ธงชัยออนไลน์

รวมข้อคิดความเห็น มุมมองชีวิตและการบริหารจัดการ จากประสบการ์ส่วนตัว บนสื่อสังคมออนไลน์ โปรไฟล์ธงชัยสิทธิกรณ์ และออนไลลน์ หัวข้อ รู้ไปก็เท่านั้น

ตอนที่ 424 วุฒิภาวะ ภาวะแห่งวัย

อย่าให้ใคร (แอบ) พูดถึงเราว่า ‘แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน’ เพราะนั่นหมายความว่าเราเติบโตแต่ตัว แต่ขาด ’วุฒิภาวะ’ (Maturity) มีพฤติกรรมไม่สมกับวัย นั่นเอง


วุฒิภาวะ หมายถึง ความสามารถในการรับมือหรือตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อม รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง ครอบครัว และต่อสังคม ที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ (ถูกเวลา ถูกสถานที่)


เราทุกคนล้วนพัฒนาวุฒิภาวะตนในทุกช่วงวัยของตน ได้บ่มเพาะพัฒนาร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ด้วยประสบการณ์หลากหลายในบทบาทตน การควบคุมพฤติกรรมก็ต้องมีมากขึ้นเป็นลำดับ


สิ่งบ่งชี้วุฒิภาวะของคนเรา คือการคิดเป็นระบบ ระบบคิดที่ดีที่พัฒนาแล้ว มีลักษณะพื้นฐานที่สังเกตุได้ 4 ประการ ดังนี้

1. นิ่งได้และอดทนต่อสิ่งเร้า ที่ทำให้โกรธ ดีใจ หรือเสียใจ

2. คิดดี พูดดี ทำดี ด้วยเหตุและผล และพร้อมให้อภัยมากขึ้น

3. ไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และไม่วิตก-ยึดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว

4. เคารพความแตกต่างในผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติชีวิตของผู้คน


คนที่มีวุฒิภาวะ ถือเป็นผู้มีพัฒนาการทางความคิดที่ดี ย่อมเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์ ทั้งเพิ่มความสุขให้ผู้อื่นได้ด้วย


การพัฒนาวุฒิภาวะ ไม่เจาะจงเพศไม่จำกัดวัย ขอเพียงพ้นวัยไร้เดียงสา แม้เยาวชนก็ดำรงตนเป็นผู้มีวุฒิภาวะได้


วัยรุ่นขาดวุฒิภาวะ ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่หากล่วงเกินกลางคนจนแก่เฒ่าเข้าปัจฉิมวัยแล้วยังขาดการควบคุม ถือเป็นภัยร้ายของสังคม และจะเป็นมหันตภัย หากเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่สังคมคาดหวัง ผู้ชี้นำสังคม หรือคนชนชั้นปกครอง


กลุ่มบุคคลที่สังคมคาดหวังในวุฒิภาวะระดับสูง ได้แก่ (1) ครูอาจารย์ (2) นักบวช (3) บุคลากรทางการแพทย์ และ (4) ผู้ถือบังคับใช้กฎหมาย


27 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 423 เด็ตสะมอเร่

พ้องเสียง เพี้ยนความหมาย ติดปากคนไทยกว่า 70 ปี (คิดถึง เทิ่ง สติเฟื่อง)


27 สิงหาคม 2565

https://www.facebook.com/reel/7874873012555280?fs=e&s=TIeQ9V

ตอนที่ 422 จักรยานกับไวน์

ชายวัย 80 ปี ไปพบแพทย์ที่คลินิก เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี


คุณหมอรู้สึกประหลาดใจ ที่เห็นเขามีสุขภาพดี และมีความสุขอย่างมาก


หมอ: “คุณปู่มีเคล็ดลับสุขภาพดีอะไรหรือครับ”


“ผมตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และออกไปปั่นจักรยาน กลับบ้านมาดื่มไวน์สองแก้ว ทุกวัน บางทีนี่อาจเป็นเคล็ดลับของผมกระมังครับคุณหมอ”


หมอ: "โอ้ยอดมาก แสดงว่าคุณมียีนที่ดี แล้วพ่อของคุณปู่ท่านเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ครับ"


“พ่อผมยังไม่ตายนะครับ ตอนนี้อายุ 102 ปี เขาเพิ่งปั่นจักรยานกับผมเมื่อเช้านี้เอง แล้วก็ดื่มไวน์สองแก้วด้วยเหมือนกัน”


หมอ: "เยี่ยมไปเลย นี่หมายความว่าชีวิตที่ยืนยาวอยู่ในยีนของครอบครัวคุณปู่แน่นอน


แล้วปู่ของคุณละ ท่านเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่"


"ปู่ของผมท่านก็ยังไม่ตายเหมือนกันครับ ตอนนี้เขาอายุ 123 ปี … แต่เมื่อเช้านี้เขาไม่ได้ไปปั่นจักรยานและดื่มไวน์กับผม”


หมอ : "อ้าว !! ทำไมล่ะ"


“วันนี้เขากำลังจะแต่งงาน”


หมอ (เกือบจะเป็นบ้า): "ทำไมเขาจะแต่งงานตอนอายุ 123 ล่ะครับ"


“เขาถูกบังคับ เพราะผู้หญิงคนนั้นตั้งท้อง”


ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คลินิกนั้นก็ปิดตัวลง และคุณหมอก็ไปปั่นจักรยาน พร้อมกับดื่มไวน์เป็นประจำ


24 สิงหาคม 2565


ขอบคุณภาพประกอบจาก

Moneyland

ตอน 421 คนกับแมว

เมื่อแมวตัวเปื้อน ทำให้ทั้งคนทั้งแมวเข้าบ้านไม่ได้ เพราะนายคลอเคลียไม่ยอมไปไหน


มีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร eLife เมื่อปี 2564 ระบุว่า การเลี้ยงแมวสุขภาพดี อาจช่วยให้คนเลี้ยง (ทาสแมว) ได้รับผลดี


21 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 420 เป้าหมายแห่งพุทธ

ชาวพุทธที่แท้ทราบกันดีว่า หลักแห่งความรู้และความจริงของพุทธศาสนา คือ ‘ดับทุกข์’  หรือจะเรียก ‘พ้นทุกข์’ ก็เอาที่สบายใจ (จะได้ไม่ทุกข์)


การกระทำใดใดที่กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งดับทุกข์นั้น จำเป็นต้องดำเนินไปด้วยความสุขด้วยเช่นกัน (ไม่สร้างทุกข์ในขณะปฏิบัติหน้าที่)


ที่สำคัญ ผู้ปฏิบัติต้องไม่ติดใจหลงไหลความสุขที่ได้รับ ไม่ปล่อยให้ความสุขครอบงำจิตใจตน ต้องมีจิตใจที่เป็นอิสระ


ดังที่ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า หลักแห่งพระพุทธศาสนา คือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริง


ถูกต้องตามความเป็นจริง คือ

♥ ทุกสิ่งล้วนไม่ถาวร (ไม่เที่ยง)

♥ ผู้คนเผชิญทุกข์ด้วยอำนาจการยึดมั่นที่ผิด


ในพุทธศาสนามีเครื่องมือ เรียกว่า ‘ศีล (หลักปฏิบัติยึดเหนี่ยว) สมาธิ (ความสนใจ มุ่งมั่น) ปัญญา (ความเฉลียวฉลาด)’ ช่วยตัดการยึดมั่นจากสิ่งรอบกายใจ ทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุข


-ปรัชญาธรรมจากพุทธทาสภิกขุ  และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

-ภาพจาก วิถี HR


19 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 419 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (อริยสัจ 4) 

ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (อริยสัจ 4) ได้แก่

♥ ทุกข์ คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

เช่น พ่อพาหนูไปโรงเรียนสาย

เช่น ค่าไฟแพง


♥ สมุทัย คือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

เช่น พ่อตื่นสายและมัวเล่นแต่โทรศัพท์

เช่น มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ


♥ นิโรธ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์

เช่น พูดกับพ่อดีดี

เช่น หยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า


♥ มรรค คือวิธีการพ้นทุก วิธีการดับทุกข์

เช่น ทำตารางให้พ่อเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลง

เช่น ใช้เทียนไขแทนหลอดไฟ ใช้เตาถ่านแทนเตารีด ใช้พัดลมไม้ไผ่แทนเครื่องปรับอากาศ ใช้กระติกน้ำแทนตู้เย็น


คำสอนของพุทธศาสนา แก่นแท้คือให้พุทธบริษัทพ้นทุกข์ ไม่เว้นแม้ผู้บริหาร


18 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 418 วิวัฒนวินโดว์

เมื่อ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทไมโครซอฟท์ ได้ออกวางจำหน่ายระบบเชื่อมตัวคนกับคอมพิวเตอร์ (Interface Manager) ขึ้นแทนระบบดอส (MS DOS) ที่คนต้องสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยตัวอักษรผ่านแป้นพิมพ์เท่านั้น


ระบบที่วางจำหน่ายนี้ ต่อมามีชื่อว่า ‘วินโดว์’ (MS Windows) ที่เปลี่ยนการสั่งงานด้วย MS DOS มาเป็นการใช้กราฟิกสัญลักษณ์ (ICON) กับเม้าส์ลาก และได้พัฒนามาจนถึงกาลปัจจุบัน https://youtu.be/WWWgR8RAJLY


17 สิงหาคม 2565

ขอบคุณ เจ้าของคลิปวิดีโอ

ตอนที่ 417 อะไร ๆ ก็อินเตอร์เน็ต

(IoT internet of thing)

IoT ผสมผสานความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมที่เป็น ‘สิ่งของ’ ของมนุษย์เข้ากับ ระบบข้อมูลดิจิทัลที่เป็น ‘อินเตอร์เน็ต’ ของเรา นั่นคือ IoT


16 สิงหาคม 2565

ขอบคุณภาพประกอบจาก fastwork

ตอนที่ 416 สมการ นัยแห่งวิถีมนุษย์

สมการ (equations) คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ ( = ) แสดงความเท่ากันทั้ง 2 ข้าง


สมการเป็น ‘หลักการ’ ที่ก่อให้เกิดผลด้วย ‘วิธีการ’ ทางคณิตศาสตร์ (mathematics) ด้วยการนับ การคำนวณ และการประมาณ


คณิตศาสตร์ จึงเป็นหนทางสู่ความรู้ความเข้าใจนัยแห่งสมการ อันเป็นวิถีของผู้คน นั่นเอง


เสียดายที่คุณครูและการศึกษาของเรา ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่คร้านในวิชาทางคณิตศาสตร์ ทำให้ไม่เข้าใจเจตนาของสมการต่อวิถีชีวิตของมนุษย์


ที่ผ่านมา คนเรียนก็อ่วมว่ายากสารพัดเครื่องมือ เอามาใช้ก็ว่ายากแล้ว แต่ท่านนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ คิดค้นสร้างยิ่งยากกว่า


… กว่าจะเป็นคีมสักอัน ต้องคิดค้นวิธีให้โลหะมาติดกันขยับได้ ไม่ใช้เรื่องง่ายต้องมีโลหะวิทยา สารพัดจารบี น้ำมัน อีกมากมายหลายสูตรสมการ ตัวช่างกว่าจะนำคีมมาใช้ให้เหมาะตรงงานก็ไม่ง่าย


คิดแล้วก็ต้องระลึกถึงคุณท่านที่คิดค้นสูตรสมการ ที่ทำให้เกิดประดิษฐ์กรรม นวัตกรรมขึ้นมาให้ช่างได้ใช้ประโยชน์ ช่างเองก็ใช้วิธีสูตรสมการคำนวนสำเร็จเป็นตารางได้ใช้กัน


หมอใช้แคลคูลัสสมการบอกอาการไข้สูงสุดประจำสัปดาห์ของคนไข้จากเม็ดเลือดที่คำนวณ

ทหาร ใช้วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

ช่าง วิศวกร ใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ช่างใช้สมการคำนวน เช่น เครื่องเสียงใช้งานเสียบ่อย transisror ทนไม่ได้ ช่าง (ที่ดี) ต้องคำนวณจัดไบอัสหรือเปลี่ยน transistor ใหม่

การธุรกิจ คำนวณเพื่อเห็นลักษณะการสร้างสินค้า รู้จุดอ่อนตุดแข็งให้เข้าใจคลาดเข้าใจลูกค้า


