ชื่อจังหวัดในอดีตของไทย

ชื่อจังหวัดในอดีตของภาคเหนือ

 1. จังหวัดเชียงราย ชื่อเก่าคือ เวียงชัยนารายณ์

 2. จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อเก่าคือ เวียงพิงค์

 3. จังหวัดน่าน ชื่อเก่าคือ เมืองนันทบุรี

 4. จังหวัดพะเยา ชื่อเก่าคือ เมืองภูกามยาว

 5. จังหวัดแพร่ ชื่อเก่าคือ เมืองพลนคร

 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อเก่าคือ แม่ร่องสอน

 7. จังหวัดลำปาง ชื่อเก่าคือ เมืองเขลางค์นคร

 8. จังหวัดลำพูน ชื่อเก่าคือ เมืองหริภุญไชย

 9. จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อเก่าคือ บางโพธิ์ท่าอิฐ

 10. จังหวัดพิษณุโลก ชื่อเก่าคือ เมืองสองแคว

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

 1. จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อเก่าคือ เมืองชากังราว

 2. จังหวัดชัยนาท ชื่อเก่าคือ เมืองแพรก

 3. จังหวัดนครนายก ชื่อเก่าคือ เมืองนายก

 4. จังหวัดนครปฐม ชื่อเก่าคือ เมืองนครไชยศรี

 5. จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อเก่าคือ เมืองพระบาง

 6. จังหวัดนนทบุรี ชื่อเก่าคือ บ้านตลาดขวัญ

 7. จังหวัดปทุมธานี ชื่อเก่าคือ เมืองสามโคก

 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเก่าคือ อโยธยา

 9. จังหวัดพิจิตร ชื่อเก่าคือ เมืองสระหลวง (เมืองโอฆะบุรี)

 10. จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อเก่าคือ เพชบุระ

 11. จังหวัดลพบุรี ชื่อเก่าคือ ละโว้

 12. จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อเก่าคือ เมืองพระประแดง

 13. จังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อเก่าคือ เมืองแม่กลอง

 14. จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อเก่าคือ เมืองสาครบุรี

 15. จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเก่าคือ เมืองสิงหราชาธิราช

 16. จังหวัดสุโขทัย ชื่อเก่าคือ ศรีสัชนาลัย

 17. จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ

 18. จังหวัดสระบุรี ชื่อเก่าคือ หระรี

 19. จังหวัดอ่างทอง ชื่อเก่าคือ เมืองวิเศษชัยชาญ

 20. จังหวัดอุทัยธานี ชื่อเก่าคือ เมืองอู่ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อเก่าคือ บ้านแก่งสำเริง

 2. จังหวัดขอนแก่น ชื่อเก่าคือ เมืองขามแก่น

 3. จังหวัดชัยภูมิ ชื่อเก่าคือ บ้านหลวง

 4. จังหวัดนครพนม ชื่อเก่าคือ เมืองมรุกขนคร

 5. จังหวัดนครราชสีมา ชื่อเก่าคือ โคราช หรือ โคราฆะ

 6. จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเก่าคือ ชัยบุรี

 7. จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อเก่าคือ โนนม่วง

 8. จังหวัดมหาสารคาม ชื่อเก่าคือ บ้านลาดกุดยางใหญ่

 9. จังหวัดมุกดาหาร ชื่อเก่าคือ เมืองมุกดาหาร

 10. จังหวัดยโสธร ชื่อเก่าคือ บ้านสิงห์ท่า

 11. จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อเก่าคือ สาเกตนคร

 12. จังหวัดเลย ชื่อเก่าคือ หมู่บ้านแฮ่

 13. จังหวัดสกลนคร ชื่อเก่าคือ เมืองหนองหานหลวง

 14. จังหวัดสุรินทร์ ชื่อเก่าคือ เมืองประทายสมันต์

 15. จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อเก่าคือ เมืองขุขันธ์

 16. จังหวัดหนองคาย ชื่อเก่าคือ บ้านไผ่

 17. จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อเก่าคือ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

 18. จังหวัดอุดรธานี ชื่อเก่าคือ บ้านหมากแข้ง

 19. จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อเก่าคือ ดอนมดแดง

 20. จังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อเก่าคือ เมืองค้อ

 21. จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเก่าคือ อำเภอไชยบุรี

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันตก

 1. จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อเก่าคือ ปากแพรก

 2. จังหวัดตาก ชื่อเก่าคือ เมืองตาก

 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อเก่าคือ เมืองบางนารม

 4. จังหวัดเพชรบุรี ชื่อเก่าคือ พริบพรี

 5. จังหวัดราชบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองราชบุรี

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันออก

 1. จังหวัดจันทบุรี ชื่อเก่าคือ ควนคราบุรี (เมืองกาไว)

 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อเก่าคือ แปดริ้ว

 3. จังหวัดชลบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองพระรถ

 4. จังหวัดตราด ชื่อเก่าคือ เมืองกราด

 5. จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองพระศรีมโหสถ

 6. จังหวัดระยอง ชื่อเก่าคือ ราย็อง

 7. จังหวัดสระแก้ว เดิมไม่ใช่จังหวัด ชื่อสระแก้วมาจากสระน้ำที่อยู่กลางเมือง

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคใต้

 1. จังหวัดกระบี่ ชื่อเก่าคือ แขวงเมืองปกาสัย

 2. จังหวัดชุมพร ชื่อเก่าคือ ชุมนุมพล

 3. จังหวัดตรัง ชื่อเก่าคือ เมืองทับเที่ยง

 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อเก่าคือ เมืองตามพรลิงค์

 5. จังหวัดนราธิวาส ชื่อเก่าคือ มะนาลอ (เมืองมนารา, บางนรา)

 6. จังหวัดปัตตานี ชื่อเก่าคือ เมืองตานี

 7. จังหวัดพังงา ชื่อเก่าคือ เมืองภูงา

 8. จังหวัดพัทลุง ชื่อเก่าคือ คูหาสวรรค์

 9. จังหวัดภูเก็ต ชื่อเก่าคือ บูกิต

 10. จังหวัดระนอง ชื่อเก่าคือ เมืองแร่นอง

 11. จังหวัดสตูล ชื่อเก่าคือ มูเก็มสโตย-ละงู

 12. จังหวัดสงขลา ชื่อเก่าคือ สิงหนคร

 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อเก่าคือ เมืองไชยา

 14. จังหวัดยะลา ชื่อเก่าคือ ยาลอ

ขอบคุณข้อมูลจาก

wongnai.com และไลน์เร่ร่อน