปวดร้อน ซึ่งเป็นเพียงตัวบ่งชี้หนึ่งของอาการร้อนใน

อาการร้อนใน มีตั้งแต่ มีขี้ตามาก หรือตาแฉะ (ร้อนในตับ) ตกหมอน (ร้อนในที่เกิดกับเส้นเอ็นข้างคอ) แผลร้อนในอาจเกิดขึ้นที่ลิ้น ด้านในริมฝีปาก ในลำคอ หรือ กระพุ้งแก้ม ลิ้นแตก ลมหายใจร้อน ลมหายใจเหม็น (Halitosis) เหงือกบวม คอแห้ง ปากขม กระหายน้ำบ่อยๆ เจ็บคอหรือระคายเคืองคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ บางครั้งมีเสมหะ ไอ มีเสมหะข้นเขียวๆ เหลืองๆ ท้องผูก ถ่ายลำบาก อุจจาระสีคล้ำ แต่บางครั้งก็ถ่ายเหลวและมีลม เมื่อยตามเนื้อตัว ครั่นเนื้อครั่นตัว ตัวรุมๆ หากอาการหนักก็อาจเป็นไข้

ถ้ามีทั้งอาการเจ็บคอ เวียนศีรษะ ตัวร้อน มีน้ำมูก ปวดเมื่อยเนื้อตัว เรียกว่า อาการหวัดร้อน นั่นก็คือไข้หวัดใหญ่ โดยเมื่อคนเราร้อนใน ก็จะทำให้ภูมิต้านทานลดลง

จึงทำให้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดได้ง่ายขึ้น เพราะเชื้อไวรัสหวัดก็มีอยู่ทั่วไปหลายสายพันธุ์

สาเหตุที่จะทำให้เกิดอาการร้อนในเรื้อรัง

1. กรรมพันธุ์เป็นตัวกำหนด

ร่างกายแต่ละคนมี หยิน-หยาง ต่างกัน ถ้าคนมีลักษณะเป็นหยางมากกว่าอิน แล้วกินอาหารที่เป็นหยางเข้าไป ทำให้หยางในร่างกายเพิ่มขึ้น ก็จะเกิดอาการร้อนใน

2. อาหาร

อาหารประเภทหยาง มักมีรสเผ็ด รสที่ค่อนข้างจัดหรือเข้มข้น หรืออาหารทอดทุกประเภท ถ้าเป็นพวกผลไม้ก็เช่น ลำไย เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ หรือข้าวเหนียว ถือว่าเป็นหยางหมด ส่วนอาหาร ประเภทหยิน ก็คืออาหารชนิดที่กินเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกชุ่มคอ รู้สึกสบาย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น พวกผักชนิดต่างๆ

3. อากาศ

ฤดูกาลที่เปลี่ยน มักจะมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดอินกับหยางในลักษณะที่ต่างกัน เช่น ฤดูร้อน ความเป็นหยางจะสูง เพราะอากาศร้อน ถ้าหากร่างกายเป็นหยาง กินอาหารหยาง แล้วก็มาเจอหน้าร้อนเป็นหยางเข้า ก็จะทำให้เกิดอาการร้อนใน ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า เมื่ออากาศเปลี่ยน บางคนจะไม่สบาย หรือเป็นไข้หวัดใหญ่ นั่นเพราะพื้นฐานของร่างกายแต่ละคนและพฤติกรรมต่างกัน

4. การอดนอน

นอนดึก พักผ่อนน้อย เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการร้อนในเรื้อรัง เพราะทฤษฎีแพทย์แผนจีนจะจัดช่วงเวลากลางวันเป็นหยาง เวลากลางคืนเป็นหยิน เมื่ออดนอน หรือนอนดึก ก็ทำให้ขาดการรับพลังหยิน จึงทำให้หยางกำเริบและเกิดเป็นร้อนในเรื้อรังได้