ขอบคุณ

ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก ผศ.ณัฐ จันท์ครบ กูรูสมการ

ประเด็นชวนคิดจาก วีรเดช มหาภิรมย์ กูรูงานปากกา


15 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 415 นัยแห่งสัมฤทธิ์

สำเร็จกิจตนได้            Output

ส่งผลสุขทุกข์มนุษย์    Outcome

วอนไว้จงอย่าหยุด      เพียงกิจ ประโยชน์ตน

สัมฤทธิ์ประโยชน์ล้ำ   Impact สังคม


14 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 414 แม่ อัญมณีทรงค่า

หลายคนบอกฉัน แม่นั้นหลากหลาย

ผู้คนมากมาย บอกไว้อรหันต์

บางคนบอกว่า นางฟ้าเทวัญ

ในมุมของฉัน คืออัญมณี

ด้วยทรงคุณค่า ตราบมาวันนี้

ทุกวินาที มิมีเสื่อมคลาย


12 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 413 สรรพสิ่งเกื้อกูล

โลกล่องลอยได้ในจักรวาล สรรพสิ่งดำรงอยู่คู่โลกได้ เพราะการเกื้อกูลกันของสรรพสิ่ง


แม้วันนี้ เราจะเก็บกวาดให้สะอาดเพียงใด วันพรุ่งนี้ ใบไม้ก็ยังร่วงหล่นเช่นเดิม เปรียบเหมือนปัญหาของชีวิต มีมาให้แก้ไขตลอดทุกวัน


อย่าได้กังวลเกินไป ทําวันนี้ให้ดีที่สุด อย่างเกื้อกูลกันและกัน ได้แค่ไหนก็แค่นั้น กวาดที่ใจจบที่ใจ จบที่เราเบาที่สุด เข้าใจชีวิตย่อมเข้าใจการเกื้อกูล


10 สิงหาคม 2565

ขอบคุณเจ้าของภาพประกอบ

ตอนที่ 412 คุณครอบครองลูกได้กี่ปี

♥ เมื่อลูก 3-4 ขวบ

วันที่ลูกไปเรียนอนุบาล คุณครูต้องมาอุ้มไปจากคุณ เพราะลูกกรีดร้อง แม้จะห่วงหาแต่ก็ต้องยอม แล้วคุณก็เฝ้ารอให้ลูกกลับในตอนบ่าย เวลานั้นคุณกอดลูกเหมือนกับกอดโลกทั้งใบ

♥ เมื่อลูก 6-7 ขวบ

วันที่ลูกเรียนประถม ลูกเดินเข้าโรงเรียนเองโดยครูไม่ต้องอุ้ม ไม่ต้องให้คุณไปส่งถึงห้องเรียน เป็นภาพที่น่าจดจำ เป็นวันที่ลูกเราได้เริ่มต้นชีวิตหน้าใหม่ของเขา นับเป็นก้าวแรกที่ลูกได้ก้าวออกจากชีวิตคุณ เพราะเขาชินกับการห่างจากคุณเป็นวัน ๆ แล้ว

♥ เมื่อลูก 12-13 ขวบ

วันที่ลูกเรียนมัธยมต้น ลูกบางคนต้องไปโรงเรียนประจำ (กินนอน) อาจเป็นเดือนหรือเป็นเทอมที่เขาไม่ต้องพึ่งคุณ บางครั้งเขาอาจจ้องมองคุณ เวลาที่คุณพยายามช่วยทำอะไรให้เขา เชาจะบอกว่า “ไม่ต้องเดี๋ยวทำเอง”

นั่นเป็นสัญญาณว่า คุณเริ่มหมดความสำคัญ เพราะเขาไม่ต้องการคุณแล้ว

♥ เมื่อลูก 18-19 ปี

วันที่ลูกเรียนมหาวิทยาลัย กลับมาเยี่ยมบ้านปีละครั้งสองครั้ง หรือคลุกอยู่ในห้องส่วนตัว ก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านหรือออกจากห้อง คุณเตรียมของที่ลูกชอบไว้เต็มตู้เย็น/ตู้กับข้าว เมื่อลูกกลับมา เขาก็อยู่กับคุณไม่กี่นาที เขาก็ไปอยู่กับเพื่อน ๆ ในสมัยเด็ก หรือที่เขาชอบ

ในเวลานี้ สิ่งที่พวกคุณกลัวที่สุดก็คือ คำว่า “แม่ หนูไปกินข้าวกับเพื่อนนะ แม่ไม่ต้องรอ”

♥ เมื่อลูกจบมหาวิทยาลัย เขาอาจไปทำงานไกลบ้าน ปีหนึ่งจะกลับมาสักครั้งก็แสนยาก หากกลับมาสักครั้งก็อยู่ได้ไม่กี่วัน สิ่งที่คุณเฝ้ารอแคือเสียงของลูกทางโทรศัพท์ และคาดหวังคำพูดจากลูกว่า “แม่ หนูสบายดี แม่รักษาสุขภาพนะ” … แค่นี้คุณก็สุขใจ

♥ เมื่อลูกแต่งงาน

การกลับมาเยี่ยมคุณก็เลือนลาง เวลาถูกแบ่งกับบ้านแม่ยาย-พ่อตาครึ่งหนึ่ง การกลับมาเยี่ยมคุณก็ลดน้อยลงไปอีก กว่าจะชินคุณก็กลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้าน และสิ่งที่คุณต้องการได้ยินจากลูกมากที่สุดคือ “แม่จ๋า ปีใหม่นี้หนูจะกลับบ้าน-หนูจะมาหานะ”

♥ เมื่อลูกมีลูก

คุณก็จะไม่ใช่สมาชิกในบ้านของเขาอีกต่อไป ครอบครัวของเขามีอย่างน้อย 3 ชีวิต ไม่นับคุณเป็นส่วนประกอบ

♥♥ ขอให้คุณคุ้นชินกับการมีเวลาว่าง เปิดดูภาพเก่า ๆในอัลบั้ม ดูภาพครอบครัวของคุณ ครอบครัวที่มีสมาชิกด้วยกัน 3 ชีวิต ไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหน เขาก็ยังคงเป็นสมาชิกในบ้านของคุณตลอดไป

9 สิงหาคม 2565

ปรุงแต่งจาก ไลน์เร่ร่อน

ตอนที่ 411 วันแมวโลก

โดยกองทุนเพื่อสวัสดิการสัตว์ระหว่างประเทศ (IFAW : International Fund for Animal Welfare)​ มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงจำนวนแมวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้คนรักแมวเฉลิมฉลองความรักและมิตรต่อกัน

วันนี้จึงขอย้อนอดีตเรื่องราวของแมวชาวบ้าน ที่ได้โพสไว้ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2565 รวม 28 ตอน ก่อนที่นายโต แมวหางยาวจะหายหน้าไป มีเพียงนายอ้วนแมวหางสั้นเตร็ดเตร่อยู่ และมาย่องตะครุบนกดวงตกในสวนข้างบ้านอยู่เนือง ๆ

💓 ตอนล่าสุด คลั่งรักเป็นเหตุ https://www.facebook.com/1841232262/posts/10217432188476917/?d=n


💓 ตอนแรกโชว์แมว https://www.facebook.com/1841232262/posts/10216111379137509/?d=n


8 สิงหาคม 2565

วันแมวโลก


ขอบคุณภาพประกอบและเรื่องราว intro

blockdit.คอม

ตอนที่ 410 ไร้บทเรียน

คนมีเคราะห์กรรม ก็สังเวยชีวิตกันไปแบบไร้บทเรียน ขอไว้อาลัยให้กับคนของรัฐผู้หลับไหล และคนของรัฐผู้ที่เงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่เคยพอยาไส้

5 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 409 ไปวัดกันเถอะ

ในรอบหนึ่งปี ชาวเราและเหล่าผู้สูงวัย ควรรักษาศีล ทำจิตใจให้สงบร่มเย็น และควรไปวัด อย่างน้อย 5 วัดในรอบปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำรงชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามวิถีแห่งธรรม

1. วัดสายตา : คนสูงวัยมักมีปัญหาสายตา ที่ทำให้การใช้ชีวิตลำบาก

2. วัดรอบเอว : รอบเอวของผู้ชายไม่ควรเกิน 36 นิ้ว สำหรับผู้หญิงไม่ควรจะเกิน 32 นิ้ว

3. วัดดัชนีมวลกาย (BMI) : หมายถึงอัตราส่วนของน้ำหนัก (กิโลกรัม) และส่วนสูง (เมตร) โดยสามารถประมวลค่าคร่าว ๆ ได้ด้วยสูตรคำนวน น้ำหนัก หารด้วย ส่วนสูงยกกำลังสอง ซึ่งควรมีค่าระหว่าง 19 ถึง 24

4. วัดคลื่นหัวใจ (EKG) : ดูการทำงานของหัวใจ

5. วัดผลเลือด : เพื่อหาค่าไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด สภาพการทำงานของตับไตรวมถึง วัดค่าการอักเสบของร่างกาย

เมื่อสามารถเข้าวัดเหล่านี้ได้ทุกปี ก็ย่อมมั่นใจได้ว่า เราจะรู้ตัวล่วงหน้า สามารถป้องกันภัยร้ายที่อาจมาเยือนร่างกายเราได้ ทั้งบอกใครใครได้ว่า เราดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาท

4 สิงหาคม 2565

ขอบคุณคุณหมออภิวัฒน์TokTok @kang_apiwatth

ตอนที่ 408 การบริหารเชิงพุทธ

การบริหารเชิงพุทธ คือการบริหารจัดการ แบบใจผสานใจ ด้วยใจที่เป็นกุศล


จิต คือใจที่ไม่นิ่ง

จิต คือทั้งหมด ใจเป็นบริวาร (จิตเป็นนาย-ใจกายเป็นบ่าว) การนับถือพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของ ‘ใจผสานใจ’


มนุษย์มีสื่อผสานจิต-ใจ-กาย 2 แบบ

สื่อประสานภายนอก 6 ประเภท ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

สื่อผสานภายใน 6 ประเภท ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย สัมผัสใจ


เราไม่สามารถสื่อผสาน (อธิบาย) ข้ามสื่อผสานได้ เช่น ไม่สามารถอธิบายกลิ่น ได้ด้วยภาพวาด ไม่สามารถอธิบายรสชาติได้ด้วยเสียงดนตรี


นักบุญชี้โกรธ ครูไม่ใส่ใจรักนักเรียน หัวหน้าไม่ใส่ใจลูกน้อง สะท้อนการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ซึ่งคำถามหนาหูที่มักได้ยินบ่อยในองค์การเหล่านั้นคือ “ทำไมทำอย่างนั้น ทำไมเป็นอย่างนี้ …”


ชาวจีนใช้การสอนผ่านละคร

สามก็ก สอนการบริหารจัดการ ไซอิ๋ว สอนพุทธศาสนา


องค์การ หน่วยงาน สังคม จะมีความเข้มแข็ง สามัคคี เจริญก้าวหน้า อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขอย่างยั่งยืน ต้องมีธรรมะ 7 ประการ

1. คิดร่วมกันเสมอ

2. พร้อมเพียงกัน

3. ยอมรับมติ

4. เคารพอาวุโส

5. สงเคราะห์ผู้ด้อย

6. รักษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

7. ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา


มีการเปล่งวาจา เพื่อ 1) การฟัง 2) การถาม 3) การบอกเล่าสะท้อนความรู้สึก และ 4) การบอกเล่าสะท้อนความชื่นชม ด้วยวาจาที่เป็นกุศล ได้แก่

1. งดเว้นการพูดเท็จ

2. งดเว้นการพูดส่อเสียด

3. งดเว้นการพูดหยาบคาย

4. งดเว้นการพูดเพ้อเจ้อ


อย่าชื่นชมใครใครด้วยคำว่า ‘ดี-สวย-เก่ง’

อย่าชมที่ผลลัพธ์ ให้ชมที่พฤติกรรมหรือการกระทำ เช่น ไม่ชมว่า ‘เก่งจังเลย’ แต่ใช้คำว่า ‘มีความเพียรดีจัง’ เป็นต้น


ภัยและกฎแห่งกรรม

อุปสรรคและภัยร้ายต่าง ๆ ถ้ามันมี แต่เราไม่รู้ว่ามี นั่นคือภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ในทางกลับกัน ถ้ามันไม่มี แต่เราอุปโลกน์ มโนว่ามันมี ก็เป็นภัยเฉกเช่นกัน


