ลบเพื่อนหลายคนบนเฟสบุค


การลบเพื่อนใน Facebook ครั้งละมากๆ

โดยใช้ firefox Browser (ไม่สามารถใช้กับ Chrome หรือ ie ได้) ดังนี้

๑. โหลดและติดตั้ง Greasemonkey

๒. ติดตั้ง Delete Facebook Friends

๓. เปิดหน้านี้ Friend list page

๔. ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าชื่อเพื่อนที่ต้องการลบ

๕. กด deleted selected friends

อ่านเพิ่มเติม (in English)ติดตามเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/