บริการวิชาการ

GuestSpeaker

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์"

ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564

Keynote บรรยาย

"การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน"

พุธที่ 9 ก.ย. 2563

Keynote บรรยาย

> MnidMap ตัวบ่งชี้ สบพ. และ

> แนวทางพิจารณาประสิทธิผล ด้านการเรียนการสอน

"การจัดการความรู้ (KM)"

28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน

keynote บรรยาย

คู่มือการจัดการความรู้

งานบริการวิชาการอื่น ๆ

Copy link เพื่อใช้เผยแพร่เว็ปนี้ใน Facebook & Messenger | ทำไมต้องมีไอคอนนี้