ดังนั้น จึงพึงตระหนักว่า

1. ทุกการกระทำ มีผลย้อนกลับมาเสมอ

2. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา ล้วนมาจากการกระทำของเราเองทั้งสิ้น ไม่มีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ

3. การทำความดี จึงย่อมเกิดผลดีเป็นบุญเป็นต้นทุนชีวิตที่ดี ตรงข้ามกับการทำชั่ว ที่เป็นบาป เป็นต้นทุนชีวิตที่ไม่ดี


พุทธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

1. รู้ คือต้องรู้ให้จริง ให้เห็นความจริงแท้ที่ซ่อนอยู่

2. ตื่น คือตื่นรู้ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ไม่เป็นคนน้ำเต็มแก้ว

3. เบิกบาน มีจิตใจผ่องใส มองโลกในแง่ดี พร้อมเป็นมิตรกับผู้คนทุกระดับทุกส่วนงาน


การบริหารแบบซามูไร (Japaness Style Management)

1. กำจัดเรื่องที่ไม่ใช่ ไม่ดี ออกไป (delete)

2. เพิ่มเรื่องดี ๆ สร้างสรรค์ความดีใหม่ ๆ (add/ create)

3. ธำรงรักษาสิ่งดีงามไว้ (maintenance)

4. แก้ไขข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น (improvement)


2 สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติมม : ตอนที่ 404 ธรรมชาติกับชีวิต

https://linevoom.line.me/post/_dUqtJAnw0VJC5tkXm_xC6KFQlpJqi8-5sGz0mJc/1165906705343120411

ตอนที่ 407 คำทำนายของ Bill Gates ต่อโลกหลัง Covid-19

Bill Gates เจ้าของ Microsoft ได้กล่าวถึงโลกในอนาคตที่อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล หลังยุค Covid-19 สรุปดังนี้


1️⃣ การประชุมทางไกลจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา (Remote meetings will be normalized)


อันที่จริง การประชุมทางไกลอย่าง Online meeting ก็มีมา/นานแล้ว แต่สิ่งที่ไวรัสมาทำให้ไม่เหมือนเดิมคือ ความเกรงใจในการขอประชุมจะหายไป


โดยก่อนหน้านี้การนัดประชุม Online แต่ละทีหลายฝ่ายอาจกังวลว่าจะเป็นการไม่ให้เกียรติหรือไม่ ? โดยเฉพาะกับฝั่งลูกค้าที่อาจคิดว่าเราไม่สละเวลา หรือใช้ความพยายามในการไปเจอกันหรือเปล่า


แต่ Bill Gates มองว่า หลังไวรัสระบาดมานานเกือบปี การประชุม Online จะเป็นความเคยชินและทำให้ความเข้าใจตรงกันมากขึ้นไปโดยปริยาย


2️⃣ ซอฟต์แวร์จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ (Software will have improved dramatically)


ทุกคนจะหมดปัญหาในการใช้ software ร่วมกัน เพราะมันจะเกิดการปรับปรุงครั้งใหญ่ ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม


3️⃣ การเลือกที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไป (We'll choose to live in different places) 


ระบบการทำงาน Online ที่พัฒนาแล้ว อาจทำให้เราไม่ต้องทนกับสภาพรถติด หรือมลพิษในเมือง หรืออยู่ห้องคอนโดที่เล็กลงเพียงเพื่อที่จะได้ไปกลับที่ทำงานได้สะดวกขึ้นอีกต่อไป


Bill Gates เชื่อว่า หากผู้คนไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเหมือนแต่ก่อน พวกเขาอาจเลือกที่จะออกไปอยู่แถวชานเมืองกันมากขึ้น


4️⃣ ความสนิทกับเพื่อนบ้านจะมากขึ้น แต่ความสนิทกับเพื่อนร่วมงานจะลดลง (You'll socialize less at work, and more in your community)


ยิ่งการประชุม Online ดีขึ้น เราจะได้เจอกับเพื่อนในที่ทำงานน้อยลง แต่อาจจะได้ใช้เวลาและสร้างความสัมพันธ์กับคนในสังคมรอบบ้านเราเพิ่มมากขึ้น


แม้ทำงานที่บ้าน แต่ความเครียดจากการทำงานยังเท่าเดิม แต่เราไม่สามารถพูดคุย หรือกินข้าวหลังเลิกงานกับเพื่อนรวมงานได้แล้ว คนจึงจะไปหาเวลาผ่อนคลาย กับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในระแวกเดียวกันแทน


5️⃣ แม้จะมีวัคซีน แต่หลายสิ่งอาจไม่กลับเป็นเหมือนเดิมไปอีกนาน (Things won't go totally back to normal for a long time)


ชีวิตปกติที่เราเคยรู้จัก การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆในโลก การพบเจอกันโดยไม่ต้องระวังเรื่องการรักษาระยะห่าง อาจยังไม่กลับมาเหมือนเดิมไปอีกนาน


6️⃣ หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกครั้ง การแพร่ระบาดอาจไม่แย่อย่างที่คิด (The next pandemic won't be nearly as bad)


หลังจากที่ไวรัสระบาดครั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทุกคน แต่ Bill Gates ได้ทิ้งข่าวดีไว้ว่า "การระบาดครั้งต่อไปไม่น่าจะรุนแรงเท่าเดิมแล้ว"


เพราะพวกเราทุกคน ถูกฝึกให้รับมือกับโรคระบาดมากขึ้นแล้ว รัฐบาลทั่วโลกได้เห็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของตน


การรับเหมือนกับปัญหาใหม่ ๆ เสมือนการเล่นเกมส์ ที่บางครั้งอาจต้องลองผิดลองถูก และต้องทดลองหลายวิธี


ปรุงแต่งจาก ทันโลกกับTraderKP


ความเห็นธงชัย

ผู้คนชื่นชมเทคโนโลยี เพราะได้รับความสะดวกสบายและความเป็นมิตรดุจทาสรับใช้ (user friendly) จากโปรแกรม (Application-Software) ที่ทำหน้าที่สร้าง ‘ความรู้’ และ ’ทักษะ’ แทนมนุษย์


แต่สำคัญที่สุดในเทคโนโลยีคือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) ที่ทำหน้าที่เป็น ‘ระบบความคิด’ แทนมนุษย์


ดังนั้น ผู้เสพติดเทคโนโลยี ย่อมคร้านที่จะคิด มนุษย์เราเก่งเพียงใด หากคิดไม่เป็นก็ไร้ค่า ที่ไม่อาจนำความรู้และทักษะที่มีให้เกิดประโยชน์ รวมถึงไม่สามารถสร้างความรู้และทักษะใหม่ได้เลย


1 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 406 เรื่องเดียวกัน vs คนละเรื่องกัน

เรื่องเดียวกัน

สมาธิ = สำรวมความคิด | นะโม = ปล่อยวาง | ศรัทธา = เชื่อมั่น | โลภมาก = ขาดแคลน | ยุทธ์ = พลังหมุนเวียนในชีวิต | จอมยุทธ์ = รู้จักตัวเอง | ผู้เรียนเรียนรู้ = ผู้สอนเรียนรู้

คนละเรื่องกัน

ความถูกต้อง กับความภัคดี

คนยึดมั่นความภัคดี มักสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ถูกต้อง

คนยึดมั่นความถูกต้อง มักสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ภัคดี

ท้ายที่สุด สิ่งที่สองคนนี้มักต้องสูญเสียไป คือความเคารพซึ่งกันและกัน

31 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 405 ที่รักโลกก็เพราะรักสมัครมิตร

เมื่อเรารักใครได้ทั้งโลก ฉันใด

คนทั้งโลกก็ย่อมรักเรา ฉันนั้น

ดังนั้น พึงอย่าคาดหวังความรักจากใคร

30 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 404 ธรรมชาติกับชีวิต

คนเราเมื่อมีการงานใด ก็ต้องตระหนักรักในงานนั้น ทำหน้าที่ที่ต้องทำ เป็น-กิน-อยู่ให้เป็นธรรมชาติ


ให้เป็นธรรมขาติ คือทำด้วยความรัก แต่ไม่ยึดติด แม้ผลจะอย่างไรต่างก็สวยงาม สวยงามตามธรรมชาติ


ธรรมชาติไม่มีตัวกูของกู มันเป็นเช่นนั้นเอง (พุทธทาสภิกขุ)


29 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 403 ลืมไม่ได้ในโลกออนไลน์

เมื่อความจำ (Memory | Storage) ในเครื่องจักร เป็น ‘อัตตาโนมัติ’ ของระบบคอมพิวเตอร์ ฉันใด ความจำในตัวเรา ก็เป็น ‘อัตตาตัวตน’ ของมนุษยชาติ เช่นกัน


สอดคล้องกับคำพระที่ว่า ความจำ คือ สัญญา หากไม่มีความจำแล้วไซร้ ก็ย่อมไร้สัญญา ไร้ความเชื่อมั่นใดใด


ความจำในคอมพิวเตอร์ และในมนุษย์ เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เครื่องจักรกับมนุษย์รู้จักกัน ดังนั้น จงอย่าทำให้เครื่องจักรกลายเป็นเศษวัสดุ เพียงเพราะเราลืมเลือน ไม่จดไม่จำ


เครื่องพังเบอร์เดิมยัง        ใช้ได้ สบาย ๆ

เครื่องใหม่ SIM เดิมใส่     ได้ใช้

Facebook LINE               ไม่ต้อง สมัครใหม่

จดจำ Password ไว้          เครื่องใหม่ ไม่ตรม


Facebook แล LINE ล้วน      Profile

ข้อมูลเก็บเรียงราย                ใช่น้อย

เสียดายหากสมัครใหม่          ข้อมูล อันตรธาน

เยี่ยงนี้ต้องไม่ด้อย                 ใส่ใจ รหัสจำ


เปิดปุ๊บสื่อสารปั๊บ                 สะดวกสบาย

เป็นเหตุขาดใส่ใจ                 รหัสเข้า

จากนี้พึงเปลี่ยนใจ                พฤติกรรม พึงมี

Online ทุกหมู่เหล่า               จดไว้ รหัสตน


รหัสเข้าประกอบด้วย          สองสถาน

1 Username นั้นผ่าน         ก่อนได้

2 Password ก็ต้องผ่าน      ตามติด ต่อมา

e-Mail - เบอร์โทรไซร้        คือUser Nameตน


25-26 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 402 EQ ต่ำ และแนวทางปรับปรุง

ดูเหมือนผู้คนทุกวันนี้ จะขาดทักษะทางอารมณ์ (EQ) มากขึ้นทุกวัน พวกเขาโกรธง่าย และมีสำนึกสาธารณะน้อย (หรือไม่มีเลย)


ผู้ขาดทักษะทางอารมณ์

1. โกรธและอารมณ์เสียง่าย แม้เรื่องเล็กน้อย

2. สื่อสารหยาบกร้าน และพร้อมบวก

3. พูดมากกว่าฟัง

4. ฟังเพื่อโต้แย้ง มากกว่าเพื่อเข้าใจเหตุผล

5. โต้ตอบทันควันเมื่อไม่พอใจ

6. เห็นว่ามีคนไม่ดีมากกว่าคนดี

7. ไม่ยอมรับความเห็นต่าง โกรธเมื่อถูกขัดใจ

8. พร้อมตัดความสัมพันธ์กับใคร ๆ ได้ตลอดเวลา


แนวทางปรับปรุง

1. ใส่ใจความรู้สึกผู้คน (เอาใจเขามาใส่ใจเรา)

2. อ่าน เรียนรู้ และสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มาก


ทั้งหมดนี้ อาจจะช่วยเตือนสติตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ เป็นสำคัญ


24 กรกฎาคม 2565


ขอบคุณภาพประกอบ

ผลงาน นศ. ดิจิทัลมีเดีย ม.อ.อ.