วิธีป้องกันไม่ให้ร้อนในเรื้อรัง

วิธีจะป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนใน ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม นั่นคือ จะต้องรู้ร่างกายของตัวเองก่อน ว่าเป็นหยินหรือเป็นหยางมากกว่ากัน ตอนนี้อากาศเป็นอย่างไร จะกินอาหารอะไร จึงจะสอดคล้องกัน คือพยายามปรับสมดุลให้ได้ อาการร้อนใน ก็จะไม่เกิดขึ้น

สำหรับคนที่มีอาการร้อนในไม่มาก วิธีแก้ไขคือ การกินอาหาร เช่น มะระ ฟักเขียว ผักต่างๆ ซึ่งอาจจะนำมาต้ม เป็นน้ำแกง โดยใส่เนื้อต่างๆ ลงไปด้วย หรือจะลวกกินก็ได้ เมื่อรู้หลักการหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้ว ก็สามารถจะกินอาหารได้โดยไม่มีปัญหา

 • ตัวอย่างอาหารที่มีลักษณะเป็นหยิน

สาลี่ มังคุด ปู เป็ด ห่าน กล้วย ถั่วเขียว เต้าหู้ แตงกวา ส้ม ฟักทอง เกลือ ผักโขม อ้อย ส้มจีน แตงโม มะเขือเทศ คึ่นฉ่าย น้ำมะพร้าว องุ่น มะกอก สับปะรด ผักกาดหอม ลูกพลับ เม็ดแมงลัก ฟัก

 • ตัวอย่างอาหารที่มีลักษณะเป็นหยาง

ของทอด ทุเรียน ลำไย ขนุน ลิ้นจี่ เงาะ ลองกอง ลังสาด อบเชย ดีปลี ละมุด พริก กระเทียม ขิง หอม พริกไทย ใบโหระพา ใบแมงลัก เนื้อมะพร้าว เนื้อวัว หมู ไก่ แพะ สุนัข งู ข้าวเหนียว

แต่ถ้าคนที่เป็นร้อนในเรื้อรัง ร้อนในบ่อย หรือมีอาการหนัก จะต้องรักษาด้วยการให้ยาบำรุงหยิน จึงจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ แต่ต้องใช้เวลา เพื่อค่อยๆ เสริมหยิน เมื่อร่างกายได้สมดุล อาการที่ร้อนในบ่อย หรือร้อนในเรื้อรังก็จะลดน้อยลง ห้ามรับประทานยาบำรุง เพราะยาบำรุงทั่วไปมักจะบำรุงหยาง ซึ่งไม่เหมาะกับคนที่หยินพร่อง

วินิจฉัยโรคผิดพลาด

ในต่างประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีพร้อม การฟ้องร้องแพทย์ที่วินิจฉัยโรคผิดพลาด และผู้ผลิตยาที่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ ก็มีจำนวนมากด้วย การตรวจทานการวินิจฉัยโรคของแพทย์ (double check) เป็นการป้องกันความผิดพลาดในการวินิจฉัยและรักษาโรค เพราะการวินิจฉัยที่ผิดพลาด อาจนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจจนคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ

ตัวอย่าง ชายชราผู้หนึ่ง เมื่ออดีตตอนนั้นมีอายุประมาณ 60 ปีเศษ ได้ฉีดยาฆ่าแมลงโดยไม่มีผ้าปิดปากและจมูก 3 วัน ต่อมาก็มีอาการมือสั่น เมื่อไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสัน ต้องกินยา 'มาโดพา' ซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเร็วบ้างช้าบ้าง แทนที่แพทย์จะสั่งงดหรือเปลี่ยนยา กลับแนะนำให้ผ่าตัดฝังเครื่องให้จังหวะ (pacer) แพทย์หัวใจบอกว่าแบตเตอรี่ของ pacer จะใช้ได้นาน 10 ปี เมื่อแบตฯ หมดก็ต้องผ่าเปลี่ยนแบตฯ ใหม่ แต่เพียง 6 ปี ผ่านไป แพทย์หัวใจแจ้งว่าแบตฯ ใกล้หมด ท้ายสุดได้ไป รพ.อีกแห่ง เพื่อตรวจทานว่าจริงหรือไม่ แพทย์ที่นั่นบอกว่าจริง ที่แบตฯ หมดเร็วกว่า 10 ปี เพราะตั้งไฟแรงเกินความจำเป็น แพทย์จะตั้งให้ใหม่

