หลักธรรม

ข้อห้าม 5 ประการ (ศีล 5)

  • ประกันภัยด้วยศีล คุ้มครองก่อนทรัพย์สินเสียหาย มีผลทั้งชาตินี้และชาติหน้า