เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม

เทคโนโลยี (Technology) มาจากภาษากรีกว่า Technologia แปลว่า “การกระทำที่มีระบบ” 
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406) : วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

วิศวกร มีชีวิตเกี่ยวข้องกับวัตถุ ทำให้ขาดเชาว์โดยธรรมชาติ และประสบการณ์ในการสื่อสารกับผู้คนอย่างเหมาะสม รวมถึงการทำหน้าที่ ตามเงื่อนไขที่เป็นทางการ (อัลเบิร์ต ไอสไตล์)Start รถเกียร์ออร์โตเมติค 
ไม่ใช้แบตเตอรี่พ่วง


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/battery-charge-technic

การชาร์จแบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่ ไม่ให้เสื่อมเร็ว

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/fomo-jomo

FOMO & JOMO
กลัวตกกระแส กับความสุขนอกโลกออนไลน์
อะไรคือตัวคุณในปัจจุบัน

อายุการใช้งานหลอดไฟ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/powerbank

การนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบิน
ข้อควรทราบก่อนนำแบตเตอรรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJLUpsOTM1RlNOc0k/view?usp=sharing
รายงานผลสำรวจ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558
17 ปี Google Logo

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/keyboard-shortcuts

Windows Keyboard Shortcuts
100 คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ ที่คุณอาจยังไม่รู้

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/induction-hub
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
เตาให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแก็ส 40-50%

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/safety-drive
ขับขี่ปลอดภัย
การขับขี่ถูกกฎหมาย และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/innovation-luggage
นวัตกรรมกระเป๋าเดินทาง
หมดปัญหาซิปแตก ล้อหลุด และปัญหานำ้หนักเกิน ด้วยนวัตกรรมใหม่ ทั้งมีระบบเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้คุณเดิยทางได้อย่างอุ่นใจ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/iata-luggage-law
กฎ IATA เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง
สมาคมการขนส่งทางอากาศนานาชาติ หรือ International Air Transport Association (IATA) ออกข้อกำหนดฉบับใหม่ เกี่ยวกับขนาดของกระเป๋าสัมภาระที่ผู้โดยสารจะถือขึ้นเครื่อง (carry-on bags) ให้มีขนาดเล็กลงจากเดิม

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/mummy-maker
มัมมี่
ขั้นตอนการสร้างมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณ

สารพิษจากขยะไอที
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ที่ทิ้งแล้ว มีส่วนผสมของโลหะอันตรายต่อสุขภาพ หากปะปนอยู่ในธรรมชาติ

รังสีจากมือถือ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/socialmedia-culture
วัฒนธรรม online
ความเรียบร้อยของสังคม เริ่มจากบรรยากาศ
ปกติสุขและสร้างสรรค์ของสังคมนั้น การกำกับดูแลและควบคุมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชน
จึงเป็นความจำเป็น

10 ประโยชน์ของหนังยาง

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/crossbattery
การจั๊ม-พ่วงแบตเตอรี่
การพ่วงแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่ผู้ใช้รถควรทราบ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/light-paper
Light Paper (กระดาษแสง)
แผ่นกระดาษ ทำหน้าที่เป็นหลอดไฟให้แสงสว่าง ที่มีลักษณะแบนราบเรียบ และบางเหมือนแผ่นกระดาษ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/hmwd-thekhnoloyi/audio-file-format
Audio File Format
รูปแบบของไฟล์เสียง
ที่ให้คุณภาพเสียงที่แตกต่างกัน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-thekhnoloyi/screen
ติดจอความรู้ด้อย
แทนที่จะได้ความรู้ ที่แฝงด้วยประสบการณ์จากมนุษย์ กลายเป็นการรับจากเทคโนโลยีมาจดจำ เด็กจึงสูญเสียการเรียนรู้ในส่วนการฟัง แปลความหมาย จดจำ รวมถึงการพูดด้วย

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-thekhnoloyi/google-hr-po
การเลือกคนเข้าทำงานใน Google
เด็กเรียนเก่งสอบได้คะแนนสูง อาจไม่ได้เป็นคนที่ทำงานดีเสมอไป เกรดที่สูงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นดัชนีชี้ความสามารถในชีวิตการทำงานจริง

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-thekhnoloyi/googlethailand
Google Thailand
เยี่ยมชมสำนักงาน Google ในประเทศไทย
กับวัฒนธรรมองค์การที่มีเอกลักษณ์

https://sites.google.com/site/birdkm04/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-thekhnoloyi/googledatacenter
ศูนย์ข้อมูล Google
ศูนย์ข้อมูลของโลก 8 แห่ง ที่ทรงพลังของ Google 

https://sites.google.com/site/birdkm04/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-thekhnoloyi/ai-human
ศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์กิง
กล่าวถึง จุดจบของมวลมนุษย์ การสูญเสียเสรีภาพ และความเป็นส่วนตัว

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/install-water-pump
ติดตั้งปั้มน้ำ
การติดตั้งปั้มน้ำ 4 แบบ

