แนะนำตัวและผลงาน


แนะนำ birdKM.com | ครอบครัวสิทธิกรณ์ | กิจกรรมครอบครัว | ข้อมูลส่วนตัว | ผลงานวิชาการ | การบรรยายพิเศษ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/khwam-pen-ma/prawati-birdkm-com

รู้จักกับ BirdKM.com
รู้จักเว็ปไซต์ส่วนตัว ธงชัย สิทธิกรณ์
จาก 5W 1Hhttps://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/khwam-pen-ma/prawati-swn-taw
ข้อมูลส่วนตัว
รู้จัก ธงชัย สิทธิกรณ์ ผู้จัดการเว็ปไซต์


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/khwam-pen-ma/tara-hnangsux
ผลงานวิชาการ
งานเขียนตำรา หนังสือ งานวิจัย และบทความ
ทางวิชาการ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/guest-speaker
บรรยายพิเศษ
Keynote (PowerPoint)
การบรรยายพิเศษ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/my-sticker
สติ๊กเกอร์ของฉัน
แผ่นภาพสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกส่วนตัว ที่โพสในสังคมออนไลน์

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/family

ครอบครัวสิทธิกรณ์
เรื่องราวความรักของญาติ และผู้มีพระคุณ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/webintro/familyactivities
กิจกรรมสบายสบาย
เหตุการณ์-เรื่องราวสบายสบาย
ของธงชัย สิทธิกรณ์