ตอนที่ 401 คำสอนหลวงปู่ชา เกี่ยวกับการกินเนื้อ-ไม่กินเนื้อ

มีคนถามหลวงปู่ชา เกี่ยวกับการกินอาหารเจ มังสวิรัติ กินเนื้อ กินปลา ต่างกันอย่างไร

ควรมิควรอย่างไร

หลวงปู่ชา ท่านตอบว่า

“เหมือนกบ กับคางคกนั่นแหละ โยมว่ากบกับคางคกอย่างไหนมันดีกว่ากัน

ความจริงแล้ว พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไร ไม่ได้เป็นอะไร ในจิตของท่านไม่มีอะไรเป็นอะไรอีกแล้ว

การบริโภคอาหาร ก็สักแต่ว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกาย พอให้คงอยู่ได้ ท่านไม่ให้ติดในรสชาติ ไม่ให้ติดอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างของอาหาร

ขอเพียงให้รู้จักประมาณ ไม่บริโภคด้วยตัณหา นี่เรียกว่า พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไร ไม่มีอะไร ไม่เป็นอะไรแล้ว

ถ้าคนกินเนื้อ แล้วติดในรสชาติของเนื้อ นั่นเป็นตัณหา ถ้าคนไม่กินเนื้อพอเห็นคนอื่นกินเนื้อแล้วรังเกียจและโกรธเขา ไปด่าว่านินทาเขา นั่นก็เป็นคนโง่กว่าเขา ทำไปตามอำนาจของตัณหาเหมือนกัน

การไปโกรธเกลียดเขานั้น มันคือผีที่สิงในใจเรา เขากินเนื้อเป็นบาปเราโกรธเขา เราก็เป็นผีเป็นบาปอีกเหมือนกัน มันยังเป็นสัตว์อยู่ทั้งสองฝ่าย ยังไม่เป็นธรรมะ อาตมาจึงว่าเหมือนกบกับคางคก”

ในทางที่ถูกนั้น ใครจะกินอะไรก็กินไป แต่ให้มีธรรมะ คนกินเนื้อก็อย่าเห็นแก่ปากปากท้อง อย่าเห็นแก่ความเอร็ดอร่อยจนเกินไป อย่าถึงกับฆ่าเขากิน

ส่วนคนกินเจ ก็ให้เชื่อมั่นในข้อวัตรของตัวเอง เห็นคนอื่นกินเนื้อก็อย่าไปโกรธเขา รักษาตัวเราไว้ อย่าให้คิดอยูในการกระทำภายนอก

พระเณรในวัดอาตมาก็เหมือนกัน องค์ไหนจะถือข้อวัตรฉันเจก็ถือไป องค์ไหนจะฉันธรรมดาตามมีตามได้ก็ถือไป แต่อย่าทะเลาะกัน อย่ามองกันในแง่ร้าย

ให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้นั้น เราจะเข้าถึงได้ด้วยปัญญา ทางปฏิบัติที่ถูกก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

กินผักเป็นเรื่องดีสำหรับเด็ก แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผล ‘ลดการเบียดเบียนสัตว์อื่น’ (ธงชัย)

23 กรกฎาคม 2565

ขอบคุณภาพประกอบจากรายการโหนกระแส

ตอนที่ 400 ต่างจิตต่างใจ ต้องเข้าใจกัน

ร่างกายเราทุกคน ล้วนมีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อน โดยมีธาตุต่าง ๆ ร่วมประสานงานกันให้กลไกร่างกายนี้เป็นปกติสุข

10 ธาตุสำคัญในร่างกายของเราคือ (ทรูปลูกปัญญา)

1. ออกซิเจน (Oxygen, O) 65%

2. คาร์บอน (Carbon, C) 18%

3. ไฮโดรเจน (Hydrogen, H) 10%

4. ไนโตรเจน (Nitrogen, N) 3%

5. แคลเซียม (Calcium, Ca) 1.4%

6. ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) 1%

7. โพแทสเซียม (Potassium, K) 0.25%

8. กำมะถัน (Sulfur, S) 0.25%

9. โซเดียม (Sodium, Na) 0.15%

10. คลอรีน (Chlorine, Cl) 0.15%

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “คนเราเข้ากันได้เพราะธาตุเดียวกัน” มีนัยว่า คนเราต่างจิตต่างใจเพราะธาตุต่างกัน นั่นเอง

ต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ

ต่างดีต่างร้าย ต่างเรื่องต่างราว

ต่างคนต่างทำ ต่างย้ำเรื่องราว

ต่างกันจะไม่หนาว หากต่างเข้าใจกัน

22 กรกฎาคม 2565

ภาพประกอบ:

ลายมือธงชัย ณ ที่ทำงานก่อนเกษียณ

ตอนที่ 399 ร่มไม้ในตำนาน

เพียงเรามั่นตรงในหน้าที่ และเปิดใจสะท้อนความจริงร่วมกัน การพูดคุยก็นำสู่ความสำเร็จได้ตามประสงค์

ครั้งหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วย ถูกบังคับให้เสนอปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ทุกเดือน

เพียงคำตอบธรรมดา ๆ ในวันนั้นว่า ”อากาศร้อนตอนเช้าเพราะแดดส่อง” ก็สร้างความร่วมมือ เกิดทิวประดู่ให้ร่มเงา และผลิดอกเหลืองทองสวยงามตามฤดูกาลในวันนี้

21 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 398 การศึกษาเยาวชนเรา

‘การศึกษา’ บ้านเราวันนี้ อาจด้อยคุณภาพลงชัดเจนดังที่กล่าวกันจริง เพราะเรามุ่งให้ความสำคัญกับระบบการศึกษา (education) การประเมิน การวัดผล จนลืมความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ (learning)

เรามุ่งเร็วมุ่งทางลัด ทั้งการเรียนการสอนก็ส่งเสริมการ ‘ทำสำเนา’ คัดลอก ท่องจำ และแสวงหาสูตรสำเร็จจนเคยชิน

เราขาดการเรียนรู้จนลืมตัวเอง ลืมศักยภาพลืมความสามารถตน เพราะมัวมุ่งเร็ว มุ่งทางลัด นั่นเอง

คำแนะนำสำหรับผู้เรียนรู้

ถ้าเราทำแต่สิ่งที่ทำได้อย่างคุ้นชิน เราจะไม่มีทางดีขึ้นกว่าวันนี้

คำแนะนำสำหรับผู้ให้การศึกษา

การสอนไม่ได้ใช้เปลี่ยนใครให้เป็นไปตามตำรา แต่เปลี่ยนผู้เรียนให้เขาพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง

เพราะสังคมไม่ต้องการคนทึ่มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด

20 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 397 ความเชื่อ พิบัติภัยแห่งมวลมนุษย์

กลยุทธ์การสร้างภัยพิบัติ คือการทำลายความเชื่อที่ถูกต้อง ถือเป็นการประทุษร้ายที่สำคัญในยุคนี้
กลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วยลำดับ ดังนี้1. ทำลายชื่อเสียง2. ตัดเส้นทางการเงิน3. ทำลายร่างกาย
แต่ละคนแต่ละฝ่าย ต่างต้องมีหน้าที่ของตน คนที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือ เขาก็ทำงานตามอารมณ์ของเขา
ฝ่ายเสียหาย ก็ทำหน้าที่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี และใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของตน
ความเชื่อ (belief) เป็นเครื่องมือสำคัญของมวลมนุษย์ ปัญญาชนจะใช้เครื่องมือนี้ในวิถีสร้างสรรค์
18 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 396 สมดุลจากไม่สมดุล

บ้านเรามีสวนครัว และศัตรูพืชหากทุกสิ่งสมบูรณ์แบบ เราคงไม่มีอะไรทำเราคงไม่รู้จักความความดีงาม หากไม่มีความเลวร้ายให้รับรู้
ว่าแล้วก็ไปนำ ‘น้ำส้มควันไม้’ มาฉีดขับไล่เพี้ย
17 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 395 มูลฐานของชีวิต

เราทุกคนล้วนมาจากเด็กเดียงสาใจบริสุทธิ์ ได้ครอบครัว และสังคมเป็นฐานเป็นแบบอย่าง ถ้าแบบอย่างดี ก็เสมือนนำอนาคตที่ดีใส่มือเด็ก เป็นฐานรากสำคัญให้พวกเขาเป็นคนดีได้
♥ วันนี้คุณเอาอะไรใส่มือเด็กๆ ของคุณ
1. นำดอกไม้ใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนมีจิตใจดีงาม
2. นำอ้อมกอดใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนมีเมตตา
3. นำเหตุผลใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นนักคิด
4. นำหนังสือใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นนักค้นคว้า
5. นำการแบ่งปันใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนมีสำนึกสาธารณะ
6. นำดนตรีใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนอารมณ์ดี
7. นำกิจกรรมทางศาสนาใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนสำนึกดี
8. นำความก้าวร้าวใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนอันธพาล
9. นำความเอาแต่ใจใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นจอมบงการ
10. นำเงินและความสะดวกสบายใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนมักง่าย และหยิบโหย่ง
11. นำความไม่รับผิดชอบใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนขาดสามัญสำนึก
♥ บ่มเพาะให้เขาเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง ด้วยการซื่อสัตย์ และแบ่งปันกันเถิด
15 กรกฎาคม 2565
ปรุงแต่งจากบทความของ ว.วชิรเมธี

ตอนที่ 394 ที่สุดของชีวิต

ค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุด คือ ค่าโง่หนี้ที่สำคัญที่สุด คือ หนี้บุญคุณทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด คือ การเรียนรู้
14 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 393 บัวสี่เหล่า คนสี่จำพวก

พระพุทธเจ้า จำแนกบุคคลออกเป็น 4 จำพวก โดยเปรียบกับการเจริญงอกงามของบัว ที่กำเนิดจากโคลนตม แต่แผ่ดอกสวยงามให้คนชื่นชมและใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาได้ในที่สุด
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เทศนาว่า “ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี มีอุปมาดั่งปทุมชาติอันสวยงาม ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตม อันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียด”
คน 4 จำพวก ได้แก่1. พวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด2. พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง3. พวกที่มีสติปัญญาน้อย4. พวกที่ไร้สติปัญญา
สรุปบุคคลย่อมเติบโต และพัฒนาได้ด้วยศรัทธา และความเพียรของตนเป็นที่ตั้ง แม้การศึกษา จะเป็นตัวชี้ความรู้ของบุคคล แต่ไม่อาจชี้วัดหรือจำแนกสติปัญญาบุคคล ตามปรัชญาบัว 4 เหล่า ของพุทธองค์ได้
ความรู้ รู้ได้จาก ‘การศึกษา’ ดูได้ที่ใบปริญญา และเอกสารรับรองต่าง ๆ เรียกว่า คุณวุฒิความสามารถ รู้ได้จาก ‘การเรียนรู้’ ดูได้ที่ความสำเร็จจากบัว 4 เหล่า เรียกว่า คุณประโยชน์และคุณธรรม
13 กรกฎาคม 2565ขอบคุณภาพจาก Thai PBS

ตอนที่ 392 ศีลเสมอกัน

มีน้องคนหนึ่งถามว่า คิดอย่างไรกับคำว่า "ศีลเสมอกันถึงคบกันได้ เห็นคนพูดกันเยอะ”
ก็ได้โม้ไปว่า …โดยนัยแล้วก็เป็นแบบนั้น เพียงแต่การพูด การใช้คำในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกัน โดยคำนี้มีนัยเดียวกับ เพื่อนแท้ คนสนิท เพื่อนร่วมน้ำสาบาน หรือ ความสัมพันธ์ลงตัว…
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนเราเข้ากันได้เพราะธาตุเดียวกัน”
ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรา หากเข้าใจคนอื่นได้ก็ถือว่าดีมีศีล ส่วนคนอื่นถ้าเขาคิดเหมือนเราก็ถือว่า ‘ศีลเสมอกัน’ เพราะในทางพุทธ ศีล คือข้อห้าม ธรรม คือข้อปฏิบัติ ‘ห้าม’ คือห้ามใจตนเอง ไม่ให้คิดไม่ดี
‘ศีลไม่เสมอกัน’ กับ ‘นิสัยไม่เหมือนกัน’ จึงเป็นเรื่องเดียวกัน
เพียงแต่คนที่ยกคำว่า ‘ศีล’ มาใช้คงเห็นว่าคำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใครพูดแล้วทำให้ดูดี เป็นคนดีเหนือคนอื่น
ชอบแว้น ก็พากันไปซิ่งรถชอบเข้าวัด ก็พากันไปนุ่งขาวปฎิบัติธรรม
สนิทกับคนแบบใด เราก็จะเป็นคนแบบนั้น คุยกับใครแล้วสบายใจ ก็อนุมานได้ว่า เรากำลังจะเป็นพวกเดียวกับเขา
คบคนใจกว้าง ก็มีสังคมที่กว้างมากขึ้นคบนักปราชญ์ ก็มีความรู้มากขึ้นคบนักบุญ ก็มีจิตเมตตามากขึ้นคบคนกล้าหาญ ก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นคบคนมองโลกแง่ดี ก็มีความสุขมากขึ้น
12 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 391 คำสอนพระอาจารย์

