หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ (16 มกราคม 2430 - 2 กรกฎาคม 2528)

วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่