หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม 2413 - 11 พฤศจิกายน 2492)

(พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต) พระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี