ครูเวียดนาม

การสอนหนังสือของครูเวียดนาม


การสอนของคุณครูที่เวียดนามน่าสนใจมาก เขาจะให้การบ้านเด็ก วันละ 5 ข้อ เขาถามเด็กเหมือนกันทุกวัน คือ
  1. วันนี้เธอช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้าง?
  2. วันนี้เธอทำความดีกับคนอื่นอย่างไรบ้าง?
  3. ที่บ้านเธอมีข่าวท้องถิ่นอะไรน่าสนใจบ้าง?
  4. มีข่าวการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศเธอบ้าง?
  5. ในโลกของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?
เราเห็นอะไรจากการบ้าน 5 ข้อนี้บ้าง
  1. เขาสอนให้เด็กกตัญญู ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ไม่เช่นนั้นจะตอบโจทย์ข้อ 1 ไม่ได้
  2. ต้องทำความดีทุกวัน สอนให้เป็นคนดี มีเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะตอบโจทย์ข้อ 2 ไม่ได้
  3. สอนให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ติดตามข่าวสาร ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัวอย่างไร ให้สอดรับความเปลี่ยนแปลง update ตัวเองตลอด ติดตามข่าวสารตลอด ไม่เช่นนั้นจะตอบข้อ 3-4 ไม่ได้
  4. สุดท้ายเขาสอนให้เด็กมีวิสัยทัศน์ (vision) ดูว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว รู้เท่าทันเขา ปรับตัวให้อยู่รอด แต่ไม่จำเป็นต้องเลียบแบบเขาทุกเรื่อง
เขาสอนให้เด็กคิด ต้องใช้ความคิด ต้องมีจินตนาการ จึงจะตอบโจทย์ได้ เด็กต้องคิดอย่างนี้ทุกวัน ทำความดีทุกวัน กตัญญูทุกวัน ทุกปี หลายๆ ปี นับสิบปี จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพวกนี้