สารสนเทศนักศึกษา

Classroom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์
Prof. THONGCHAI Sitthikorn

ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดลอง สำหรับผู้เริ่มต้น

Computer System for Beginner

ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์

BEST SELLER
ศูนย์หนังสือจุฬา 2541

ระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์

หนังสือ นัยของความลับแห่งยุคสมัยของมวลมนุษย์

หนังสือ คือสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่ส่งเสียง แต่พูดตรงตรงกับเราผ่านจินตนาการเราอาจเอาไปเผาไฟได้ แต่มันทรงพลังยิ่งกว่าไฟ ความรู้ในอดีตทุกอย่างรวบรวมไว้ในนั้นหนังสือจึงเป็นความลับของยุคสมัยแห่งการมองเห็นของมวลมนุษย์ชาติ

คุณลักษณะของหนังสือ และตำรา

  • ตำรา ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตร
  • หนังสือ เผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการ/ผู้อ่านทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน

Copy link เพื่อใช้เผยแพร่เว็ปนี้ใน Facebook & Messenger | ทำไมต้องมีไอคอนนี้