แบตเตอรี่หมด (การพ่วงแบต)


เมื่อ Battery ในรถหมดไฟ

ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่นิยมคือ "พ่วงแบต" หรือ "จั๊มแบต" โดยมุ่งหวังได้ไฟจากแบตเตอรี่จากรถคันอื่น นั่นเอง

แต่การพ่วงแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดอันตรายได้ ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่ผู้ใช้รถควรทราบ

เตรียมพร้อม

1. รถทั้งคู่ไม่กีดขวางการจราจร
2. ดับเครื่องยนต์ทั้งสองคัน

เริ่มดำเนินการ

1. สาย แดง ต่อขั้ว (+) คันที่แบตหมด 
2. สาย แดง ต่อขั้ว (+) คันที่ใช้งานได้
3. สาย ดำ (หรือเขียว) ต่อขั้ว (-) คันที่ใช้งานได้
4. สาย ดำ ต่อเข้ากับโลหะเปลือยของคันที่แบตหมด ซึ่งส่วนมากต่อกับน็อตของเครื่องยนต์ 
5. สตาร์ทรถคันที่ใช้งานได้ เร่งเครื่องเล็กน้อย 
6. สตาร์ทรถคันที่แบตหมด แล้วเร่งเครื่องประมาณ 2,000 รอบ/นาที จนแน่ใจว่าเครื่องไม่ดับ
7. ถอดสายบริเวณหมายเลข 4-3-2-1 ออก ตามลำดับ 

เมื่อสตาร์ทติดแล้ว อย่าลืมรีบนำรถให้ช่างตรวจสอบด้วย