ข้อคิดชีวิต HR

ข้อคิดชีวิต HR

หากคิดดูให้ดี มีหลายเรื่อง ที่องค์การอาจจะต้องทบทวนบทบาทกันใหม่ เพื่อให้บุคลากรกับองค์การต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หากแต่ละฝ่ายเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองมากเกินไป คงไปด้วยกันได้ไม่นาน

องค์การลองคิดดูว่า เราจะมีส่วนเข้าไปดูแลชีวิตบุคลากรได้อย่างไรบ้าง เพราะพวกเขาเปรียบเสมือนคนในครอบครัว หากเขาไม่ดี ไม่เก่ง ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความสุข แล้วองค์การจะประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างไรComments