ชายผู้นี้จึงเปลี่ยนที่รักษา แพทย์แผนก neuro บอกว่าคนไข้ไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสัน แต่เนื่องจากกินยานี้มานานแล้ว จึงไม่สามารถเลิกกินได้ นี่คือตัวอย่างการวินิจฉัยที่ผิดพลาด คนไม่ป่วยเพราะโรคพาร์กินสัน ต้องกินยาพาร์กินสันไปตลอดชีวิต เพราะหมอวินิจฉัยผิดพลาด แถมยังต้องฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไปตลอดชีวิตเพราะยาพาร์กินสัน

แพทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไร แต่มีรายงานผลการวิจัยโรคเรื้อรัง ปรากฏ ดังนี้

"Resistance to thyroid stimulating hormone: A very rare disorder where the body is unable to respond to thyroid stimulating hormone even though it is present in sufficient quantities. The problem lies in defective thyroid stimulating hormone receptors. The list of signs and symptoms mentioned in various sources for Resistance to thyroid stimulating hormone includes the 13 symptoms listed below:

"อาการ ดื้อ ฮอร์โมนกระตุ้นธัยรอยด์ (TSH) เป็นความผิดปกติที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เมื่อร่างกายไม่ตอบสนองกับ TSH แม้ว่าปริมาณฮอร์โมนธัยรอยด์ที่พบในเลือดจะพอเพียงก็ตาม ปัญหาอยู่ตรงที่ตัวรับ (receptor) TSH บกพร่อง สัญญาณและอาการมี 13 ประการดังข้างล่างนี้:

 1. Goiter (โรคคอพอก)

 2. Palpitations (อาการใจสั่น)

 3. Increased bowel movements (การไหวตัวมากขึ้นของลำไส้)

 4. Menstrual abnormalities (ระดูไม่ปกติ)

 5. Fatigue (เหนื่อยล้า)

 6. Insomnia (อาการนอนไม่หลับ)

 7. Breathlessness (หอบ-หายใจไม่ทั่วท้อง)

 8. Heat intolerance (ร้อนในกระหายน้ำ)

 9. Weight loss (สูญเสียน้ำหนัก)

 10. Muscle weakness (กล้ามเนื้ออ่อนแอ)

 11. Hair loss (ผมร่วง)

 12. Trembling hands (มือสั่น)

 13. Rapid heart rate (หัวใจเต้นเร็ว)

ข้อมูลเพิ่มเติม

จริงหรือไม่กับสุขภาพ

จริงหรือไม่กับสิ่งบอกเล่าเหล่านี้

1. การแลบลิ้นให้น้ำลายยืด ลงพื้น 3 หยด แก้เผ็ดได้

จริง เพราะอาการเผ็ด เกิดจากสาร แคปไซซิน ที่อยู่ในพริก เข้าไปจับกับปลายประสาทรับรสที่ลิ้น ร่างกายจึงแสดงปฎิกริยาโต้ตอบ โดยขับน้ำลายออกมา ชะล้างสารนี้ออกไป

2. การดูดนมยางของเด็กทารกตอนนอน แก้อาการนอนกรนได้

จริง เพราะการคาบหรืออมนมยางเด็กทารกไว้ในปาก จะทำให้ลิ้นอยู่นิ่ง ทำให้เนื้อเยื่อของเพดาน ไม่สะเทือนสั่นไหวขึ้น จึงไม่เกิดอาการกรน ทั้งยังช่วยให้ไม่นอนอ้าปากอีกด้วย

3. การสูดกลิ่นตัวผู้ชาย ทำให้หายเครียดได้

จริง เพราะกลิ่นตัวผู้ชายคนรักนั้น มีสาร ฟีโรโมน ผสมอยู่ โดยเฉพาะในผม และผิวของเขา เมื่อสูดดมแล้ว จะช่วยลดอาการเครียด และเหนื่อยล้าลงได้

