สังคม online

มุมมองสังคมบนโลก Online
ในยุคสังคมออนไลน์
สิ่งที่เห็น อาจไม่เป็นอย่างที่คิด

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/screen

ติดจอ ความรู้ด้อย