ชื่อจังหวัดในอดีตของไทย

ชื่อจังหวัดในอดีตของภาคเหนือ

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันตก

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันออก

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคใต้

ขอบคุณข้อมูลจาก

wongnai.com และไลน์เร่ร่อน