4. แอปเปิ้ลผลิตกระแสไฟฟ้าได้

จริง เพราะการเสียบแผ่นสังกะสี และแผ่นทองแดง เข้าไปในผลแอปเปิ้ล กรดจะทำให้เกิดการแตกตัวของไอออน ทำให้ลูกแอปเปิ้ล เป็นเหมือนแบตเตอรี่ ซึ่งผลไม้ชนิดอื่น เช่น มะนาว เกรปฟรุ๊ต หรือมันฝรั่ง ก็ทำได้เช่นกัน

5. ปัสสาวะมนุษย์ ใช้ทำยาสีฟันในสมัยโบราณ

จริง เพราะแพทย์ชาวโรมันเชื่อว่า ปัสสาวะมนุษย์ มีคุณสมบัติทำให้ฟันขาว และแข็งแรง ยาสีฟันในยุคนั้น จึงเป็นน้ำยาบ้วนปาก ที่ทำจากปัสสาวะมนุษย์

6. วัวกระทิงเกลียดสีแดง

ไม่จริง เพราะวัวเป็นสัตว์ตาบอดสี ไม่สามารถแยกแยะสีต่างๆ ได้ การที่วัวที่ถูกล่อด้วยผ้าแดง แล้วพุ่งเข้าใส่นั้น เป็นเพราะความรำคาญ จากการถูกยั่วยุมากกว่า

7. เพชรแท้จะไม่ติดสีหมึก

จริง เพราะการทดสอบเพชรแท้ ให้ป้ายน้ำหมึกสีดำบนเพชร หากหมึกดำลื่นออก ไม่ติดอยู่บนเพชร แสดงว่าเป็นเพชรแท้ แต่หากยังมีจุดดำในบริเวณที่แต้มหมึก แสดงว่าเป็นเพชรเทียม

8. การทะเลาะกัน ทำให้แผลหายช้า

จริง เพราะความเครียดที่เกิดขึ้น ทั้งระหว่างทะเลาะ และหลังการทะเลาะกัน ส่งผลให้ร่างกายลดการผลิตโปรตีนเม็ดเลือด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการรักษาบาดแผล หรือส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ให้น้อยลง ทำให้บาดแผลต่างๆ หายช้าลงได้

9. แสงแดดอ่อนๆ ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าได้

จริง เพราะแสงแดดอ่อนๆ ช่วยลดการสร้างฮอร์โมน เมลาโตนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับ หากเก็บตัวอยู่ในที่ใด จะทำให้ฮอร์โมนนี้สูงขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดการง่วง เหงา ซึมเซาได้

10. การฟังเพลง ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้

จริง เพราะการฟังเพลง ทำให้สมองหลั่งสาร เอนดอร์ฟินส์ ซึ่งเป็นฮอร์โมน สร้างความสุขออกมา ช่วยลดความดันโลหิต และบรรเทาอาการปวดข้อได้

ทำไมถึงต้องเลิกสูบบุหรี่

แม้ว่าฤทธิ์ของสารนิโคตินในบุหรี่ จะทำให้ผู้คนหลงใหลเพียงใด แต่ทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้น การเผาไหม้ของมวนบุหรี่ จะทำให้เกิดสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด เป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด และอีกกว่า 50 ชนิด เป็นสิ่งที่วงการแพทย์ระบุว่า เป็นสารก่อมะเร็ง

สารพิษหลัก ได้แก่

1. นิโคติน

สารเสพติดตัวร้าย และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนติดบุหรี่ ในระยะแรก นิโคตินจะออกฤทิธิ์กระตุ้นสมอง แต่ต่อมาจะออกฤทธิ์กดประสาท ทำให้รู้สึกมึนงง ทำให้ไขมัน LDL Cholesterol ในเลือกสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสอมงตีบหรือแตกได้

2. น้ำมันดิน

สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรง โดยร้อยละ 50 จะสะสมจับตัวอยู่ที่ปิดในบริเวณถุงลม ทำให้ผู้สูบบุหรี่เกิดอาการระคายเคืองในช่องจมูก ในลำคอ หลอดลม และปอด เกิดถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด และอาการไอแบบมีเสมหะเรื้อรัง

