งานวิชาการ

Academic Services

"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์"ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564Keynote บรรยาย
"การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน"พุธที่ 9 ก.ย. 2563Keynote บรรยายMnidMap ตัวบ่งชี้ สบพ. และ
"การจัดการความรู้ (KM)"28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน keynote บรรยายคู่มือการจัดการความรู้

หนังสือ นัยของความลับแห่งยุคสมัยของมวลมนุษย์

หนังสือ คือสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่ส่งเสียง แต่พูดตรงตรงกับเราผ่านจินตนาการ เราอาจเอาไปเผาไฟได้ แต่มันทรงพลังยิ่งกว่าไฟ ความรู้ในอดีตทุกอย่างรวบรวมไว้ในนั้น หนังสือจึงเป็นความลับของยุคสมัยแห่งการมองเห็นของมวลมนุษย์ชาติ (คำจากภาพยนต์เรื่อง SEE ใน AppleTV)

คุณลักษณะของหนังสือ และตำรา

ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดลอง สำหรับผู้เริ่มต้นComputer System for Beginner
ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์BEST SELLER
ศูนย์หนังสือจุฬา 2541
ระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์

งานบริการวิชาการในอดีต (คลิก)