วงการการศึกษา

Education

ข่าวในวงการศึกษา และวงการอุดมศึกษา

  • การศึกษาคืออะไร

  • การเรียนรู้คืออะไร

  • ผลสัมฤทธิ์ และ ผลลัพธ์

  • เงื่อนไขการตั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติใน EEC

  • เขียนแบบไหน จึงเข้าข่าย "คัดลอกผลงาน" ขโมยความคิดผู้อื่น (Plagiarism)

Confort zone (ถิ่นอับเฉา)

คนส่วนใหญ่มักดำรงตนตามสบาย มีความสุขกับถิ่นที่สุขกายสบายใจในกรอบที่คุ้นชินของตน (comfort zone) ไม่พร้อมที่จะออกเผชิญโลก เกรงกลัวและขาดความกล้าหาญต่อความท้าทายใดใด (fear zone)

พวกเขาลืมไปว่า การหลุดพ้นจากความกลัว เป็นเส้นทางการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ (Learning zone) สู่การเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณและการงานทั้งปวง (growth zone)

การจมอยู่กับกรอบที่เคยชิน ด้วยความหวาดกลัวต่อความเป็นไปของสังคม ย่อมไม่ต่างกับการดำรงอยู่ในถิ่นอับเฉา เสมือนกบที่ไม่อาจสร้างศักยภาพที่ดีแก่ตนนอกกะลาได้

นับเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่ง ทั้งต่อตนเอง เยาวชน และสังคม และจะเลวร้ายเป็นทวีคูณ หากพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับ คุณครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา.

15 พฤษภาคม 2562

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับวงการการศึกษา

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์

รร.บ้านหนองแก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

  • คนโง่ไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือไม่ออก ไม่ใช่คนที่เรียนไม่เก่ง แต่เป็นคนที่ไม่รู้จักพัฒนาตนเอง

  • ไม่สำคัญว่าครูจะจบเอกอะไรมา แต่ครูต้องมีเอกจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

Copy link เพื่อใช้เผยแพร่หน้านี้ในเฟซบุ๊ก | ทำไมต้องมีไอคอนนี้