วิธีพับโบว์ของขวัญ

ติดคุกง่ายๆ ถ้าไม่รู้กฎหมาย ICT

จอมโจรโลกไซเบอร์ ตอนที่ 1

จอมโจรโลกไซเบอร์ ตอนที่ 2

เต้ารับ (ปลั๊กไฟฟ้า) ประเทศต่างๆ

หน่วยความจำในระบบคอมพิวเตอร์
Processor or Virtual Storage and Disk Storage

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/delete-multile-friend
ลบเพื่อนครั้งละมากๆ จากเฟสบุค
ทางออกสำหรับบคนเพื่อนเยอะ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/flood-book
คู่มือรับน้ำท่วม

http://apps.dlt.go.th/carpending/
ตรวจสอบภาษีรถยนต์
ตรวจสอบวันต่อภาษีรถยนต์ และภาษีค้างชำระ
กรอกข้อมูลทะเบียนรถ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้ครอบครอง

http://dolwms.dol.go.th
สืบค้นแผนที่แปลงที่ดิน
ตรวจสอบภาพแผนที่แปลงที่ดินกรมที่ดินใน Google map กรอกข้อมูลโฉนด สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของคุณ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/richter-magnitude-scale
ริกเตอร์ และแมคนีจูด
หลังแผ่นดินไหวที่เนปาล เราเริ่มได้ยินคำไม่คุ้นหู
"แมกนิจูด" มันคืออะไร แล้ว "ริกเตอร์" หายไปไหน

4S Special 
4 ลักษณะเด่น ที่ทำให้คอมพิวเตอร์
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องด้วย 4 ลักษณะนี้
ล้วนเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของมนุษย์

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบและกระบวนการคอมพิวเตอร์

Barcode
Creative Barcode บาร์โคดรูปแบบใหม่
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/virus-computer
สิ่งควรทำเมื่อคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
แม้ป้องกันแล้ว ยังติดไวรัส ต้องแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมมากที่สุด ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทำ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/lawofficechat
แชทในเวลาทำงาน
ลูกจ้างแชทหรือเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาทำงาน นายจ้างสามารถไล่ลูกจ้างออกจากงานได้ทันที
ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2564/2557

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/email-trip
ทักษะการเขียนอีเมล์ธุรกิจ
การเขียนอีเมล์สำหรับธุรกิจ แม้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่าย คุณจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารให้เกิดประโยชน์


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/carbon-credit
คาร์บอนเครดิต
เครื่องมือสำคัญในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) ที่นานาชาติร่วมกันจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2540

https://sites.google.com/site/birdkm04/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-thekhnoloyi/-line
LINE สื่อสังคมออนไลน์ ที่เข้าถึงคนทุกชนชั้น
โดยเฉพาะผู้สูงวัย ชาวชราไลน์

คนไทยอยู่กับ Digital เพียงใด ณ พ.ศ. 2557

ดิจิตอลทีวี อนาคตทีวีไทย
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/digital-thailand
ดิจิทัลประเทศไทย
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การทำงานของระเบิด 

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/night-world
โลกราตรี

ภาพจากดาวเทียม

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTzFVZm9abVFzYWM/view?usp=sharing
ยางธรรมชาติทางเลือก
ยางวายูเล Guayule

การผลิตโซ่

แผนยุติการส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์แอนะล็อก
Analog Breakdown

วิถีกระสุนปืนลูกโม่

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/gun?pageUrlChanged=gun
การทำงานของปืน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/it-hot-topic-2015
ประเด็นร้อน IT 2015/2025
10 ประเด็นร้อน ของเทคโนโยลีสารสนเทศ ปี 2558 จากงาน CES 2015 

ความจริงเรื่องการเติมน้ำมัน

การจอดรถให้ปลอดภัย
สุขาพับได้
Folding Toilet นวัตกรรรมสุขาโลก

นวัตกรรมมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ มีห้องโดยสาร
และทรงตัวด้วยตนเอง (Fully Enclosed and
Self-Balancing Motorcycle)

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/hold-accelerator
คันเร่งค้างในขณะขับรถ
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
เมื่อคันเร่งค้างในขณะขับรถ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/midnightsun
ดวงอาทิตย์เที่ยงคืน
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดตารางชีวิตของมวลมนุษย์ หากต้องดำรงชีวิตอยู่กับดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยลับขอบฟ้าเลย
จะเป็นอย่างไร

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/ending-xp
อวสาน Windows XP
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ Windows XP
หลังวันที่ 8 มีนาคม 2557

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/technology/notebook2end
Note book อาจจะถึงจุดจบ
ความสามารถของ Smart Phone กำลังทำให้
ความนิยมคอมพิวเตอร์ลงลงอย่างต่อเนื่อง

การทำงานของกุญแจ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/hmwd-thekhnoloyi/automaticdriver
การขับรถเกียร์ออโต
การใช้รถเกียร์ออโตเมติกให้ปลอดภัย และประหยัด

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/hmwd-thekhnoloyi/online-effect

มุมมองสังคมบนโลก Online
เมื่อเทคโนโลยี มีความสำคัญ
เหนือปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

เมื่อทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ถูกท้าทายในโลกของสังคมออนไลน์

ย่านความถี่สื่อสาร ในสังคมไทย
Subpages (39): View All