ขอน้อมนำคำสอนพระอาจารย์ มาเผยแพร่ในวันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชาที่มาถึง อย่างน้อยก็อาจทำให้ชาวพุทธได้ตระหนักว่าวันสำคัญนั้นมีคำสอนแฝงอยู่ ไม่เห็นเป็นเพียงวันหยุด อย่างที่ชาวพุทธเพียงในทะเบียนราษฎร์สนใจกัน
1. หลวงปู่ชา สุภัทโท “ถ้าเราปล่อยวางเล็กน้อย เราก็จะมีความสงบเล็กน้อย ถ้าเราปล่อยวางมาก เราก็จะมีความสงบมาก ถ้าเราปล่อยวางได้หมด ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์”
2. พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต “คนที่มีดวงตาเห็นธรรม จะไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้น อะไรจะมีก็มีไป อะไรจะสูญก็สูญไป โดยจะไม่ดีอกดีใจ เสียอกเสียใจ กับการมาและการไปของสิ่งต่าง ๆ”
3. หลวงปู่จันทร์ศรี “ธรรมดาของชีวิต มีแล้วก็กลับไม่มีได้ โลกสลับกันไปมา เหมือนมืดแล้วสว่าง อย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก”
4. พุทธทาสภิกขุ “อย่าไปบ้ากับชีวิตให้มาก เพราะมันเป็นสิ่งสมมติ เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์ ให้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องคืนให้กลับสู่ธรรมชาติดังเดิม แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม”
5. พระไพศาล วิสาโล “ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไรก็อย่าไปใส่ใจมาก หากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น คุณจะหาความสุขได้ยาก”
6. สมเด็จโต พรหมรังสี “หากเรารู้สึกว่าเรากำลังประสบกับวิบากกรรม เราต้องทำดีสู้กรรม สู้ให้ดีที่สุด สู้ให้สุดชีวิต อย่าท้อถอย เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง”
7. สมเด็จโต พรหมรังสี “ถ้าเราเคยให้ทาน ทานนั้นก็จะกลับมาหาเรา ถ้าเรารักษาศีล เมื่อมีภัย ศีลนั้นจะมาคุ้มครองเรา เมื่อเรามีภาวนา มีปัญญา เมื่อเจอทางตัน อุปสรรค เราก็จะหาทางออกได้”
8. หลวงปู่ทวด “โลกมนุษย์นี้อยู่เพื่อสร้างความดี มิใช่เพื่อกอบโกยสุข จนลืมบุญกุศล”
9. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก “ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดี”
10. หลวงปู่จำปา “กรรม คือ การกระทำ การแก้กรรม คือ การแก้ไขพฤติกรรม เคยทำชั่วก็หยุด ทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้น”
11. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทิโป “เราสร้างไว้อย่างไร ก็จะได้รับผลอย่างนั้น ถ้าทำบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์ เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้น ทำความดีทำให้เกิดความสุข ก็จะได้ความดีตอบสนองในทางที่ดี”
12. หลวงพ่อปาน โสนันโท “การสวดมนต์ทำความดีก็อย่าได้ใจร้อนอย่าโลภ ทำไปเรื่อย ๆ ถึงคราวบุญกุศลที่ทำไว้ ก็จะจัดสรรให้เป็นสุขเอง โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอให้เหนื่อย”
13. หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ “หมั่นสวดมนต์ภาวนาและทำความดีไว้ ภัยอันตรายต่าง ๆ อย่างน้อยจะไม่เกิดกับเรา”
14. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร “จำไว้ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ทำอะไร ก็พุทโธ กลัว ก็พุทโธ ใจไม่ดี ก็พุทโธ ขี้เกียจ ก็พุทโธ”
15. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร “แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทาน แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการรักษาศีล แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการภาวนา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทาง ที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ ด้วยประการทั้งปวง”
16. พระอาจารย์ประยุทธ์ ประยุตฺโต “ถ้าเราเอาอารมณ์เป็นใหญ่มาก ก็แสดงว่าเรายังมีความก้าวหน้าในธรรมน้อย ถ้าเราใช้ปัญญาใช้เหตุผลมาก ก็แสดงว่าเราก้าวหน้าในธรรมมาก”
17. พระอาจารย์ประยุทธ์ ประยุตฺโต “ ผู้มีเมตตาย่อมสามารถเอาชนะใจผู้อื่น ซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาด ผู้ตั้งอยู่ในเมตตา ชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น”
18. หลวงปู่ชา สุภัทโท “บุคคลเพิ่งระวังความคิด  ความคิดจะกลายเป็นพฤติกรรม พฤติกรรมจากกลายเป็นความเคยชิน ความเคยชินจะกลายเป็นอุปนิสัย อุปนิสัยจะกลายเป็นชะตากรรม”
ในชีวิตคนเรา ยากที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดหรือสิ่งต่าง ๆ ที่กระทบจิตใจ ต้องพบเจอทั้งผู้คนที่ดีและไม่ดี รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต
แต่เราจะมีความสุข และพ้นทุกข์ได้นั้น นอกปล่อยวาง และศรัทธาในคำพระอาจารย์ให้เตือนสติเตือนใจเรา
11 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 390 คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (2413-2492)

ขอน้อมนำ (สรุป) คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาเผยแพร่ในวันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชาที่กำลังมาถึง อย่างน้อยก็อาจทำให้ชาวพุทธได้ตระหนักว่าวันสำคัญนั้นมีคำสอนแฝงอยู่ ไม่เห็นเป็นเพียงวันหยุด อย่างที่ชาวพุทธเพียงในทะเบียนราษฎร์สนใจกัน
1. เราทั้งหลาย ต่างเกิดมาด้วยวาสนา มีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิ อย่าลืมตัวลืมวาสนา ลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่ได้เป็นมนุษย์ ท่านจึงสอน ไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกัน
2. เกิดมาแล้วก็แก่ เจ็บ และตาย แต่ก่อนตาย ทานยังไม่มีก็ให้มีเสีย ศีลยังไม่รักษาก็รักษาเสีย ภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอ จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน
3. ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วตามมา ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ผู้มีปัญญาจะเห็นแนวทางดำเนินชีวิต (ปฏิบัติธรรม) ในปัจจุบันและรีบทำเสีย
4. จะเอาอะไรมาเพิ่มอีก ตายไปในวันนี้วันพรุ่งนี้ สิ่งต่างที่ดิ้นรนไขว่คว้ามา จะเป็นเพียงสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ของเรา
5. ไม่ควรเพ่งโทษผู้อื่น แม้นผู้นั้นจะไม่ดีก็ตาม เพราะการเพ่งโทษผู้อื่น จะนำความวิบัติสู่ตนโดยไม่รู้ตัว
6. การภาวนา คือการสังเกตนิสัยหลุกหลิก ไม่อยู่เป็นปกติสุขของตนเอง กรรมดีกรรมชั่ว เราสร้างได้เองเช่นเดียวกับผู้อื่น
7. คนดีจำต้องฝึกจนดี งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกตน ฝึกสัตว์ ฝึกใจ นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก
8. คนมีทานย่อมเป็นผู้สง่างาม และโดดเด่นเป็นที่เคารพรักในหมู่ชน อยู่ที่ใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลน จะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์
9. ผู้ปฏิบัติดี ย่อมเห็นความเป็นไปของสังขาร เห็นความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตายในสังขาร
10. การไม่ลดละความเพียร การปฏิบัติดี (มีธรรม) เป็นสมบัติกลางของทุกคนที่มุ่งต่อธรรม ทุกคนต่างมีสิทธิเป็นเจ้าของการปฏิบัติดีของตนทั้งสิ้น
11. ความเดือดร้อนวุ่นวายใจ ที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น ถือเป็นความผิดและบาปจะเป็นโทษ
12. การปฏิบัติธรรม เป็นการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่อง กาย วาจา ใจ ทรงสอนให้ฝึกจิตใจ ให้จิตพิจารณากาย วาจาอยู่เสมอ
13. ใครเพียร ใครอาจหาญ ใครอดทนต่อสู้กับกิเลสได้ ผู้นั้นจะพบกับร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจบนโลกนี้
14. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อน ไม่จำแนกดีชั่วแล้ว จะเป็นคนปาปเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปทั่ว
15. ผู้มีทรัพย์สมบัติพอประมาณในทางที่ชอบ มีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบ เพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงแม้มีกรรมสิทธิ์ก็ตาม
16. อย่าสนใจกาลเวลา สถานที่ หรือบุคคลใดๆ ว่าดีหรือไม่ดีให้เสียเวลา
17. การงานทุกชนิดต้องทำด้วยใจ ใคร่ครวญถึงประโยชน์ที่จะได้รับ มีหลักมีเหตุผล ถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกาย วาจา ใจ ไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง
18. ความอดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆ ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง ใจจะกลายเป็นของประเสริฐ ให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที
19. ไสยศาสตร์ นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์ คนที่โง่เขลาจะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือ ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย ฉะนั้น พวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรม ด้วยสติด้วยปัญญา
20. วิธีถ่ายถอนกิเลส คือการมีเมตตา ละการพยาบาทเสีย ไม่วิตกกังวล และมั่นตรงในความซื่อสัตย์
10 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 389 อาลัย ชินโซ อาเบะ (2/2)

จากกรณีเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 เหตุลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ สร้างความตกตะลึงให้สังคมชาวญี่ปุ่น ที่เข้มงวดเรื่องอาวุธปืน
การมีอาวุธปืนในญี่ปุ่นเป็นความผิดร้ายแรง แม้แก๊งค์ยากุซาญี่ปุ่น แก๊งค์ยามากุจิ ก็ยังไม่พกปืน
หลังพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นกำหนดให้มีเพียงกองกำลังป้องกันตนเอง เท่านั้น (ไม่มีกองทัพ)
อดีตนายกรัฐมนตรี ซินโซ อาเบะ เป็นนักการเมืองฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยม ที่มีทัศนะแก้ไขประวัติศาสตร์ย้อนหลังสงคราม (revisionist)
เขาต้องการให้ญี่ปุ่นมีกองทัพที่แข็งแกร่ง ต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ (มาตรา 9) เลิกข้อห้ามการมีกองทัพ เหมือนกับอดีตนายกฯ คิชิ โนบุสุเกะ ตาของเขา ซึ่งถูกลอบแทงโดยมือมีดเมื่อ ปี พ.ศ. 2503 แต่เขารอดชีวิต
ในยุคของอาเบะ มีความพยายามสร้างแสนยานุภาพกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นให้แข็งแกร่ง
เขาคือเจ้าพ่อนโยบายเศรษฐกิจ (อะเบะโนมิกส์) พิมพ์เงินเยนปริมาณมากเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ทั้งในด้านด้านการเงินและการกระตุ้นด้านอุปสงค์ไม่มีทองคำค้ำประกัน (QE)
มือสังหารชื่อ เท็ตสึยะ ยามางามิ วัย 41 ปี (อดีตทหารกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น (ทหารเรือ) เมื่อ 17 ปีก่อน
เขาจบปริญญาเอก เป็นรองศาสตราจารย์ด้านกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ซึ่งรู้จุดอ่อนกายวิภาคมนุษย์เป็นอย่างดี
ที่แปลกคือ ปืนประดิษฐ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ เป็นท่อเหล็กสองอันติดบนกระดานไม้ ออกแบบให้จุดระเบิดด้วยไฟฟ้า ชิ้นส่วนประกอบสร้างจากการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ถือเป็นการออกแบบที่ล้ำมาก
9 กรกฎาคม 2565
ขอบคุณ: Asahi , Kornkit Disthan , CIG_telegram , NHK , India today

ตอนที่ 388 อาลัย ชินโซ อาเบะ (1/2)

