มนุษย์เป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในโลก เขายอมสละสุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงิน เพื่อให้สุขภาพฟื้นคืนมา เขาห่วงอนาคตมาก จนไม่มีความสุขกับปัจจุบัน ผลคือ เขาไม่อยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต เขาอยู่เหมือนกับไม่มีวันตาย และท้ายสุด เขาก็ตายไป โดยไม่ได้มีชีวิตอยู่จริง (ทะไลลามะ)