ขนาดของประเทศไทยกับประเทศอื่น

ขนาดของประเทศอื่น ๆ เมื่อเทียบกับประเทศไทย

หมายเหตุ : ปรับมาตรส่วนของภาพแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก สยามกุฎิ์ เฟซบุ๊ก