ขอร่วมอาลัยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของชาวญี่ปุ่น และชาวโลก
Please join us in mourning the great loss of the Japanese people and the world.
8 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 387 ลำนำคำเขียนผิด

เห็นบ่อยครั้ง มีการจด สะกดผิดก็สะกิด บอกกล่าวไป ให้ได้เปลี่ยนทั้งที่รู้ และเข้าใจ ใช่โรงเรียนหวังให้เขียน คำถูกแท้ ได้แก้ไข
จึงได้รวบรวม ซ่องสุม คำกลุ่มเสี่ยงเอาแค่เพียง ที่อยากบ่น ทนไม่ไหวขอโทษที ที่ทักท้วง เพราะห่วงใยเราชาวไทย เจ้าของภาษา อย่าว่ากัน
มาดูกัน คำไหน ใครเคยผิดภารกิจ กังวาน บ้านจัดสรรเบญจเพส เจตจำนง องค์ราชัน(ใช้องค์กับสิ่งไม่มีชีวิต หรือผู้เสียชีวิตแล้ว เท่านั้น)ดอกไม้จันทน์ อายัด หน้าปัดนาฬิกา
หญิงแม่ม่าย ลายเซ็น เห็นจะจะกาลเทศะ ประจัญบาน ประจันหน้าเกิดอาเพศ เวทมนตร์ สนนราคาแมวสีสวาด ดาดฟ้า อุปาทาน(คนละคำกับ อุปทาน: อุปสงค์)
บ่นพึมพำ สัมมนา สง่าราศีปีติยินดี ศีรษะ อวสานสู่สุคติ ลูกนิมิต พิสดารชัชวาล แทรกแซง แมงกะพรุน
โพนทะนา ผาสุก อุกกาบาตอนุญาต ราดหน้า พายุไต้ฝุ่นกิจจะลักษณะ วางก้าม ความสมดุลบังสุกุล งูสวัด ปัดรังควาน
จัตุรัส เจียระไน ไวทายาดฆราวาส บาดทะยัก เครื่องจักสานสัพยอก ดอกจัน ดลบันดาลสร้อยสังวาล สุกใส บันได ดำรง
เลือกสรรหา อาเจียน เกษียณอายุพัสดุ ผักถั่วพู ดอกพู่ระหงผัดไทย พะแนง แกงบวด ทรวดทรงอานิสงส์ พะวงหลงใหล ลำไย พะยูน
นกพิราบ สาปแช่ง แมลงสาบจาระไน ไมยราบ หายสาบสูญตะลิงปลิง วิ่งเปี้ยว ข้าวเหนียวมูน  รักเทิดทูน รังเกียจ ละเมียดละไม
วันทยาวุธ วันทยหัตถ์ มัสมั่นอัฒจันทร์ อายัด อัธยาศัยผูกพัน สังเกต เภทภัยพิสมัย โพระดก รกชัฏ (รกมากจนทึบ)
ทยอย ทแยง แซว แซ่บ โล่ แคบหมูเกร็ดความรู้ พาณิชย์ ติดสัดสร้างสีสัน สิงโต โลกาภิวัตน์สะกิด สกัด รสชาติ ลาดตระเวน
บอระเพ็ด อเนจอนาถ เล่ห์กระเท่ห์แมงดาทะเล แมลงดานา อุ๊ย! ตาเถนดันเผอเรอ หลับผล็อย หน็อยแน่ พิเรนทร์หกคะเมน มุกตลก นกอินทรี
ไอศกรีม อาจิณ บิณฑบาตสุญญากาศ ทะนง (ทระนง) ทูต เท่ ภูตผีเซนติเมตร เกล็ดปลา จาระบีอิสรเสรี ลิงทโมน โขนละคร
ฤกษ์พานาที เลิกรา นานา อเนกเกกมะเหรก มงกุฎ อุทาหรณ์ถนนลาดยาง เครื่องรางของขลัง พึงสังวรขอผัดผ่อน สิงสถิต ประดิดประดอย
พอสมควร แก่เวลา และวาระเห็นไหมคะ ใช่น้อยนิด ที่ผิดบ่อยใช่แล้วค่ะ คำพวกนี้ มีไม่น้อยจึงต้องคอย ย้ำเตือนไว้ เข้าใจนะ
ปรุงแต่งจากไลน์เร่ร่อน7 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 386 สรรพสิ่งมีคุณด้วยเรียนรู้

ไม้คดใช้ทำขอ เหล็กงอใช้ทำเคียวคนคดใจลดเลี้ยว เป็นขอ-เคียว ปรุงใจตนสำคัญคือเรียนรู้ ใช่ยึดอยู่ปริญญาตนคุณค่าปัญญาชน จึงเกิดผลทุกคนควร
6 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 385 นิสัยสร้างสุข

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด แนะนำการสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ เมื่อปี 2559 ดังนี้
1. Be Grateful | สำนึกบุญคุณคน2. Choose Your Friends Wisely | ฉลาดเลือกคบเพื่อน3. Cultivate Compassion | เห็นใจผู้อื่น4. Keep Learning | เรียนรู้อยู่เสมอ5. Become a Problem Solver | เป็นนักแก้ปัญหา6. Do What You Love | ทำสิ่งที่รัก7. Live in the Present | อยู่กับปัจจุบัน8. Laugh often | หัวเราะบ่อย ๆ9. Practice Forgiveness | รู้จักให้อภัย10. Say Thanks often | กล่าวขอบคุณให้คุ้นเคย11. Create Deeper Connections | จริงใจต่อกัน12. Keep Your Agreement | รักษาสัญญา13. Meditate | มีสมาธิ14. Focus on What You're Doing | มีสติในสิ่งที่กำลังทำ15. Be Optimistic | มองโลกในแง่ดี16. Love Unconditionally | รักโดยไม่มีเงื่อนไข17. Don't Give up | อย่าท้อถอย18. Do Your Best and then Let it Go | ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยมันไป19. Take Care of Yourself | ดูแลตัวเองให้ดี20. Give back to society | ตอบแทนสังคม
5 กรกฎาคม 2565

ตอนที่ 384 ภูเขาแห่งความเขลา (Mount Stupid)

เมื่อเริ่มทำงาน ความมั่นใจจะน้อย ครั้นเมื่อทำงานไปนาน ประสบการณ์ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นทวีคูณ จนมั่นใจมาก และหยุดที่จะเรียนรู้ต่อไป


ในที่สุดคนนั้นก็จะค้างอยู่บนภูเขาแห่งความโง่เขลา คือมีความรู้น้อย แต่ความมั่นใจสูง คิดว่าตัวเองแน่แล้ว คนที่มีตำแหน่งสูงมักค้างอยู่บนภูเขาแห่งความโง่เชลา


ดังนั้นจึงต้องรู้จักสงสัยมีคำถาม ต้องพัฒนาตัวเองตลอด แล้วเราจะรู้จริง (Expert) ไม่ใช่ทำตัวรู้มากดักดานบนยอดเขา


เพราะระหว่าง Expert กับ Stupid มีความแตกต่างที่ชัดเจน คือ

Expert คือรู้ว่าตนเองรู้อะไร และไม่รู้อะไร จึงมีความมั่นใจสูง เฉพาะเรื่องที่ตนเองรู้เท่านั้น

Stupid คือ ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว ตนยังไม่รู้อะไร


4 กรกฎาคม 2565


ขอบคุณดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์นพ. กนกศักดิ์ ปรักกโมดม

ตอนที่ 383 มองเห็นและเข้าใจ

แบกไว้มาก ก็ปวดหลังยึดไว้มาก ก็หนักใจถือไว้มาก ก็เดินไม่ถนัดเก็บไว้มาก ก็อึดอัดภายใน
ถอยออกมาสักนิด ดูอยู่ห่าง ๆ เดินไปรอบ ๆ แล้วมองกลับเข้าไปอีกครั้ง อาจได้เห็นและเข้าใจว่า หลายสิ่งไม่จำเป็นต้องครอบครอง
ชีวิตจะเบาต้องเริ่มจากใจเบา เมื่อใจเบาก็ตัวเบา ไม่รู้สึกเหนื่อย ชีวิตก็มีความหมายมากขึ้น
สรรพสิ่งมีดีและไม่ดีบ้าง ขอเพียงเรียนรู้และยอมรับอย่างเข้าใจ ได้มองชีวิตในมุมใหม่ที่ต่างไปจากเดิม จะพบความจริงประการหนึ่งว่า …
ดีมากแล้วที่มีโอกาสลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่ ได้มีเวลาและโอกาสทำเรื่องที่ดีต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม
แม้วันก่อน ๆ อาจจะไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไร แต่วันนี้ดีที่ยังมีลมหายใจได้อีกวัน
3 กรกฎาคม 2565ขอบคุณเจ้าของภาพและเรื่องราวจากไลน์เร่ร่อน

ตอนที่ 382 พื้นที่สบายในนิวนอร์ม

การทำอะไรที่แตกต่าง มักถูกต่อต้านเสมอ คนส่วนใหญ่จึงเลือกหนทางที่ปลอดภัย คือว่าตามกันไป แต่โลกไม่เคยจดจำคนที่เดินตามผู้อื่น (Adam Grant)
New Normal วิถีปกติใหม่ กับความในใจเก่าเก่า บนจิตวิญญาณดั้งเดิม (เหล้าเก่าในขวดใหม่)
2 กรกฎาคม 2563

ตอนที่ 381 คังคุไบขอพูด ความซื่อสัตย์ และศักดิ์ศรีแห่งอาชีพสตรี

1. ใครว่าเราไม่ดีไม่จริงใจก็ไม่เป็นไร แต่จงทำงานต่ำต้อยนี้ด้วยความซื่อสัตย์อย่างที่สุด2. ดอกไม้ย่อมแผ่กลิ่นหอมตามธรรมชาติของมัน ไม่ว่าจะอยู่ในวัด ศาลเจ้า หรือในงานศพ เพื่อให้ผู้ดมดอมพอใจ เราทุกคนล้วนต้องการได้รับความพึงพอใขและความก้าวหน้า3. ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี อย่าได้กลัวใคร ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ สมาชิกสภา รัฐมนตรี หรือแมงดา
“ เรทุกคนล้วนต้องมีอาชีพการงาน วิศวกร ครู ขายเสื้อผ้า ทุกคนขายสติปัญญา แต่เราขายร่างกาย และทำงานหนัก … มันผิดตรงไหน ทำไมต้องตัดสินการทำมาหากินของพวกเราว่าผิดศีลธรรม “
“ อาชีพ (โสเภณี) ของพวกเราเก่าแก่ที่สุดในโลก พวกเรามีศักดิ์ศรีมากกว่าใครทุกคนที่นี่ เพราะหากเสียศักดิ์ศรีเพียงครั้งเดียว ศักดิ์ศรีของท่านจะหายไปตลอดกาล ส่วนพวกเราขายศักดิ์ศรีทุกวัน แต่มันไม่เคยหมดไป ” (องค์กรพัฒนาสตรีแห่งอินเดีย)
“ เราไม่เคยตัดสินผู้คนที่เข้ามาหาเรา มันเป็นหลักการที่เราจะไม่ถามถึงศาสนา วรรณะ รวยหรือจน เราไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ทำไมคนอื่นเลือกปฏิบัติกับพวกเรา “
“ ทำไมสังคมกีดกันเรา ทั้งที่เราสนองตันหาพวกเขา และปกป้องศักดิ์ศรีผู้หญิง “
1 กรกฎาคม 2565
ส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์หญิงแกร่งแห่งมุมไบ (Gangubai Kathiawadi)

ตอนที่ 380 สำหรับบางคน

1. รู้จักได้ แต่คบไม่ได้2. พูดคุยได้ แต่ปรึกษาไม่ได้3. คุยเอาสนุกได้ แต่เอาสาระไม่ได้4. เที่ยวด้วยกันได้ แต่พึ่งพาไม่ได้5. เป็นเพื่อนกินได้ แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้6. ฝากดูแลบ้านได้ แต่ฝากผีฝากไข้ไม่ได้7. ให้ของได้ แต่ให้ใจไม่ได้8. เป็นลูกน้องได้ แต่เป็นหัวหน้าไม่ได้9. เป็นหัวหน้าได้ แต่เป็นผู้นำไม่ได้10. เป็นคู่ควงได้ แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้11. เป็นผู้ชายได้ แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้12. เป็นคู่นอนได้ แต่เป็นแม่ของลูกไม่ได้13. เป็นสามีได้ แต่เป็นพ่อของลูกไม่ได้14. พูดได้ แต่ทำไม่ได้15. ทำสำเร็จได้ แต่สอนไม่ได้16. สอนได้ แต่ทำให้สำเร็จไม่ได้17. คิดได้ แต่ทำตามที่คิดไม่ได้18. ทำตามได้ แต่คิดเองไม่ได้19. ไม่ได้ทำ แต่อ้างว่าทำไม่ได้20 มีออนไลน์ส่วนตัว แต่ไม่เคยสนใจใช้งาน21 หิวแสง แต่อ้างว่าเพื่อสังคม22 โง่เขลา แต่ความมั่นใจสูง
30 มิถุนายน 2565ปรุงแต่งจากข้อคิด ดร. พนม ปีย์เจริญ

