เกษียณสาร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คำกล่าวลา

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทุกท่าน

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดให้มีงาน ‘เกษียณอายุ’ ของผม ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นั้น ผมรู้สึกซาบซึ้งในมิตรไมตรี ที่ท่านทั้งหลายมีแก่ผมตลอดมา และเพื่อประหยัดเวลาในวันงาน จึงขอฝากข้อคิดถึงทุกท่าน ผ่านคลิปวิดิโอ 3 เรื่อง เป็นเกษียณสาร แทนคำขอบคุณ ให้เป็นขวัญ เป็นกำลังใจแก่ทุกท่าน ต่อไป

ธงชัย สิทธิกรณ์4 มิถุนายน 2564

การให้และการแบ่งปัน

ครูผู้พลาดผิด

ขอบคุณ นัยที่แตกต่าง