หลวงปู่ชา สุภัทโท

พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภัทโท (17 มิถุนายน 2461 - 16 มกราคม 2535)

วัดหนองป่าพง จ. อุบลราชธานี