ตอนที่ 379 คำสอนสองผู้นำ

อัลเบิร์ต ไอสไตล์วิศวกร มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ทำให้ขาดเชาว์โดยธรรมชาติ และประสบการณ์ในการสื่อสารกับผู้คนอย่างเหมาะสม รวมถึงการทำหน้าที่ตามเงื่อนไขที่เป็นทางการ
มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมทอย่าหวังใกล้ใฝ่ต่ำ บูซาคนควรบูซา ข่มคนที่ควรข่ม
29 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 378 นิสัย-อุปนิสัยตามวันเดือนเกิด

มีการบันทึกสถิติมากมายบนโลกใบนี้ นิสัยของผู้คนก็เป็นหนึ่งในสถิติเหล่านั้น ชาวโหราจารย์ใช้สถิตินี้ในการกล่อมเกลา ชี้นำผู้คนที่เคารพศรัทธา
ในทางพุทธศาสนา นิสัยและอุปนิสัยของคน มิได้อยู่ที่วันเดือนปีในการเกิด หากแต่เกิดจากสังคมทั้งสังคมใกล้ (ในครอบครัว) และสังคมไกล (นอกบ้าน) ตั้งแต่เยาว์วัย บ่มเพาะกล่อมเกลาจนเป็นทัศนคติ และแสดงพฤติกรรมนานา
สิ่งที่นำเสนอวันนี้ เป็นเพียงสถิติ มิใช่ความจริงแท้ จึงสามารถลบหลู่ได้หากไม่เชื่อ หรือไม่ตรงจริตตน
สถิติบุคลิกคนตามวันที่เกิดคนเกิดวันที่ 1 : เป็นคนกล้าหาญ และไม่ก้มหัวให้ใครคนเกิดวันที่ 2 : เพื่อนเป็นคนสำคัญคนเกิดวันที่ 3 : ท่านคือ เพื่อนที่แสนดีคนเกิดวันที่ 4 : จริงใจและมั่นคงคนเกิดวันที่ 5 : นักอุดมการณ์ หรือบางทีก็เผด็จการคนเกิดวันที่ 6 : อยู่ได้ด้วยความรักคนเกิดวันที่ 7 : นักเล่าประสบการณ์คนเกิดวันที่ 8 : ทุกอย่างต้องพร้อมคนเกิดวันที่ 9 : เจ้าความคิดคนเกิดวันที่ 10 : แข็งหรือไม่ก็แกร่งคนเกิดวันที่ 11 : แม้จะเจ้าอารมณ์ แต่ก็สร้างสรรค์คนเกิดวันที่ 12 : คนเก่งที่มีเพื่อนน้อยคนเกิดวันที่ 13 : น่ารักน่าคบคนเกิดวันที่ 14 : น่าทะนุถนอมคนเกิดวันที่ 15 : เห็นง่าย รู้จักยากคนเกิดวันที่ 16 : ไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆคนเกิดวันที่ 17 : สมบูรณ์แบบคนเกิดวันที่ 18 : ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัดคนเกิดวันที่ 19 : เปี่ยมด้วยกำลังภายในคนเกิดวันที่ 20 : อารมณ์เหมือนใบไม้ไหว แต่น่ารักคนเกิดวันที่ 21 : นุ่มนวล เจ้าเสน่ห์คนเกิดวันที่ 22 : คงเส้นคงวาคนเกิดวันที่ 23 : ตัวเองคือความมั่นใจคนเกิดวันที่ 24 : มีน้ำใจไมตรีคนเกิดวันที่ 25 : รวงข้าวที่มีเมล็ดมากคนเกิดวันที่ 26 : สุขุม มองไกลคนเกิดวันที่ 27 : ซื่อสัตย์ยุติธรรม ประจำใจคนเกิดวันที่ 28 : เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงคนเกิดวันที่ 29 : รักใครไม่ผันแปรคนเกิดวันที่ 30 : ขี้ใจน้อยคนเกิดวันที่ 31 : ต้องการกำลังใจ
สถิติบุคลิกคนตามเดือนที่เกิดคนเกิดเดือนมกราคม: รอบคอบ คิดมาก ชอบสะสม ประหยัด ทะเยอทะยาน ชอบเอาชนะ อดทน เชื่อมั่นในตัวเอง มีความต้องการทางเพศสูง ขี้หงุดหงิด เจ้าระเบียบ
คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์: ร่าเริง เพื่อนเยอะแต่เพื่อนแท้น้อย ยิ้มแย้ม ชอบทำให้คนอื่นมีความสุข ช่างพูด ตีสีหน้าเก่งเป็นตัวเองสูง ชอบอิสระ เอาแต่ใจ
คนเกิดเดือนมีนาคม: ชอบเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย ปรับตัวได้ดี ขี้เหงา อ่อนไหวง่าย ขี้หงุดหงิดบ้าง อารมณ์แปรปรวน ปากร้ายบ้าง รักคนง่าย ขี้ลืม
คนเกิดเดือนเมษายน: นิสัยเด็ก อยากรู้อยากเห็น เบื่อง่าย กล้าได้กล้าเสีย จู้จี้ ไม่ชอบเอาใจใคร ชอบอิสระ ขี้หึงและหวงคนรัก ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย
คนเกิดเดือนพฤษภาคม: ทำเพื่อคนอื่น อดทน ดื้อรั้น นิ่ง ๆ ไม่ค่อยแสดงออก โกรธยากแต่โกรธนาน รักสวยรักงาม ประหยัด อ่อนไหวต่อความรัก รักแล้วทุ่มเทมาก
คนเกิดเดือนมิถุนายน: ฉลาดมาก คิดอะไรเร็วกว่าคนอื่น ๆ ชอบคิดพูดเขียน มีอะไรเข้ามา 2 อย่างเสมอ แก้ปัญหาเก่ง ชอบเปลี่ยนแปลง เป็นคนตรงและเอาแต่ใจ
คนเกิดเดือนกรกฎาคม: อ่อนไหวต่อความรู้สึก ไม่ไว้ใจใคร รักครอบครัว ชอบอยู่บ้าน ข้างนอกดูแข็งกร้าวแต่จริง ๆ อ่อนโยน อดทน ชอบช่วยเหลือ ใส่ใจคนอื่น
คนเกิดเดือนสิงหาคม: ฉลาด หยิ่ง ไม่ยอมใครง่าย ๆ ชอบเป็นผู้นำ ชอบอิสระ เชื่อมั่นในตัวเองขี้หงุดหงิด ใจร้อน จริงจังกับชีวิต หาเงิน ใช้เงินเก่ง
คนเกิดเดือนกันยายน: ฉลาด มีเสน่ห์ เอาแต่ใจ เอาใจยาก ผีเข้าผีออก ชอบมโน จุกจิก รักใครต้องใช้เวลา ขยันทำมาหากิน ประหยัด ช่างพูด รักใครรักจริง
คนเกิดเดือนตุลาคม: สุภาพ สะอาด น่ารัก โน้มน้าวใจคนได้ดี เป็นคนตรง มีเสน่ห์ รักสวยรักงาม สนุกสนาน รักง่ายหน่ายเร็ว ดื้อ ก้าวร้าว อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ
คนเกิดเดือนพฤศจิกายน: ลึกลับ ไม่สนิทจริงจะไม่เล่าเรื่องตัวเองให้ฟัง ไว้ใจคนยาก เก็บความรู้สึกเก่ง ไว้ตัว ประชดเก่ง พูดแรง ขี้งอน เอาแต่ใจ
คนเกิดเดือนธันวาคม: ชอบออกนอกบ้าน มักโชคดีเรื่องเงิน อารมณ์ดี ขี้เล่น ชอบพูด ให้คำปรึกษาได้ดี ฉลาดรอบคอบ แก้ปัญหาเก่ง จริงใจ ไม่ชอบแฟนขี้งก.
หมายเหตุนิสัย คือการกระทำที่คุ้นขิน (อาจแปรเปลี่ยนได้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง)อุปนิสัย คือความประพฤติ พฤติกรรมที่ฝังลึกเคยชินเป็นสันดาน (อุป- = เจาะจง ตรงข้ามกับคำว่า บริ-)
28 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 377 ‘ความสัมพันธ์’ ทรัพย์ที่มิอาจประเมินค่า

เมื่อเรามีชีวิตอยู่นานและเติบโตขึ้น อาจพบบางคนที่เป็นเสมือนที่พักใจ เป็นสถานบำบัดเยียวยาจิตใจ เป็นกระจกเงา ให้เราได้แนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง
คนที่มีสัมพันธ์ที่ดี ที่ทำให้เรามีความสุขสำเร็จในชีวิต คนเหล่านั้นเป็นเสมือน 'ทรัพย์'​ ของชีวิต ที่เราควรสะสมไว้ เพราะทรัพย์นี้มีมูลค่าไม่น้อยไปกว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามี
27 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 376 สิบชาติ สิบคำสอน

1. จีน每个人有自己的路要走 (เม่ยเกอะเริ่น โย่วจื้อจี๋เตอะลู้เย้าโจ่ว)ทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเอง มีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ฝัน และทางเลือกของตัวเอง สิ่งที่เราชอบ อาจเป็นสิ่งที่คนอื่นเกลียด สิ่งที่เราฝันอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นมีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องไขว่คว้า
ภูมิใจกับวิถีของเราเอง เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวเรามากที่สุด
2. อังกฤษLife is what we make of it (ไลฟ์ อิส วอท วี เมค ออฟ อิท)ชีวิตเราเราสร้างได้ด้วยตัวเอง แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกสร้างชีวิตเราเองได้
แสวงหาโอกาสสร้างชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเราเอง
3. ญี่ปุ่น天は人の上に人をつくらず 人の下に人をつくらず (เทน วะ ฮิโตะโนอูเอะ นิ ฮิโตะโวะ ซึคุราซึ ฮิโตะโนะชิตะ นิ ฮิโตะโวะ ซึคุราซึ)เราทุกคนเกิดมาล้วนเท่าเทียมกัน ไม่ใครสูง-ต่ำกว่าใคร ฟ้ามิได้สร้างคนให้อยู่เหนือใคร หรืออยู่ใต้ใคร
เราต้องเห็นใจกัน อย่าดูถูกผู้อื่น รวมถึงผู้ที่กำลังท้อ ก็อย่าคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่น
4. ฝรั่งเศสLe génie est une longue patience(เลอ เจนี เอ อูน ลง ปาซิยองซ์)อัจฉริยภาพ เกิดขึ้นจากความอดทนอันยาวนานการที่ใครสักคน จะกลายเป็นคนเก่งฉลาดรอบรู้นั้น พวกเขาต้องขยันแล้วก็ขยัน แม้ความขยันอาจจะทำให้เราพลาดสิ่งสนุกสนานในชีวิต ก็ต้องอดทนและข่มใจ
ต้องขยันและมุ่งมั่นขยันตลอดไป
5. เกาหลี하늘에 별 따기 (ฮานึลเล พยอล ตากี)การเก็บดาวบนท้องฟ้า ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะเราไม่มีพลังมากพอ แต่ทั้ง ๆ ที่รู้บางคนก็อยากลอง โดยลืมไปว่า หากเอาเวลาตรงนั้นไปมุ่งมั่นกับสิ่งที่เป็นไปได้ก็จะคุ้มค่ามากกว่า
เมื่อต้องทำการใด ขอให้ดูขีดความสามารถของตน (ประมาณตน)
6. เยอรมันDas Leben ist eine Reise (ดาส เลเบน อิส อายเนอ ไรเซอ)ชีวิตคือการเดินทาง เราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่เกิดจนตาย หรือจนกว่าจะถึงเป้าหมายในชีวิต เราต้องพบเจอทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ นานา
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นหมั่นเพียร จะทำให้เราภูมิใจและยิ้มได้ เมื่อเรามองย้อนกลับไป
7. สเปนCuando una puerta se cierra, otra se abre(ก๊วนโด้ อู๊น่า ปูเอรฺต้า เซ เซียร่า โอ๊ตร้า เซ อาเบร่)เมื่อประตูบานหนึ่งปิด ย่อมมีประตูบานอื่นเปิดขึ้นรับแสงส่องสว่าง หนทางไม่ได้มืดมนเสมอไป
ดังนั้น ขอให้ตระหนักว่า เมื่อเราพบเจอเรื่องแย่เรื่องหนึ่ง ลองมองไปรอบๆ อาจมีเรื่องอื่นที่ดีรอเราอยู่ก็ได้
8. เวียดนามAi cũng phải chết một lần (อาย กุ๊ง ฝาย เจ๊ท โหมด เหลิ่น)คนเราตายได้ครั้งเดียว เกิดครั้งเดียว เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันใดคือวันสุดท้ายของชีวิตเรา
อนาคตไม่อาจคาดเดา จงทำวันนี้ให้เกิดผลดีที่สุด
9. อิตาลี่Non fare il passo più lungo della gamba (นน ฟาเร่ อิล ปั๊สโซ่ ปิ๊ว ลุงโก้ เดลลา กัมบ้า)อย่าก้าวเท้ายาวกว่าความยาวขา ควรก้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่ารีบก้าวยาวเกินไป เพราะแทนที่จะถึงจุดหมาย เราอาจจะต้องหงายเงิบเสียเวลาเปล่า
ทำการใดควรประมาณตน
10. เนเธอร์แลนด์ (ชาวดัตช์)Waar een wil is, is een weg (วาร์ เอิ่นวิลอีส อีสเอิ่นเว็ก)หากไม่ย่อท้อ หนทางสำเร็จก็เป็นไปได้ เป็นประโยคที่ผู้ใหญ่ใช้ปลอบใจเด็กหรือผู้ที่อายุน้อยกว่า เมื่อต้องการให้กำลังใจ
ความพยายาม จะนำไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าไม่พยายาม
ปรุงแต่งจากไลน์เร่ร่อน
26 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 375 เพลงออนไลน์ในโลกมายา