3. ไฮโดรเจนไซนาไนด์ และสารไซยาไนด์

ก๊าซพิษชนิดเดียวกับที่ใช้ในสงคราม และใช้เบื่อหนู ออกฤทธิ์ทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้ไอ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หากได้รับปริมาณมาก จะทำให้หัวใจหยุดเต้น หรือเป็นอัมพาตได้

4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ก๊าซพิษชนิดเดียวกับที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย ทำหน้าที่ขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง เมื่อสูบบุหรี่มากขึ้น จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน มึนงง เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย และอาจหยุดหายใจได้ในที่สุด

ผู้หญิงกับบุหรี่

จากรายงานผลการศึกษาชิ้นหนึ่ง ที่ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซ็ต ซึ่งติดตามผลการศึกษาในผู้หญิงอังกฤษอายุระหว่าง 50-65 ปี กว่า 1,000,000 คนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยแบ่งผู้หญิงออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มแรก ได้แก่ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ 20%

กลุ่มสอง ได้แก่ผู้หญิงที่เลิกสูบบุหรี่แล้ว 28%

กลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย มีอยู่ 58%

สิ่งที่ทีมงานศึกษาพบคือ สตรีที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 30 ปี มีโอกาสรอดตายก่อนวัยอันควร สูงกว่า 97% ขณะที่การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงอายุสั้นไป 10 ปี และจากผลการศึกษานี้ ยังระบุด้วยว่า 2 ใน 3 ของสตรีที่เสียชีวิตในวัย 50 เศษ 60 เศษ และ 70 เศษ ล้วนมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ทั้งนั้น

"ถ้าผู้หญิงสูบบุหรี่เหมือนผู้ชาย พวกเธอจะตายเหมือนผู้ชาย แต่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนวัยกลางคน จะอายุยืนขึ้นอีก 10 ปี" ริชาร์ด เปโต อาจารย์ด้านสถิติทางการแพทย์ และโรคระบาดวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด อังกฤษ ผู้ร่วมทำการศึกษากับ ราเชล ฮักลีย์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา กล่าว

นอกจากนั้น รายงานการศึกษาของ สแตนตัน แกลนซ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยการควบคุมการสูบบุหรี่ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ยังระบุด้วยว่า หลังจากที่หลายรัฐในสหรัฐ และหลายประเทศทั่วโลก มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่สาธารณะ และในสำนักงาน ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด โดยข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาลหลายประเทศทั่วโลก พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาตัวด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคภูมิแพ้ มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาทิ ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีสถิติลดลง 15% ส่วนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ มีสถิติลดลง 16% และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ลดลงราว 24%

ข้อมูลบางส่วนจากhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351913539

เชื้อราที่เล็บ

การติดเชื้อบริเวณเล็บเกิดจากกลุ่มของเชื้อรา ชื่อว่า dermatophytes เชื้อราที่เล็บอาจจะเกิดจากเชื้อยีสต์หรือเชื้อรากลุ่มอื่นๆ เชื้อโรคกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุ่นและชื้น รวมทั้งในห้องน้ำหรือสระว่ายน้ำ เชื้อราจะเข้าไปทางรอยแผลเล็กๆ ที่อาจไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรือในตำแหน่งที่มีการฉีกขาดของเล็บกับผิวหนังใต้เล็บ เมื่อเราอยู่ในอุณหภูมิและความชื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจะทำให้การติดเชื้อลุกลาม และมีการกระจายของเชื้อราเพิ่มมากขึ้น โรคเชื้อราที่เล็บมักจะเป็นที่นิ้วเท้ามากกว่าที่นิ้วมือ เนื่องจากบริเวณเท้ามีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะแก่การเติบโตของเชื้อรา

