รฤกการจากไป

แม่เล็ก สิทธิกรณ์

ตายทุกวัน (Daily Death)


มีคำถามมากมาย เกี่ยวกับภาวะหลังความตาย เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ตายแล้วไปไหน ชาติหน้าจะเป็นอย่างไร ... ทุกคำถามล้วนนำไปสู่คำตอบ "ตามจินตนาการ" ทั้งสิ้น


การเสียชีวิตของแม่เล็ก สอนให้ตระหนักว่คนเราตายและเกิดใหม่ทุกวัน คนเราตายทุกคืนเกิดใหม่ทุกเช้า "ตายแบบมีชีวิต"


หากเราตระหนักกันได้เช่นนี้ ทุกคนคงมุ่งมั่นทำความดีต่อกันได้ทุกวัน ภพนี้ก็จะน่าอยู่ ภพหน้า (พรุ่งนี้) ก็ย่อมสุขสบาย สังคมไม่เดือดร้อน

อัฐิแม่เล็ก สิทธิกรณ์

ชวนอัฐิแม่ มาให้ระลึกถึงคุณงามความดีและ คำสั่งสอน แก่ลูกหลาน ณ บ้านพัก ณ อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ส่วนหนึ่งของอัฐิ ติดรถไว้ให้แม่เดินทางไปพร้อมกับเรา ทุกที่ทุกเวลา


  • บรรจุอัฐิ ณ วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร

  • ลอยอังคาร ณ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา


อ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
2 พ.ย. 2557