มีขยะ มากมายอยู่ในเฟซบุ๊คในหน้าที่ถูก เปิดไว้ด้วยความหลอกลวงคุ้ยเขี่ยค้นหา บางสิ่งที่ข้างในกลวงชื่นชมงมงายแหนหวง หลงไหลในโลกออนไลน์
คุณเป็นใคร หน้าตาคุณเป็นอย่างไรต้องการอะไรจากใคร ปิดบังอะไรเอาไว้จริงใจหรือเปล่า หรือเพียงแค่อยากระบายเห็นต่างก็คือคนร้าย ไม่เคยเห็นใครคิดถูก
อย่าให้โลกออนไลน์ ทำลายชีวิตของเราเหมือนแค่หนังสือเก่าๆ วางขายราคาถูกไม่มีอะไร มีแต่น้ำลายน้ำมูกเรื่องเก่าน้ำกามความทุกข์ วางขายอยู่ตามทางเท้า
บางที ก็ดูคล้ายดั่งเข้าใจที่ชอบปลอบโยนห่วงใย ในชีวิตคนเศร้าแต่เข้าไม่ถึง วิญญาณแห่งการแบ่งเบาแค่คอยคุ้ยเขี่ยความเขลา หลับไหลในโลกออนไลน์
คำร้อง: เดชา พวงดาวเรืองทำนอง: รอคนทำนักร้อง: รอคนร้อง
25 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 374 ปลอบใจด้วยไตรลักษณ์

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าอายุกาย 54 ปี อายุงาน 30 ปี ได้เคยถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์ส่วนตัว เป็นกำลังใจแก่น้อง ๆ ไว้ ครานี้จึงถือโอกาสนำกลับมาเสนออีกครั้งในจุดประสงค์เดิม
เมื่อปฏิบัติงานไปถึงจุดหนึ่ง เราจะตระหนักความจริงว่า "การมีความรัก ความทุ่มเทในการงาน" นั้น จะเป็นประโยชน์แก่เราในภายภาคหน้า
หลายคนนิยมยกคำว่า ‘อนิจจัง-โลกนี้ไม่แน่นอน’ ขึ้นมาปลอบใจตัวเอง เมื่อเผชิญทุกข์กระทันหัน บางคนก่นด่าคนอื่น บางคนโทษชาติกำเนิด วาสนา ต่าง ๆ นานา
อยากเสนอให้นึกถึงหัวใจของพุทธศาสนาข้อหนึ่งที่ชื่อ ‘ไตรลักษณ์’ ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจสรรพสิ่ง และช่วยให้เราอยู่กับทุกข์นั้นได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เรียกได้ว่า ‘กระทบได้ แต่ไม่สะเทือน’ นั่นเอง
ไตรลักษณ์ ในพุทธศาสนา ได้แก่ ลักษณะไม่แน่นอน อันเป็นความจริงตามธรรมชาติ 3 ประการ
1. อนิจจัง (สรรพสิ่งไม่แน่นอน)ให้นึกปลอบใจว่า ไม่มีอะไรคงทนถาวร ทุกสิ่งเปลี่ยนไปทุกวินาที2. ทุกขัง (ความทุกข์ร้อนไม่อยู่นาน)ให้นึกปลอบใจว่า ความทุกข์ร้อนลำบาก เกิดขึ้นได้ แต่อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้3. อนัตตา (บังคับใครได้ไม่นาน)ให้นึกปลอบใจว่า ไม่มีสิ่งใดได้ดังใจเราทั้งหมด หรือตลอดไป
ขอปลอบใจ ให้ทำเหตุให้ดี และปล่อยวางผล
24 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 373 ปลอบใจตัวเอง กับการมองโลกในแง่ดี

คนไทยสมัยนี้เครียดกันง่าย วันวันต้องพบกับความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ กังวลใจหลายครั้ง
ใบหน้าคนไทยสมัยก่อน มีแต่รอยยิ้มมากกว่าปัจจุบัน จนพวกฝรั่งต่างวัฒนธรรมมาเห็น ยังพากันแปลกใจว่าทำไมคนไทยอารมณ์ดี ถึงกับตั้งฉายาให้ว่า "สยามเมืองยิ้ม" (Land of Smile)
นอกจากนี้ คนไทยยังมีวิธีคิดที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ให้รู้จักปล่อยวาง คิดให้สบายใจ ในยามที่ต้องพบกับปัญหาหนักในชีวิต ซึ่งปัจจุบัน ยังพอเหลือร่องรอยวิธีคิดเหล่านี้ในนิสัยคนไทยทั่วไปอยู่บ้าง แต่หลายคนก็ลืมไปแล้วหรือไม่รู้จักเลย
วันนี้จึงขอทบทวนวิธีคิดที่ใช้ความเป็นพุทธ และความทันสมัยกับคนยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นวิธีมองโลกในแง่ดีสำหรับคนยุคไอที ดังนี้
1. "ไม่เป็นไร เอาใหม่" ใช้อุทาน เมื่อพบความล้มเหลว เจออุปสรรค ข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึง คำพูดนี้จะเป็นเครื่องปลอบใจ และให้กำลังใจได้เป็นอย่างดี
ไม่เป็นไร เป็นคำที่ทำให้จิตใจปล่อยวาง ไม่ถูกบีบคั้นจากปัญหาเอาใหม่ เป็นคำปลุกคุณธรรมข้อ ‘วิริยะ’ แปลว่า เพียรสู้งาน ปลุกใจให้เราคิดสู้ปัญหา ไม่ท้อถอย
2. "โชคดีนะนี่" ให้คิดว่าสิ่งเลวร้ายที่ประสบ ไม่ได้ร้ายแรงจนถึงที่สุด เป็นความโชคดีของเราที่ไม่เจอหนักกว่านี้ เช่น ชนเสาหัวโน ก็ว่าโชคดีที่หัวไม่แตก เป็นต้น
3. "เขายังมีดีนะ" เวลาคุณมีปัญหากับคนอื่น เช่น ทำงานให้ไม่ถูกใจ หรือมีเจตนาไม่ดีกับเรา ให้คิดเช่นเดียวกันว่า สิ่งเหล่านั้น ยังไม่ร้ายกาจถึงที่สุด เขายังมีแง่ดี ๆ ให้เราคิดถึงอยู่ เช่น เมื่อคนข้างบ้านนินทาเรา เราก็บอกกับตัวเองว่า เขายังดีนะที่ไม่ทำร้ายเราให้เลือดตกยางออก มีคนขโมยปากกาที่โต๊ะทำงานไป ก็คิดว่า เขายังดีนะ ที่ไม่ยกคอมพิวเตอร์เราไป
4. "เอ ... ตรงนี้เราได้อะไร" การตั้งคำถามทันทีที่พบปัญหา เพื่อให้จิตกำหนดแง่คิด เช่น เดินตกท่อ "เอ…ตกท่อตรงนี้เราได้อะไร" 1) เราได้ดูแลรักษาตัวเองอีกแล้ว 2) เราได้บทเรียน "อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง"
วิธีคิดเช่นนี้ ช่วยปลอบใจเรา ให้เรารู้สึกได้ว่ามีแต่ได้ ไม่มีเสีย
23 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 372 ปลอมใจโยมแม่

รู้ไปก็เท่านั้น
23 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 371 ปลอบขวัญพระนางยโสธรา

" ยโสธราเอย พวกเราทั้งหลาย เสมือนเนื้อที่ติดบ่วง หรือนกที่หมกตัวในกรง เราได้ทำลายบ่วง และกรงออกไปก่อน หาใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่
เมื่อเราได้หลุดพ้นแล้ว จึงได้นำกำลังมาช่วยพวกเราทั้งหลาย กำลังของเราคือ ‘ทศพลญาณ’ อันมีอำนาจบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเรา หลุดพ้นจากบ่วงและกรง เช่นเดียวกับเรา
บุคคลจะมีความสุขเต็มที่ ก็เพราะเป็นอิสระจากเครื่องผูกพัน เที่ยวไปได้ตามปรารถนา เสมือนเนื้อในป่าที่ไม่ติดบ่วง นกที่บินอิสระบนท้องฟ้าด้วยประการนี้ ความทุกข์ทั้งปวง ก็จะหลุดร่วงไปเอง ”
“ ยโสธราเอย 6 ปี ที่เราจากไป เราไปเพื่อประโยชน์ของเธอ ของพระประยูรญาติ และของชาวโลกทั้งมวล
บัดนี้เราได้ค้นพบ สิ่งที่เราปรารถนาแล้ว และได้นำมาฝาก สิ่งนั้นคือ ‘อมตะธรรม’ อันบุคคลผู้ดื่มแล้ว ไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บตาย อีกต่อไป ”
“ ยโสธราเอย เราได้รู้แจ้งแล้วว่า …ความสุขอันเป็นโลกีย์ทั้งมวลมีปลายทางเป็นทุกข์ความกำหนัด จากความเพลิดเพลินทั้งมวล มีปลายทางเป็นความเศร้าความพึงพอใจทั้งปวง เป็นการหล่นไปในหลุมถ่านเพลิงที่ลุกโชนความสงบเยือกเย็น ปราศจากกิเลส เป็นรางวัลอันประเสริฐที่มนุษย์ควรไปให้ถึง ”
“ ยโสธราเอย เราได้รู้แจ้งแล้วว่า …ไม่มีความสุขใด เสมอด้วยความสงบไม่มีความสงบใด เสมอด้วยนิพพาน การดับกิเลสทั้งปวง ”
พระโอวาท พระพุทธเจ้า ตรัสกับพระนางยโสธราเมื่อเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์
21 มิถุนายน 2565

ตอนที่ 370 สิ้นชีพ

สิ้นชีพม้วยแน่แล้ว           เพื่อนเอยไร้ช่อดอกพุ่มเคย            กลิ่นหอมความชื้นมิคุ้นเคย           รากเน่า กาสะลองโยทะกาเคียงข้างตรอม   ให้ม้วย วายตาม
20 มิถุนายน 2565