อีกสาเหตุ เนื่องจากการไหลเวียนเลือด ไปเลี้ยงบริเวณนิ้วเท้าน้อยกว่าที่บริเวณนิ้วมือ ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ป้องกันการติดเชื้อที่ต่ำกว่า เชื้อราที่เล็บมักจะติดเชื้อในผู้สูงอายุ เนื่องจากการไหลเวียนโลหิตไม่ดี และผู้สูงอายุจะมีเล็บที่งอกช้าและหนากว่า ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น และมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง นอกจากนี้ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติในในการเป็นโรคเชื้อราที่เล็บก็จะยิ่งเป็นสาเหตุที่สามารถตรวจพบเจอได้มากกว่า

ปัจจัยอื่นที่ทำให้ติดเชื้อราที่เล็บได้ง่ายขึ้น

• มีเหงื่อออกมากในบริเวณมือและเท้า

• ทำงานในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่ชื้นแฉะ

• เป็นโรคที่เกี่ยวกับเล็บอยู่แล้ว เช่น สะเก็ดเงินที่เล็บ

• ใส่ถุงเท้ารองเท้าที่อับและไม่ซึมซับเหงื่อ

• เดินเท้าเปล่าในสถานที่เปียกแฉะในที่สาธารณะ เช่น สระว่ายน้ำ ยิม หรือห้องอาบน้ำ

• มีการติดเชื้อบริเวณผิวหน้งที่เท้า หรือ โรคน้ำกัดเท้า

• มีบาดแผลหรือการบาดเจ็บที่ผิวหนังหรือเล็บ

• เป็นโรคเบาหวาน หรือการไหลเวียนโลหิตไม่ดี หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ลักษณะอาการโรคเชื้อราที่เล็บ

• มีเล็บหนาขึ้น

• มีเล็บแตกเป็นขุย

• มีรูปเล็บที่บิดเบี้ยว

• สีของเล็บจะทึบๆ ไม่มันเงางาม

• อาจจะพบเล็บเป็นสีดำ ถ้ามีเนื้อตายอยู่ภายใต้ผิวหนังของเล็บ

• เล็บที่มีการติดเชื้อจะแยกออกมาจากผิวใต้เล็บ ทำให้มีอาการเจ็บ และอาจจะมีกลิ่นเหม็นร่วมด้วย

ถ้ามีการติดเชื้อที่มากขึ้นเล็บมักเปลี่ยนไปทำให้มีรูปร่างที่บิดเบี้ยวไม่ได้รูปทรงเดิม เล็บโค้งงอ มีรอยหยักเป็นลูกคลื่น ส่วนผิวสีชมพูของเล็บปกติ เมื่อมีการติดเชื้อจะเปลี่ยนสีไปมีสีคล้ำ น้ำตาล หรือเขียวคล้ำ เชื้อราที่เล็บมักไม่มีอาการคัน แต่อาจมีการเจ็บหรือคันบ้างแต่พบน้อยมาก หากพบปัญหาเหล่านี้ ควรรีบรักษา โรคเชื้อราที่เล็บนี้เป็นโรคที่รักษาได้ค่อนข้างหายช้าและเรื้อรัง

การรักษาเชื้อราที่เล็บ

1. ยาทาเล็บฆ่าเชื้อรา

ในกรณีที่มีการติดเชื้อไม่มาก แพทย์จะให้ยาทาชื่อ ciclopirox (Penlac) ทาที่เล็บและผิวหนังรอบๆ วันละครั้ง หลังจากครบ 7 วัน ค่อยๆ เช็ดออกด้วยแอลกอฮอล์ และเริ่มทายาซ้ำใหม่ โดยให้ทำติดต่อกันไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี วิธีนี้ใช้เวลานานมาก จึงไม่เป็นที่นิยม และผลการรักษาไม่แน่นอน

2. ยาชนิดทา

แพทย์อาจให้ยาทาภายนอกร่วมด้วย โดยเลือกยาที่มีส่วนผสมของยูเรีย เพื่อช่วยให้การดูดซึมที่ดีขึ้น การใช้ยาทาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้หายขาดได้ เป็นเพียงการรักษาร่วมเท่านั้น อาจจะทำร่วมกับการขูดแต่งเล็บที่หนาอาจลดปริมาณเชื้อราได้

