รฤกพลกฤษณ ประโมทะกะ

นายพลกฤษณ ประโมทะกะ

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์