ติดจอความรู้ด้อย

ติดจอ-ความรู้ด้อย


มาร์โก คาทานี จากวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่าเด็กในยุคติดจอ ไม่ว่าจะมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ต่างมีแนวโน้มเรียนรู้คำศัพท์ได้น้อยลงกว่าเจเนอเรชั่นก่อนๆ เพราะสมองที่มีกระบวนการเรียนรู้เป็นระบบฟัง-วิเคราะห์-จดจำ-เข้าใจ เหมือนสมัยยังเด็ก เมื่อได้ยินคำศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ ก็จะพยายามเลียนแบบ จดจำ และหาทางใช้คำนั้นๆ ในประโยค

แต่สมัยนี้ ทุกอย่างมาพร้อมจอ แทนที่จะได้รับความรู้ ที่แฝงด้วยประสบการณ์จากพ่อแม่ และครู กลายเป็นการรับเอาภาพและสิ่งที่เห็นจากเทคโนโลยีมาจดจำ เด็กจึงสูญเสียการเรียนรู้ในส่วนการฟัง แปลความหมาย จดจำ รวมถึงการพูดด้วย ยิ่งสมาชิกในบ้านไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน จึงไม่ต่างจากสังคมหุ่นยนต์

เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์/ข่าวสดออนไลน์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์