3. ยารับประทาน

ยาฆ่าเชื้อราที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ Terbinafine และ itraconazole แพทย์จำเป็นจะต้องให้ยารับประทานในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการ ดังต่อไปนี้

• เป็นเบาหวาน หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง

• เคยมีประวัติการติดเชื้อที่ผิวหนัง cellulites

• มีอาการเจ็บ หรือรำคาญบริเวณที่มีการติดเชื้อ

• ต้องการรักษาเนื่องจากความสวยงามของเล็บ

4. การผ่าตัด

ถ้ามีการติดเชื้อที่เล็บรุนแรง หรือมีอาการเจ็บมาก แพทย์จะแนะนำให้ถอดเล็บ แต่เล็บที่งอกขึ้นมาใหม่จะใช้เวลานานมากกว่าจะงอกกลับเท่าเดิมได้

การป้องกันโรคเชื้อราที่เล็บ

• หมั่นดูแลเล็บให้สั้น แห้ง และสะอาดอยู่เสมอ

• เลือกสวมถุงเท้าที่ดูดซับเหงื่อได้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าอับชื้นเกินไป ในระหว่างวันอาจถอดรองเท้าบ้างเป็นครั้งคราว

• ใช้แป้งหรือสเปรย์ป้องกันเชื้อรา

• เมื่อต้องทำงานที่มือต้องเปียกนานๆ ให้ใส่ถุงมือยางป้องกันมือไว้เสมอ

• หลีกเลี่ยงการตัดผิวหนังบริเวณที่อยู่รอบๆ เล็บ

• อย่าเดินเท้าเปล่าออกนอกบ้าน

• ควรแน่ใจว่าร้านทำเล็บใช้เครื่องมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

• หลีกเลี่ยงยาทาเล็บ หรือการต่อเล็บ

• ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสเล็บที่มีการติดเชื้อ

ขอขอบคุณosociety.com/เชื้อราที่เล็บ/

เล็บบอกโรค

8 ลักษณะเล็บ บอกโรค บอกอาการ บอกสุขภาพ

เล็บมือ ของคนเราสามารถบอกสุขภาพได้ โดยพิจารณาจากลักษณะรูปทรง ผิวของเล็บ สีของเล็บ ดอกของเล็บ และวงจันทร์ หรือไม่มีวงจันทร์ที่ฐานเล็บ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บ ที่กำลังป่วยอยู่ในขณะนั้น หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคนั้นๆ ได้ในอนาคต หากเจ้าของเล็บไม่ดูแลรักษาสุขภาพ แต่การพยากรณ์ว่าเป็นโรคเหล่านั้นหรือไม่ ต้องได้รับการวิเคราะห์ร่วมกับสีฝ่ามือ และตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัย รวมทั้งเส้นลายมือที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย

ต่อไปนี้เป็น 8 ตัวอย่างความผิดปกติของเล็บ ที่สังเกตได้ง่าย

 1. เล็บขาวซีด อ่อน แบน และบุ๋มเหมือนช้อน มักพบในคนที่เป็นโรคโลหิตจาง ซึ่งอาจมาจากการขาดธาตุเหล็ก

 2. เล็บขาวเป็นแผ่นตรงกลาง เป็นความผิดปกติที่พบในโรคตับ เล็บเป็นหลุม ขรุขระ ไม่เรียบเกลี้ยงเกลา พบในโรคผิวหนังที่เรียกว่า สะเก็ดเงิน หรือเรื้อนกวาง

 3. เล็บหนากว้างและโค้งมน โค้งมนตามลักษณะของปลายนิ้วที่โตขึ้น และมีสีออกม่วงคล้ำ พบในผู้ป่วยโรคหัวใจ (ลิ้นหัวใจรั่ว) โรคตับ และโรคท้องเสียเรื้อรัง

 4. เล็บเป็นดอกหรือจุดขาว หรือเป็นเสี้ยวพระจันทร์ แสดงว่ามีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยหนัก หรือขาดสารอาหารบางอย่าง ทำให้เซลสร้างเล็บได้ไม่สมบูรณ์

