วงการการศึกษา

Education

ข่าวอื่น ๆ ในวงการศึกษา

เงื่อนไขการตั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติใน EEC

เขียนแบบไหน จึงเข้าข่าย "คัดลอกผลงาน" ขโมยความคิดผู้อื่น (Plagiarism)

การศึกษาคืออะไร

การเรียนรู้คืออะไร

ผลสัมฤทธิ์ และ ผลลัพธ์

Confort zone
ถิ่นอับเฉา

คนส่วนใหญ่มักดำรงตนตามสบาย มีความสุขกับถิ่นที่สุขกายสบายใจในกรอบที่คุ้นชินของตน (comfort zone) ไม่พร้อมที่จะออกเผชิญโลก เกรงกลัวและขาดความกล้าหาญต่อความท้าทายใดใด (fear zone)

พวกเขาลืมไปว่า การหลุดพ้นจากความกลัว เป็นเส้นทางการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ (Learning zone) สู่การเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณและการงานทั้งปวง (growth zone)

การจมอยู่กับกรอบที่เคยชิน ด้วยความหวาดกลัวต่อความเป็นไปของสังคม ย่อมไม่ต่างกับการดำรงอยู่ในถิ่นอับเฉา เสมือนกบที่ไม่อาจสร้างศักยภาพที่ดีแก่ตนนอกกะลาได้

นับเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่ง ทั้งต่อตนเอง เยาวชน และสังคม และจะเลวร้ายเป็นทวีคูณ หากพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับ คุณครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา.

15 พฤษภาคม 2562