ครอบครัวสิทธิกรณ์ครอบครัว สิทธิกรณ์
 และผู้มีพระคุณ


ครอบครัว สิทธิกรณ์ ฉันทโชติ จันทร์น้อย


แม่เล็ก สิทธิกรณ์
เสียชีวิตด้วยภาวะเลือดออกในสมอง
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2557


สมพงษ์ สิทธิกรณ์
พี่ชายคนที่ 2 ครบรอบวันเกิดปีที่ 66
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

พินยงค์ สิทธิกรณ์
พี่ชายคนที่ 3 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เมื่อ 16 มกราคม 2540

วิเชียร สิทธิกรณ์
พี่ชายคนที่ 6 เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2560

ทำบุญวันเกิด 85 ปี แม่เล็ก สิทธิกรณ์
10 มิถุนายน 2557

คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว
ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(อุทิศที่ดินก่อตั้งมหาวิทยาลัย)
ที่ทำงานเดียวตลอดชีวิตของข้าพจ้าพลกฤษณ ประโมทะกะ
เสียชีวิตเมื่อ 13 สิงหาคม 2541


เฉลียว ประโมทะกะ
เสียชีวิตเมื่อ 2 ธันวาคม 2556
ครอบครัว "ประโมทะกะ" ผู้ให้งานและปัจจัย 4 

ครอบครัว "บุญเกิด"
ผู้ให้เมตตาและกรุณา ครบถ้วน
เสมือนญาติในครอบครัว


ผศ.ไพศาล หุ่นแก้ว
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ผู้ให้แนวคิด เป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
และผู้ให้ที่สมบูรณ์แบบ

วันนี้ (17 พ.ย. 2557) ผศ.ไพศาล หุ่นแก้ว
ท่านกำลังป่วย

   (เสียชีวิต: 27 กุมภาพันธ์ 2561 | 17:23 น.)   
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/family/funeralbook

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/family/funeralbook

อัฐิ แม่เล็ก สิทธิกรณ์
มงคลประจำบ้าน

สมพงษ์ อาภรณ์ (นงค์เยาว์) ณรงค์
ชยาพร (ชญาภรณ์) และ ธงชัย สิทธิกรณ์ 
พบกันในโอกาสโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
บ้านพงษ์ศิริชัย 1 อ้อมน้อย สมุทรสาคร
28 พฤษภาคม 2559

อรพินทร์ และจรรญาภรณ์ สิทธิกรณ์
(นั่งหน้า)
 มงคลชีวิต "แทนใจแม่"

" สิ่งนี้ ที่แม่ให้ จากดวงใจ แม่สรรค์สร้าง
เป็นพร จากดวงมาน ด้วยแม่ห่วง จากปวงภัย
สามคำติดตัวลูก ได้พันผูก ทั้งกายใจ
ตราบจนชีวาวาย ไม่มีพราก จากพรธรรม "
ป้ายลายมือแม่ และเหรียญหลวงปู่แหวน
คล้องคอจนปัจจุบัน

คำสอนของแม่
แม่เล็ก สอนเรามาตลอดชีวิต
แม้ละสังขารแล้ว แม่ก็ยังสอนย้ำให้เราตระหนักว่า
1. มีความไม่แน่นอนในชีวิตตลอดเวลา
2. มีความสุขก็ต้องมีความทุกข์
3. มีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบัน
4. มีอดทน เพราะไม่มีใครตามใจเราได้ทุกเรื่อง


Happy Valentine to my MOM
รักแท้ที่แม่ให้ แสนยิ่งใหญ่ ไร้เทียบเทียม
ธงชัยได้แม่เสี้ยม ให้ทัดเทียม เป็นเด็กดี
วันนี้ฉันยืนได้ เพราะแม่กะยาย พร่ำสอนดี
ที่สุดความรักนี้ หาใดมี ที่เทียบเทียม
การ์ดวาเลนไทน์ให้แม่ 2557


ป้าสมบุญ ฉันทโชติ
พี่สาวของแม่เล็ก

อาภร (นงค์เยาว์) กับแม่เล็ก
ณ บ้านพัก สมุทรสาคร


น้าประเจียด ฉันทโชติ
น้าสาวผู้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

ตา-ยาย
ตาชื้น ฉันทโชติ (... - 6 มกราคม 2520)
ยายบัวเผื่อน ฉันทโชติ (... - 5 เมษายน 2526)

บัตรประจำตัวสมาชิก
สมาคมสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก
ตาชื้น ฉันทโชติย่า ป้า พ่อ อา พี่
ป้ายี ย่า... อาตี่ พ่อสิ่ว
พี่ชายคนโต (ณรงค์ กับลูกโป่ง)

กับลูกทั้ง 7 เมื่อปี พ.ศ. 2502
(จากบนลงล่าง) 1.ณรงค์ 2.สมพงษ์ 3.พินยงค์ (เสียชีวิต) 4.นงเยาว์ (อาภรณ์) 5 เสาวลักษณ์ 6 วิเชียร และ 7 ชยาภรณ์ (ชยาพร) (แม่อุ้ม)
ธงชัย (ยังไม่กำเนิด)
 
แม่ กับพี่ชายคนที่ 6 และพี่สาวคนที่ 7
วิเชียร กับ ชยาภรณ์ (ชยาพร) พ.ศ. 2503สงกรานต์สุดท้ายกับน้อง-ลูกหลาน
เมษายน 2557

เมื่อแม่ของยาย กับลูกของหลาน
ตกลงกันก่อนนอน