 5. เล็บเหลือง ถ้าเป็นบางเล็บบนนิ้วที่ถนัด อาจเป็นสารนิโคตินจากบุหรี่ ที่มาเกาะเล็บที่ใช้คีบบุหรี่ หรือพบในโรคปอดบางชนิด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต

 6. เล็บเปลี่ยนสีเป็นครึ่งขาวครึ่งชมพู พบในโรคไตบางชนิด

 7. เล็บเป็นจุดหรือเส้นสีม่วง เกิดจากเส้นเลือดฝอยแตก พบในโรคลิ้นหัวใจอักเสบ โรคลิ้นหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคตับ โรคขาดวิตามินซี

 8. เล็บสีดำ พบในโรคลำไส้ผิดปกติมีจุดดำๆ ตามเนื้อเยื่อของลำไส้ เยื่อบุปาก ริมฝีปาก ส่วนมากขาดวิตามินบี 12 และเล็บที่ออกสีเทาๆ หรือดำคล้ำพบในคนที่ได้รับตัวยาบางชนิดเช่น Phenolphthalein ในยาระบาย และยารักษาโรคมาลาเรีย

 • เล็บสั้น คือ วัดความยาวจากโคนถึงปลายเล็บต้องไม่เกิน 10 มม.

 • เล็บสั้นทุกนิ้ว มีปัญหาสุขภาพทางด้านหัวใจ

 • เล็บสั้นฐานเล็บแบน ๆ บาง ๆ หัวใจไม่แข็งแรง การไหลเวียนของโลหิตไม่ดี

 • เล็บสั้นฐานเล็บเรียวแหลมคล้ายสามเหลี่ยม สุขภาพไม่ดีที่เกิดจากไต

 • เล็บโค้งนูน มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ โรคปอด หรือทรวงอก

 • เล็บเว้าเข้า จะมีแนวโน้มของโรคโลหิตจาง โลหิตเป็นพิษ ลิ้นหัวใจ

 • เล็บโค้งงุ้มเข้า เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ เช่น หวัด เจ็บคอ ไอเรื้อรัง ปอด หลอดลมอักเสบ

 • เล็บเปราะหักง่าย ระวังโรคปวดข้อปวดกระดูก โรคเก๊า

 • เล็บแตกตามยาว เป็นโรงลำไส้อักเสบในวัยกลางคน

 • เล็บยาวมาก มีปัญหาสุขภาพปอดและทรวงอก

 • เล็บส่วนกลางกว้างปลายเล็บกับโคนเล็บแคบ โรงไขสันหลัง

 • เล็บซ้อน มีความบกพร่องทางสมอง

 • เล็บเป็นคลื่น มีอาการทางประสาท เครียด

 • เล็บมีจุดหรือดอกขาว เกิดจากความเครียดมากเกินไป ถ้ามีหลาย ๆ จุดความผักผ่อนมาก ๆ

 • เล็บขรุขระไม่เรียบ โรคปอดบวม

 • เล็บขรุขระมีปลายเล็บคดเคี้ยวไม่เรียบ โรคเนื้องอก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามรัฐ ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ตเครดิต: Gu_D_Sign Nail - เล็บสวย

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์

 • ทำไมเราจึงไม่ควรอยู่นิ่ง

 • ประโยชน์ของเกลือ

 • สัญญาณเตือนดื่มน้ำไม่พอ

 • ประโยชน์ของการฟังเพลง

ความจริงและความเชื่อ เกี่ยวกับแผลน้ำร้อนลวก

9 สินค้าลอกเลียนแบบ

กำเนิดกุมาร

กำเนิดกุมาร (ดูต่อ...)

กลไกการคลอด

ยาที่ดีที่สุดในโลก

 • เพื่อนที่ควรคบไว้ใกล้ตัว

Copy link เพื่อใช้เผยแพร่หน้านี้ในเฟซบุ๊ก | ทำไมต้องมีไอคอนนี้